Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
петак, 23. октобар 2020. год.

Пилот пројекат „Обогаћен једносменски рад“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, другу годину подржава Пилот пројекат Обогаћен једносменски рад. Наша Школа је једна од школа која је, на територији Школске управе Сомбор, обухваћена овим Пилот пројектом.
Након редовне наставе, основним школама се омогућило да остварују бројне образовне и васпитне програме са циљем јачања васпитног утицаја школе, пружања додатне образовно – васпитне подршке у учењу, напредовању и укупном личном и социјалном развоју ученика.

Спровођење Обогаћеног једносменског рада започеће од октобра 2020. године и обухватиће ученике од 3. до 8. разреда.
Након редовне наставе ученици ће имати могућност да остану у школи или да се врате у школу и учествују у одређеним активностима.
Активности које су ученици до сада похађали (допунска и додатна настава, секције, припреме за такмичења, припреме за завршни испит и сл.) и даље ће се одржавати на уобичајен начин.

На основу плана активности оствариваће се и обогаћена и проширена образовно – васпитна подршка ученицима кроз различите активности и програме који су прилагођени потребама ученика и специфичностима окружења. Због специфичне ситуације, пандемије Ковид-19, део наставе ће се одвијати и онлајн.
У нашој Школи за ученике ће бити организовано 9 различитих активности.

Учешћем у различитим активностима ученицима је омогућено:

 • Да усаврше своја знања, постигну боља образовна постигнућа и превазиђу препреке у учењу
 • Да развију здравствено – хигијенске навике и позитиван однос према сопственом телу и очувању здравља
 • Да квалитетно и безбедно проводе слободно време
 • Да развију социјалне вештине(комуникација, дружење, тимски рад...)
 • Да развију предузетничкии спортски дух
 • Да развију логичко мишљење
 • Да негују културу лепог понашања и др.
 • Динамика остваривања активности је једном или два пута седмично по 1 сат (14.30 – 15.30 или 15.30 – 16.30 сати) или једном седмично по 2 сата (14.30 – 16.30 сати).
 • Свака активност обухвата више разреда.
 • Ученици се могу определити за више активности, у складу са својим потребама и интересовањима.
 • Групе за сваку активност су отворене до краја октобра 2020. године и до тада им се могу прикључити сви заинтересовани ученици.
 • Ученици који су неодлучни имају могућност „пробног присуствовања“ одређеној активности, као и могућност да се о њој детаљније информишу од наставника који је остварује.
 • Заинтересовани ученици могу да се пријаве наставнику који остварује одређену активност или наставници Кристини Гундић.

 

Активност/програм

наставник

разреди

Шах

Јасмина Миливојевић

5, 6, 7. и 8.

Хор и оркестар

Марија Томашевић Арсић

3, 4, 5, 6, 7. и 8.

Стони тенис

Илија Бижић

5, 6, 7. и 8.

Помоћ у савладавању математике

Милица Николић

5, 6, 7. и 8.

На два точка

 

Кристина Гундић

3, 4, 5, 6, 7. и 8.

Моделујемо

Кристина Гундић

5, 6, 7. и 8.

Српски језик- подршка у учењу

Анђела Нешовић

5, 6, 7. и 8.

Помоћ у усвајању знања из физике

Марија Сударић

6,7. и 8.

Помоћ у усвајању знања из хемије

Бојана Коњовић

5, 6, 7. и 8.


 

Дечја недеља (5.10.-11.10.2020.)

