Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред часова важи од 1. септембра 2022. године

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јасмина Фејсов
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- 51
СЈ
--- 51
СЈ
---
2 --- 82
СЈ
52
СЈ
81
СЈ
---
3 81
СЈ
81
СЈ
52
СЈ
82
СЈ
82
СЈ
4 --- 52
СЈ
51
СЈ
--- 52
СЈ
5 51
СЈ
--- --- --- 51
СЈ
6 52
СЈ
--- 82
СЈ
--- 81
СЈ
7 81
ЧО
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Светлана Калајџић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 61
ЕЈ
-x- -x- 52
ЕЈ
51
ЕЈ
2 51
ЕЈ
-x- -x- 61
ЕЈ
82
ЕЈ
3 71
ЕЈ
-x- -x- 62
ЕЈ
81
ЕЈ
4 --- -x- -x- 81
ЕЈ
---
5 82
ЕЈ
-x- -x- 71
ЕЈ
52
ЕЈ
6 --- -x- -x- --- 62
ЕЈ
7 --- -x- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Марија Живковић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- 61
НЈ
81
НЈ
71
СЈ
---
2 --- 62
СЈ
82
НЈ
62
СЈ
61
СЈ
3 --- --- 62
СЈ
--- 61
НЈ
4 --- 61
СЈ
--- 62
НЈ
71
СЈ
5 62
НЈ
82
НЈ
71
СЈ
61
СЈ
62
СЈ
6 71
СЈ
81
НЈ
61
СЈ
--- ---
7 61
ЧО
--- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Сања Стојачић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- 52
НЈ
-x- -x- 71
НЈ
2 -x- --- -x- -x- 52
НЈ
3 -x- 71
НЈ
-x- -x- 51
НЈ
4 -x- 51
НЈ
-x- -x- ---
5 -x- --- -x- -x- ---
6 -x- --- -x- -x- ---
7 -x- --- -x- -x- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јосип Халер
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- -x- 62
И
-x- 52
И
2 --- -x- 81
И
-x- 62
И
3 --- -x- --- -x- ---
4 --- -x- 61
И
-x- 51
И
5 71
И
-x- 82
И
-x- 61
И
6 81
И
-x- 71
И
-x- 82
И
7 71
ЧО
-x- --- -x- 71
НА
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Станислава Луткић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- 82
Г
-x- 61
Г
---
2 -x- 81
Г
-x- 51
Г
---
3 -x- 61
Г
-x- --- 71
Г
4 -x- --- -x- 82
Г
62
Г
5 -x- 52
Г
-x- 81
Г
---
6 -x- 62
Г
-x- 71
Г
Немања Војводић, Станислава Луткић
5
ВГ
7 -x- --- -x- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Александра Радиновић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 51
Б
81
Б
-x- 82
Б
-x-
2 62
Б
52
Б
-x- 52
Б
-x-
3 61
Б
--- -x- 81
Б
-x-
4 71
Б
82
Б
-x- 71
Б
-x-
5 --- 51
Б
-x- 62
Б
-x-
6 --- 61
Б
-x- --- -x-
7 --- -x- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Ненад Ђапић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 62
ИР
р
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ТИ
-x- --- 82
ИР
р
2 --- -x- --- 81
М
3 82
М
82
М
-x- --- ---
4 61
ИР
р
81
М
-x- 51
ИР
р
82
М
5 81
М
81
М
-x- 52
ИР
р
81
ИР
р
6 51
НА
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ТИ
-x- 82
М
61
НА
7 52
НА
-x- 8
дн
62
НА
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Милица Ижипац
Пон Уто Сре Чет Пет
1 71
М
--- --- --- 62
М
2 61
М
61
М
--- --- 51
М
3 --- 52
М
61
М
52
М
52
М
4 62
М
71
М
71
М
--- 61
М
5 52
М
62
М
62
М
51
М
71
М
6 62
ЧО
51
М
51
М
5
дн
---
7 --- 6
дн
--- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Кристина Гундић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 82
ТТ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ТИ
51
ТТ
--- ---
2 --- ---
3 52
ТТ
62
ТТ
81
ТТ
61
ТТ
---
4 ---
5 -x- -x- -x- -x- -x-
6 --- Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ТИ
--- Немања Војводић, Кристина Гундић
6
ВГ
---
7 82
ЧО
--- Немања Војводић, Кристина Гундић
7
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
8
ВГ
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Марија Сударић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- -x- 61
Ф
-x- 61
Ф
2 -x- -x- 71
Ф
-x- ---
3 -x- -x- 82
Ф
-x- 62
Ф
4 -x- -x- --- -x- 81
Ф
5 -x- -x- 81
Ф
-x- 82
Ф
6 -x- -x- 62
Ф
-x- 71
Ф
7 -x- -x- --- -x- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Бојана Коњовић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 81
Х
-x- -x- 81
Х
-x-
2 71
Х
-x- -x- 82
Х
-x-
3 --- -x- -x- 71
Х
-x-
4 82
Х
-x- -x- --- -x-
5 --- -x- -x- --- -x-
6 --- -x- -x- --- -x-
7 --- -x- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Јелена Златар
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- 62
ЛК
82
ЛК
--- -x-
2 --- 51
ЛК
61
ЛК
--- -x-
3 --- --- --- -x-
4 --- --- 52
ЛК
--- -x-
5 --- 71
ЛК
--- -x-
6 --- 52
ЧО
81
ЛК
--- -x-
7 --- --- --- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Марија Томашевић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- -x- -x- -x- -x-
2 52
МК
-x- 62
МК
-x- -x-
3 51
МК
-x- 71
МК
-x- -x-
4 81
МК
-x- 82
МК
-x- -x-
5 --- -x- 51
МК
-x- -x-
6 61
МК
-x- 52
МК
-x- -x-
7 --- -x- 5, 6, 7, 8
Хо
-x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Илија Бижић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 52
ФВ
-x- 71
ФВ
62
ФВ
81
ФВ
2 81
ФВ
-x- -x- 71
ФВ
71
ФВ
3 62
ФВ
-x- -x- 51
ФВ
-x-
4 51
ФВ
-x- -x- 52
ФВ
-x-
5 61
ФВ
61
ФВ
-x- 82
ФВ
-x-
6 82
ФВ
82
ФВ
-x- 81
ФВ
-x-
7 --- -x- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Золтан Павић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- -x- 52
ФА
-x- -x-
2 -x- -x- --- -x- -x-
3 -x- -x- 51
ФА
-x- -x-
4 -x- -x- 62
ФА
-x- -x-
5 -x- -x- 61
ФА
-x- -x-
6 -x- -x- -x- -x- -x-
7 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Немања Војводић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- -x- -x- --- ---
2 -x- -x- -x- --- ---
3 -x- -x- -x- --- ---
4 -x- -x- -x- --- ---
5 -x- -x- -x- --- ---
6 -x- -x- -x- Немања Војводић, Кристина Гундић
6
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
5
ВГ
7 -x- -x- -x- Немања Војводић, Кристина Гундић
7
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
8
ВГ
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх