Настава
Ученици
Родитељи
Документи
Програми
Јавне набавке
среда, 22. септембар 2021. год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Према Правилнику о школском календару, школа је у обавези да једном у полугодишту организује активности из области изборних предмета, ваннаставних активности, области екологије и заштите животне средине, културно–уметничке активности и слично. Тим поводом, 18. септембар је у нашој школи радни, ненаставни дан. План активности је следећи: Ученици првог циклуса (од првог до четвртог разреда) ће, с почетком у 9 часова, имати крос на сеоском игралишту, после чега ће, у пратњи одељењских старешина отићи на излет, док ће ученици другог циклуса (од петог до осмог разреда) организовано, под руководством наставника, учествовати у активностима на школском полигону („полигон спретности“) и дворишту школе (активности из области очувања животне средине).

Уколико буду неповољни временски услови – активности ученика другог циклуса ће се реализовати у згради школе и сали за фискултуру, а крос и излет ученика првог циклуса ће се одложити, тј. реализовати у новом термину, о чему ће ученике и њихове родитеље благовремено обавестити учитељи.

Ученици од петог до осмог разреда треба да дођу у школу у 9 сати - бициклима, ролерима, тротинетима, како је ко у могућности, у опреми за спортске и рекреативне активности.

Утврђеним активностима су у обавези да присуствују сви ученици, одељењске старешине и задужени наставници.

Почиње школа

Драги ученици, родитељи и наставници, сутра, 1. септембра почиње нова школска година. Желимо Вам много успеха у учењу и раду.

Образовно-васпитни рад биће организован у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију ОВР у школској 2021/2022. години и Препорукама тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.

План реализације наставе ОШ – школска 2021/22. година

На захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања је припремио План реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или других ванредних ситуација и околности за основну школу.

Акција уређења школе и околине

Према "Правилнику о школском календару за основне школе, са седиштем на територији АП Војводине за школску 2020/2021. годину" школа је у обавези да планира два радна дана (субота у септембру 2020. године, у првом полугодишту и субота, 15. или 22. мај 2021. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности и слично.

Тим поводом, а у организацији Комисије за културну и јавну делатност школе и Комисије за естетско-хигијенско уређење школе, 22. маја 2021. године одржана је радна акција уређења школе и дела школског дворишта, док је, због променљивих временских услова, остатак парцела уређен у договору ученика са одељењским старешинама у наредној радној седмици, од 24. до 28. маја. У радној акцији су учествовали ученици од 2. до 8. разреда и запослени наше школе.

У склопу уређења школског дворишта бетонирана је стаза од 250 квадратних метара, чиме је уређен прилаз школи, a поводом Дана планете земље (22. април) на зеленој површини посађено је 14 јасена.

Пролећни распуст

Према календару рада школе, у школској 2020/21. години пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње 02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 07. маја 2021. године.

Дан школе

21. март је Дан наше школе, која носи име по Ивану Горану Ковачићу – песнику, писцу, револуционару! Иван Горан Ковачић је рођен 21. марта 1913. године у Луковдолу крај Врбовског, Република Хрватска (у то време Аустроугарска). Убијен је у Другом светском рату, кад је имао само 30 година. Иван Горан Ковачић је писао песме, новеле, есеје, критике и чланке; преводио je с енглеског, француског, руског и словеначког језика. Читао је много, и то одабрану литературу. За живота је издао збирку песама „Лирика“ и књигу новела „Дани гњева“, у којој је приказао мале и несрећне људе притиснуте сиромаштвом и децу свог родног Горског котара. Почео је писати и два романа: „Брод на потоку“ и „Божји бубањ“, али их није успео завршити. Крајем 1942. приредио је песме „Огњи и роже“ и књигу критика „Есеји и оцјене“. Његова поема „Јама“ толико снажно описује ратне страхоте и злочине да представља једно од највећих дела противратне поезије на свету.

О Ивану Горану Ковачићу је 1979. године снимљен истоимени филм.

У нашој школи је осамдесетих година прошлог века, поводом Дана школе објављиван и школски часопис „Гораново пролеће“ у ком су, поред информација од значаја за живот и рад школе, објављивани угледни и награђивани ликовни и литерарни радови наших ученика.

