Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
понедељак, 22. јул 2024. год.

Ми данас

Наша школа ове 2023/2024. школске године има 185 ученика, распоређених у 11 одељења. Настава се одвија на српском језику. Настава се реализује у једној смени, са почетком у 8 часова, а остали облици образовно–васпитног рада (додатне, допунске наставе, секције, слободне наставне активности, једносменски рад) се одржавају поподне.

Школа има организован и продужени боравак ученика, после часова у разредној настави. У школи ради 27 наставника. Директор школе је Кристина Гундић, педагог Јелена Цимеша, секретар Наташа Рончевић, а шеф рачуноводства Оливера Самарџић.

Историјат

Ево неколико важних чињеница о историји школе и села.
 • 1772. саграђена је црква.
 • 1774. почела је да ради школа.
 • 1784. са Аврамом Мразовићем директором националних школа у Печујском округу склопљен је уговор о издржавању српске православне школе у Станишићу.
 • 1788. основана је немачка парохија и школа.
 • 1860. постоје две школе, католичка и православна. Деца редовно похађају школу, а недељно имају 30 часова.
 • 1882. учитељ Вукашин Павловић са 53 године радног стажа добија помоћника. Саграђена је православна школска зграда и уз њу учитељски стан. Учитељ Лазар Љубојевић, рођен у Новом Саду, говори српски, мађарски и немачки. Годишња плата му је 600 форинти, има бесплатан стан и ужива учитељску земљу.
 • 1919. све школе верских заједница прелазе у државне руке. Настава се одвија на српском и мађарском језику, а школе су засебне.
 • 1930. пет учионица су власништво српске православне цркве и католичке црквене општине. Предложено је да се школска зграда зида на месту сточне пијаце. 1933. отворено истурено одељење од 25-28 ђака на Качмарским салашима.
 • 30.3.1941. су распуштене школе.
 • 1945. управитељ школе је Петар Бачић, а школа има 187 ђака.
 • 1947. настава се одвија у више зграда, а школа има 1600 ученика.
 • 1950. отворена је прогимназија. Основна школа има 26 одељења, 11 учионица, а настава се одвија у две смене. Наставник Стипан Ромац води ђачки хор од 100-140 певача. 35 деце не похађа школу због недостатка учионица.
 • 1954. основан пионирски одред "Иван Горан Ковачић". Школа има 1262 ученика, 331 у нижим и 931 у вишим разредима.
 • 1960. школа има око 1500 ученика.
 • 1971. школа има 29 одељења и 789 ученика.
 • 1.7.1976. почела је изградња нове школе.