„Подељена срећа два пута је већа“

ДАН Активност Место Време Носиоци активности Одговорна особа
Понедељак 05.10.2020. године Забавно – спортски полигон (бадминтон, тенис, фризби, игра вијачама, школица, фудбал, цртање по полигону...) Школски полигон 10:00 – 11:00 Ученици I – III разреда Жељко Јовановић, Валери Станојевић, Гордана Дрезгић, Бранка Загорац
„Другарство без насиља“ - радионица Учионица 2-1 4. час Ученици другог разреда Валери Станојевић
Изложба кућних љубимаца Школско двориште 15:00 – 16:00 Ученици I – VIII разреда Александра Радиновић
* Саобраћајни полигон Хол у приземљу 05.10. – 09.10. 2020. (часови ТиТ) Ученици V – VIII разреда Милица Николић и Кристина Гундић
* Шаховски турнир Учионица српског језика 05.10. – 09.10. 2020. (у договору с наставницом Јасмином М.)  Ученици V – VIII разреда Јасмина Миливојевић
Уторак, 06.10.2020. године „Првацима на дар“ - радионица Учионице 3. разреда 10:30 – 11:30 Ученици трећег разреда Гордана Дрезгић и Бранка Загорац
«Више среће други пут»
- квиз
Учионица 2-1 1. час Ученици другог разреда Валери Станојевић
Среда, 07.10.2020. године Ликовна радионица и изложба дечјих радова Учионице 3. разреда 10:30 – 11:30 Ученици трећег разреда Гордана Дрезгић и Бранка Загорац
Квиз знања Учионица 4-1 5. час Ученици 4-1 Гордана Mашић
Квиз опште информисаности Учионице VII и VIII разреда Први, четврти и пети час Ученици VII и VIII разреда Јосип Халер
Четвртак, 08.10.2020. године Дечја пијаца Сеоска пијаца 15:00 – 16:00 Ученици I – VIII разреда Јелица Црногорац
«Покажи шта знаш»  - квиз Учионица 2-1 4. час Ученици другог разреда Валери Станојевић
Турнир у стоном тенису Хол у приземљу Часови ФЗВ Ученици V – VIII разреда Илија Бижић
Петак, 09.10.2020. године Пријем првака у Дечји савез Хол на 1. спрату 10:00 – 11:00 Ученици I – IV разреда Жељко Јовановић
Израда плаката на тему «Другарство» Учионица 4-2 рад од 05.10. до 8.10.2020. Истицање на пано учионице у петак, 09.10.2020. Ученици 4-2 Татјана Вулиновић
Изложба маски (папирно моделарство) Хол у приземљу рад од 05.10. до 8.10.2020. Изложба у петак, 09.10.2020. Ученици V – VIII разреда Кристина Гундић
Психолошке радионице поводом 10. октобра – Светског дана менталног здравља Учионица музичке културе I 11:10 до 12:00
II 14:30 до 15:20
Ученици осмог разреда Јелена Цимеша

Почетак нове школске године

Упутства за организовање и реализацију наставе

Кризни штаб за сузбијање заразне болести Covid-19, на седници одржаној 11. августа 2020. године, донео Закључак о усвајању Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години, Стручног упутства за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021. години и Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Закључак 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године), којима се ближе уређују питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса Covid-19.

Школски календар за школску 2020/2021. годину

Покрајински школски календари усаглашени су са републичким, када је реч о почетку и крају школске године. Стога ће школска година и у Војводини почети у уторак, првог септембра 2020. године, а прво полугодиште трајаће до 23. децембра. Након зимског распуста ђаци се враћају у школске клупе у понедељак, 18. јануара 2021. године. Завршетак наставне године и овај пут зависи од наставног плана за основне и средње школе.

Завршни испит и уписне активности

Ученици осмог разреда полажу завршни испит из српског језика (17. јуна), математике (18. јуна) и комбиновани тест (19. јуна) од 9 до 11 сати.

Направљене су измене у календару о упису ученика у средњу школу за школску 2020/21. годину.

Право на бесплатне уџбенике

Право на бесплатне уџбенике имају:

 1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи),
 2. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који се образују по ИОП-у),
 3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који се не образују по ИОП-у, али имају потребу за прилагођавањем (нпр. увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат...) и
 4. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања Републике Србије.

Родитељи ученика, који по било ком основу имају право на бесплатне уџбенике, треба да се пријаве одељењским старешинама ученика до 12. јуна 2020. године.

Школи је, као доказ о испуњености услова, неопходно до краја јуна 2020. године доставити следећу документацију:

 • За тачку 1. примаоци новчане социјалне помоћи, копију Решења којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • За тачку 4. потврду образовно - васпитне установе о својству ученика (средње школе), односно студента.

Напомена: довољно је да ученик задовољава један од наведених услова како би остварио право на бесплатне уџбенике.

Распоред припремне наставе за ученике осмог разреда

Припремна настава за ученике осмог разреда ће се реализовати у четири групе, по две у сваком одељењу.

Измена школског календара

Oбавештење Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине, националне заједнице, о измени школског календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама на територији АП Војводине за школску 2019/2020 годину.

Дан школе

Почело је пролеће. Са пролећем је дошао и Дан школе. Овај Дан школе памтићемо, између осталог, по изазовима и новим знањима које нам је донела настава на даљину. Припремили смо кратку презентацију школе.

rasporednastave.gov.rs

На сајту www.rasporednastave.gov.rs налазе се правовремене информације о распореду емитовања образовних садржаја и о другим релевантним иницијативама које доприносе остваривању предвиђених исхода наставе и учења.

Дописи Министарства о настави на даљину

Обавештење о ванредном стању

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
- директору

Поштована/-и,

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.

У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.

У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!   

С поштовањем,
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
15.03.2020. године

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

На основу члана 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о личности (“Службени  Гласник“ Р.С. број 87/18) директор школе је донео Одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности.