Поводом Дана школе припремили смо кратку презентацију, а у складу са свим епидемиолошким мерама које су на снази, и организацијом рада, коју смо у обавези да испоштујемо - расписали смо литерарни и ликовни конкурс, под називом „Моја школа“. Најбољи радови ученика, према оцени Комисије за културну и јавну делатност школе биће награђени.

Пилот пројекат „Обогаћен једносменски рад“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, другу годину подржава Пилот пројекат Обогаћен једносменски рад. Наша Школа је једна од школа која је, на територији Школске управе Сомбор, обухваћена овим Пилот пројектом.
Након редовне наставе, основним школама се омогућило да остварују бројне образовне и васпитне програме са циљем јачања васпитног утицаја школе, пружања додатне образовно – васпитне подршке у учењу, напредовању и укупном личном и социјалном развоју ученика.

Спровођење Обогаћеног једносменског рада започеће од октобра 2020. године и обухватиће ученике од 3. до 8. разреда.
Након редовне наставе ученици ће имати могућност да остану у школи или да се врате у школу и учествују у одређеним активностима.
Активности које су ученици до сада похађали (допунска и додатна настава, секције, припреме за такмичења, припреме за завршни испит и сл.) и даље ће се одржавати на уобичајен начин.

На основу плана активности оствариваће се и обогаћена и проширена образовно – васпитна подршка ученицима кроз различите активности и програме који су прилагођени потребама ученика и специфичностима окружења. Због специфичне ситуације, пандемије Ковид-19, део наставе ће се одвијати и онлајн.
У нашој Школи за ученике ће бити организовано 9 различитих активности.

Учешћем у различитим активностима ученицима је омогућено:

 • Да усаврше своја знања, постигну боља образовна постигнућа и превазиђу препреке у учењу
 • Да развију здравствено – хигијенске навике и позитиван однос према сопственом телу и очувању здравља
 • Да квалитетно и безбедно проводе слободно време
 • Да развију социјалне вештине(комуникација, дружење, тимски рад...)
 • Да развију предузетничкии спортски дух
 • Да развију логичко мишљење
 • Да негују културу лепог понашања и др.
 • Динамика остваривања активности је једном или два пута седмично по 1 сат (14.30 – 15.30 или 15.30 – 16.30 сати) или једном седмично по 2 сата (14.30 – 16.30 сати).
 • Свака активност обухвата више разреда.
 • Ученици се могу определити за више активности, у складу са својим потребама и интересовањима.
 • Групе за сваку активност су отворене до краја октобра 2020. године и до тада им се могу прикључити сви заинтересовани ученици.
 • Ученици који су неодлучни имају могућност „пробног присуствовања“ одређеној активности, као и могућност да се о њој детаљније информишу од наставника који је остварује.
 • Заинтересовани ученици могу да се пријаве наставнику који остварује одређену активност или наставници Кристини Гундић.

 

Активност/програм

наставник

разреди

Шах

Јасмина Миливојевић

5, 6, 7. и 8.

Хор и оркестар

Марија Томашевић Арсић

3, 4, 5, 6, 7. и 8.

Стони тенис

Илија Бижић

5, 6, 7. и 8.

Помоћ у савладавању математике

Милица Николић

5, 6, 7. и 8.

На два точка

Кристина Гундић

3, 4, 5, 6, 7. и 8.

Моделујемо

Кристина Гундић

5, 6, 7. и 8.

Српски језик- подршка у учењу

Анђела Нешовић

5, 6, 7. и 8.

Помоћ у усвајању знања из физике

Марија Сударић

6,7. и 8.

Помоћ у усвајању знања из хемије

Бојана Коњовић

5, 6, 7. и 8.


 

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

На основу члана 56. став 2. тачка 1. Закона о заштити података о личности (“Службени  Гласник“ Р.С. број 87/18) директор школе је донео Одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности.

Настава креће од понедељка

С обзиром на поправљање епидемиолошке слике, настава почиње од 25. фебруара 2019. године. Школа ће предложити план надокнаде наставе.

Календар такмичења за школску 2018/2019. годину