Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
уторак, 26. септембар 2023. год.

Дани отворених врата (2022/2023.)

„Закон о основном образовању и васпитању“

Члан 48

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.

Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.

Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана школе сваког месеца, када родитељи, односно други законски заступници могу да присуствују образовно-васпитном раду.

Ради праћења успешности програма сарадње са породицом, школа, на крају сваког полугодишта, организује анкетирање родитеља, односно других законских заступника, у погледу њиховог задовољства програмом сарадње са породицом и у погледу њихових сугестија за наредно полугодиште.

Мишљење родитеља, односно других законских заступника, добијено као резултат анкетирања, узима се у обзир у поступку вредновања квалитета рада школе.

Распоред отворених врата
МЕСЕЦ ДАТУМ
СЕПТЕМБАР 29. 09. 2022.
ОКТОБАР 27. 10. 2022.
НОВЕМБАР 24. 11. 2022.
ДЕЦЕМБАР 22. 12. 2022.
ЈАНУАР 26. 01. 2023.
ФЕБРУАР 23. 02. 2023.
МАРТ 23. 03. 2023.
АПРИЛ 27. 04. 2023.
МАЈ 25. 05. 2023.

 

постављено: 2022-10-09 18:40:57