ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Јасмина Фејсов --- --- 81
СЈ
--- 51
СЈ
52
СЈ
81
ЧО
51
СЈ
82
СЈ
81
СЈ
52
СЈ
--- --- --- --- 52
СЈ
52
СЈ
51
СЈ
--- 82
СЈ
--- 51
СЈ
81
СЈ
82
СЈ
--- --- --- --- --- --- 82
СЈ
52
СЈ
51
СЈ
81
СЈ
---
Светлана Калајџић 61
ЕЈ
51
ЕЈ
71
ЕЈ
--- 82
ЕЈ
--- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 52
ЕЈ
61
ЕЈ
62
ЕЈ
81
ЕЈ
71
ЕЈ
--- --- 51
ЕЈ
82
ЕЈ
81
ЕЈ
--- 52
ЕЈ
62
ЕЈ
-x-
Марија Живковић --- --- --- --- 62
НЈ
71
СЈ
61
ЧО
61
НЈ
62
СЈ
--- 61
СЈ
82
НЈ
81
НЈ
--- 81
НЈ
82
НЈ
62
СЈ
--- 71
СЈ
61
СЈ
--- 71
СЈ
62
СЈ
--- 62
НЈ
61
СЈ
--- --- --- 61
СЈ
61
НЈ
71
СЈ
62
СЈ
--- ---
Сања Стојачић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 52
НЈ
--- 71
НЈ
51
НЈ
--- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 71
НЈ
52
НЈ
51
НЈ
--- --- --- ---
Јосип Халер --- --- --- --- 71
И
81
И
71
ЧО
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 62
И
81
И
--- 61
И
82
И
71
И
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 52
И
62
И
--- 51
И
61
И
82
И
71
НА
Станислава Луткић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 82
Г
81
Г
61
Г
--- 52
Г
62
Г
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 61
Г
51
Г
--- 82
Г
81
Г
71
Г
--- --- --- 71
Г
62
Г
--- Немања Војводић, Станислава Луткић
5
ВГ
---
Александра Радиновић 51
Б
62
Б
61
Б
71
Б
--- --- --- 81
Б
52
Б
--- 82
Б
51
Б
61
Б
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 82
Б
52
Б
81
Б
71
Б
62
Б
--- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Ненад Ђапић 62
ИР
р
--- 82
М
61
ИР
р
81
М
51
НА
52
НА
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ТИ
82
М
81
М
81
М
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ТИ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- 51
ИР
р
52
ИР
р
82
М
8
дн
82
ИР
р
81
М
--- 82
М
81
ИР
р
61
НА
62
НА
Милица Ижипац 71
М
61
М
--- 62
М
52
М
62
ЧО
--- --- 61
М
52
М
71
М
62
М
51
М
6
дн
--- --- 61
М
71
М
62
М
51
М
--- --- --- 52
М
--- 51
М
5
дн
--- 62
М
51
М
52
М
61
М
71
М
--- ---
Кристина Гундић 82
ТТ
52
ТТ
-x- --- 82
ЧО
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ТИ
62
ТТ
-x- Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ТИ
51
ТТ
81
ТТ
-x- --- --- --- --- 61
ТТ
-x- Немања Војводић, Кристина Гундић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
7
ВГ
--- --- --- --- -x- --- Немања Војводић, Кристина Гундић
8
ВГ
Марија Сударић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 61
Ф
71
Ф
82
Ф
--- 81
Ф
62
Ф
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 61
Ф
--- 62
Ф
81
Ф
82
Ф
71
Ф
---
Бојана Коњовић 81
Х
71
Х
--- 82
Х
--- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 81
Х
82
Х
71
Х
--- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Јелена Златар --- --- --- --- --- --- --- 62
ЛК
51
ЛК
--- 71
ЛК
52
ЧО
--- 82
ЛК
61
ЛК
--- 52
ЛК
81
ЛК
--- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Марија Томашевић -x- 52
МК
51
МК
81
МК
--- 61
МК
--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 62
МК
71
МК
82
МК
51
МК
52
МК
5, 6, 7, 8
Хо
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Илија Бижић 52
ФВ
81
ФВ
62
ФВ
51
ФВ
61
ФВ
82
ФВ
--- -x- -x- -x- -x- 61
ФВ
82
ФВ
-x- 71
ФВ
-x- -x- -x- -x- -x- -x- 62
ФВ
71
ФВ
51
ФВ
52
ФВ
82
ФВ
81
ФВ
--- 81
ФВ
71
ФВ
-x- -x- -x- -x- -x-
Золтан Павић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- 52
ФА
--- 51
ФА
62
ФА
61
ФА
-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Немања Војводић -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- Немања Војводић, Кристина Гундић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
7
ВГ
--- --- --- --- --- Немања Војводић, Станислава Луткић
5
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
8
ВГ
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15