Здравствене препоруке за спречавање ширења вируса

У складу са здравственим препорукама које установа примењује ради спречавања инфекција (допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Број: 610-00-259/2020-01, од 10.03.2020. године) у школи је, на више места истакнуто следеће:

Здравствене препоруке (запосленима, ученицима и њиховим родитељима) за спречавање ширења инфекција

 • Редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица, редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице;
 • Прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа;
 • Редовно снабдевање течним сапуном тоалета, учионица и трпезарије;
 • Подстицање ученика на прање руку;
 • Не додиривати очи, уста и нос неопраним рукама;
 • Не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;
 • Употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;
 • Планирати и реализовати часове одељењског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;
 • Родитељи и ученици да одложе прославе и дружења;
 • Планирати и реализовати активности Ученичког парламента, које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;
 • Поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;
 • У оквиру наставних и ваннаставних активности, планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно – здравствене теме, односно упознавање са  путевима вирусних инфекција и информисања!

Директор

Јелена Ваци

Успех на такмичењима школске 2019/2020. године

Надокнада пропуштеног образовно - васпитног рада

Сагласно одлуци Покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице (број 128-61-12/2020-01 од 11. и 20.02.2020. године), настава је обустављена у периоду: 12.02.2020. - 21.02.2020. године, а школа је у обавези да састави план надокнаде пропуштеног образовно-васпитног рада за наведени период, те да исти достави на сагласност Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

У сарадњи са  директорима основних и средњих школа на територији града Сомбора, водећи се релевантним законским одредбама, а са циљем да се обезбеди квалитетна надокнада пропуштеног рада, Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор ОШ „Иван Горан Ковачић“ Станишић усвојили су План надокнаде пропуштеног образовно - васпитног рада, с којим је усклађен распоред звона, у периоду: 03.03.2020. - 24.04.2020. године.

Почетак наставе

На основу дописа Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, рад у школским и предшколским колективима почиње у понедељак, 24. фебруара 2020. године.

Обустава наставе

На предлог Покрајинског секретаријата за здравство (број 20/2020 од 11. фебруара 2020. године), Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, донео је одлуку да се образовно васпитни рад прекине у предшколским установама, основним и средњим школама на територији АП Војводине, у периоду од 12. фебруара закључно са 21. фебруаром 2020. године, због безбедности и здравља деце, ученика и запослених, а услед регистровања интензитета вируса грипа изнад епидемијског прага.

Школска слава - Свети Сава

27. јануара 2020. године обележили смо школску славу - Свети Сава, пригодним програмом. Фотографије са свечаности можете погледати у албуму.

Допунски и додатни рад с ученицима на зимском распусту

У складу са Правилником о школском календару (члан 11.), за време зимског распуста реализоваће се допунски и додатни рад са ученицима према следећем распореду.

Учитељ / наставник Допунски / додатни рад Термин реализације
Марија Сударић допунски рад 6. и 8. разред 24.12.2019. 8:00 - 9:00
Марија Сударић додатни рад 8. разред 27.12.2019. 8:00 - 9:00
Марија Сударић допунски рад 6. разред 27.12.2019. 9:00 - 10:00
Марија Сударић допунски рад 8. разред 27.12.2019. 10:00 - 11:00
Анђела Нешовић додатни рад 24.12.2019. 10:00 - 11:00
Анђела Нешовић допунски рад 26.12.2019. 10:00 - 12:00
Јелена Пашти допунски рад 5/6/7 24.12.2019. 8:00 - 8:45, 10:00 - 13:10
Милица Николић допунски рад 24.12.2019. 8:00 - 8:45
Милица Николић додатни рад 26.12.2019. 9:00 - 10:00
Јасмина Миливојевић допунски рад 24.12.2019. 8:00 - 8:45, 10:00 - 11:00
Александра Радиновић допунски рад 26.12.2019. 9:30 - 11:00
Ненад Ђапић допунски рад 26.12.2019. 3., 4. и 5. час
Јелица Црногорац допунски рад 24.12.2019. 9:00 - 10:45
Јелица Црногорац додатни рад 26.12.2019. 10:00 - 11:30
Гордана Машић допунски рад 26.12.2019. 9:00 - 10:00
Станислава Луткић допунски рад 26.12.2019. 9:00 - 11:30
Бојана Коњовић допунски рад 30.12.2019. 8:00 - 9:30 отказано

Настава креће од понедељка

С обзиром на поправљање епидемиолошке слике, настава почиње од 25. фебруара 2019. године. Школа ће предложити план надокнаде наставе.

Календар такмичења за школску 2018/2019. годину