ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
5 6 7 8
П
о
н
1
5152
Б ФВ
Александра РадиновићИлија Бижић
6162
ЕЈ ИР
Светлана КалајџићНенад Ђапић
р
71
М
Милица Ижипац
8182
Х ТТ
Бојана КоњовићКристина Гундић
2
5152
ЕЈ МК
Светлана КалајџићМарија Томашевић
6162
М Б
Милица ИжипацАлександра Радиновић
71
Х
Бојана Коњовић
8182
ФВТТ
Илија БижићКристина Гундић
3
5152
МКТТ
Марија ТомашевићКристина Гундић
6162
Б ФВ
Александра РадиновићИлија Бижић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
8182
СЈ М
Јасмина ФејсовНенад Ђапић
4
5152
ФВ ТТ
Илија БижићКристина Гундић
6162
ИРМ
Ненад ЂапићМилица Ижипац
р
71
Б
Александра Радиновић
8182
МКХ
Марија ТомашевићБојана Коњовић
5
5152
СЈ М
Јасмина ФејсовМилица Ижипац
6162
ФВ НЈ
Илија БижићМарија Живковић
71
И
Јосип Халер
8182
М ЕЈ
Ненад ЂапићСветлана Калајџић
6
5152
НА СЈ
Ненад ЂапићЈасмина Фејсов
6162
МКЧО
Марија ТомашевићМилица Ижипац
71
СЈ
Марија Живковић
8182
И ФВ
Јосип ХалерИлија Бижић
7
52
НА
Ненад Ђапић
61
ЧО
Марија Живковић
71
ЧО
Јосип Халер
8182
ЧО ЧО
Јасмина ФејсовКристина Гундић
У
т
о
1
5152
СЈ НЈ
Јасмина ФејсовСања Стојачић
6162
НЈ ЛК
Марија ЖивковићЈелена Златар
71
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
8182
Б Г
Александра РадиновићСтанислава Луткић
2
5152
ЛКБ
Јелена ЗлатарАлександра Радиновић
6162
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
8182
Г СЈ
Станислава ЛуткићЈасмина Фејсов
3
5152
ЛКМ
Јелена ЗлатарМилица Ижипац
6162
Г ТТ
Станислава ЛуткићКристина Гундић
71
НЈ
Сања Стојачић
8182
СЈ М
Јасмина ФејсовНенад Ђапић
4
5152
НЈ СЈ
Сања СтојачићЈасмина Фејсов
6162
СЈ ТТ
Марија ЖивковићКристина Гундић
71
М
Милица Ижипац
8182
М Б
Ненад ЂапићАлександра Радиновић
5
5152
Б Г
Александра РадиновићСтанислава Луткић
6162
ФВ М
Илија БижићМилица Ижипац
71
ЛК
Јелена Златар
8182
М НЈ
Ненад ЂапићМарија Живковић
6
5152
М ЧО
Милица ИжипацЈелена Златар
6162
Б Г
Александра РадиновићСтанислава Луткић
71
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
8182
НЈ ФВ
Марија ЖивковићИлија Бижић
7
51
ЧО
дн
Милица Ижипац
8182
НА НА
С
р
е
1
5152
ТТФА
Кристина ГундићЗолтан Павић
6162
Ф И
Марија СударићЈосип Халер
71
ФВ
Илија Бижић
8182
НЈ ЛК
Марија ЖивковићЈелена Златар
2
5152
ТТСЈ
Кристина ГундићЈасмина Фејсов
6162
ЛКМК
Јелена ЗлатарМарија Томашевић
71
Ф
Марија Сударић
8182
И НЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
3
5152
ФА СЈ
Золтан ПавићЈасмина Фејсов
6162
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
71
МК
Марија Томашевић
8182
ТТФ
Кристина ГундићМарија Сударић
4
5152
СЈ ЛК
Јасмина ФејсовЈелена Златар
6162
И ФА
Јосип ХалерЗолтан Павић
71
М
Милица Ижипац
8182
ТТМК
Кристина ГундићМарија Томашевић
5
5152
МКЛК
Марија ТомашевићЈелена Златар
6162
ФА М
Золтан ПавићМилица Ижипац
71
СЈ
Марија Живковић
8182
Ф И
Марија СударићЈосип Халер
6
5152
М МК
Милица ИжипацМарија Томашевић
6162
СЈ Ф
Марија ЖивковићМарија Сударић
71
И
Јосип Халер
8182
ЛКСЈ
Јелена ЗлатарЈасмина Фејсов
7 5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Ч
е
т
1
5152
СЈ ЕЈ
Јасмина ФејсовСветлана Калајџић
6162
Г ФВ
Станислава ЛуткићИлија Бижић
71
СЈ
Марија Живковић
8182
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
2
5152
Г Б
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
6162
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
71
ФВ
Илија Бижић
8182
СЈ Х
Јасмина ФејсовБојана Коњовић
3
5152
ФВ М
Илија БижићМилица Ижипац
6162
ТТЕЈ
Кристина ГундићСветлана Калајџић
71
Х
Бојана Коњовић
8182
Б СЈ
Александра РадиновићЈасмина Фејсов
4
5152
ИРФВ
Ненад ЂапићИлија Бижић
р
6162
ТТНЈ
Кристина ГундићМарија Живковић
71
Б
Александра Радиновић
8182
ЕЈ Г
Светлана КалајџићСтанислава Луткић
5
5152
М ИР
Милица ИжипацНенад Ђапић
р
6162
СЈ Б
Марија ЖивковићАлександра Радиновић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
8182
Г ФВ
Станислава ЛуткићИлија Бижић
6 дн
Милица Ижипац
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
71
Г
Станислава Луткић
8182
ФВМ
Илија БижићНенад Ђапић
7 --- --- ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
дн
Ненад Ђапић
П
е
т
1
5152
ЕЈ И
Светлана КалајџићЈосип Халер
6162
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
71
НЈ
Сања Стојачић
8182
ФВИР
Илија БижићНенад Ђапић
р
2
5152
М НЈ
Милица ИжипацСања Стојачић
6162
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
71
ФВ
Илија Бижић
8182
М ЕЈ
Ненад ЂапићСветлана Калајџић
3
5152
НЈ М
Сања СтојачићМилица Ижипац
6162
НЈ Ф
Марија ЖивковићМарија Сударић
71
Г
Станислава Луткић
8182
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићЈасмина Фејсов
4
5152
И СЈ
Јосип ХалерЈасмина Фејсов
6162
М Г
Милица ИжипацСтанислава Луткић
71
СЈ
Марија Живковић
8182
Ф М
Марија СударићНенад Ђапић
5
5152
СЈ ЕЈ
Јасмина ФејсовСветлана Калајџић
6162
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
71
М
Милица Ижипац
8182
ИРФ
Ненад ЂапићМарија Сударић
р
6 ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
6162
НА ЕЈ
Ненад ЂапићСветлана Калајџић
71
Ф
Марија Сударић
8182
СЈ И
Јасмина ФејсовЈосип Халер
7 ---
62
НА
Ненад Ђапић
71
НА
Јосип Халер
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх