Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
уторак, 26. септембар 2023. год.

Наши наставници

У нашој школи раде следећи наставници:
 • Бранка Загорац - разредна настава - I1
 • Гордана Машић - разредна настава - II1
 • Мирјана Мијић - разредна настава - II2
 • Жељко Јовановић - разредна настава - III1
 • Валери Станојевић - разредна настава - IV1, (веб сајт)
 • Гордана Дрезгић - продужени боравак
 • Јасмина Фејсов - српски језик и књижевност
 • Марија Живковић - српски језик и књижевност, немачки језик
 • Светлана Калајџић - енглески језик
 • Никола Стојанац - енглески језик
 • Сања Стојачић - немачки језик
 • Јосип Халер - историја, слободна наставна активност
 • Станислава Луткић - географија
 • Александра Радиновић - биологија
 • Милица Ижипац - математика
 • Ненад Ђапић - математика, информатика и рачунарство, слободна наставна активност
 • Марија Сударић - физика
 • Бојана Коњовић - хемија
 • Кристина Гундић - техника и технологија
 • Јелена Златар - ликовна култура
 • Марија Томашевић Арсић - музичка култура
 • Илија Бижић - физичко и здравствено васпитање
 • Золтан Павић - физичко и здравствено васпитање
 • Немања Војводић - вероучитељ
 • Антал Егеди - вероучитељ
 • Јосип Мијин - мађарски језик