ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
СЈ --- ---
81
Јасмина Фејсов
---
51
Јасмина Фејсов
5271
Јасмина ФејсовМарија Живковић
---
51
Јасмина Фејсов
6282
Марија ЖивковићЈасмина Фејсов
81
Јасмина Фејсов
5261
Јасмина ФејсовМарија Живковић
--- --- --- ---
52
Јасмина Фејсов
5262
Јасмина ФејсовМарија Живковић
51
Јасмина Фејсов
71
Марија Живковић
6182
Марија ЖивковићЈасмина Фејсов
---
5171
Јасмина ФејсовМарија Живковић
6281
Марија ЖивковићЈасмина Фејсов
82
Јасмина Фејсов
---
61
Марија Живковић
--- --- ---
61
Марија Живковић
82
Јасмина Фејсов
5271
Јасмина ФејсовМарија Живковић
5162
Јасмина ФејсовМарија Живковић
81
Јасмина Фејсов
---
ЕЈ
61
Светлана Калајџић
51
Светлана Калајџић
71
Светлана Калајџић
---
82
Светлана Калајџић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
52
Светлана Калајџић
61
Светлана Калајџић
62
Светлана Калајџић
81
Светлана Калајџић
71
Светлана Калајџић
--- ---
51
Светлана Калајџић
82
Светлана Калајџић
81
Светлана Калајџић
---
52
Светлана Калајџић
62
Светлана Калајџић
---
НЈ --- --- --- ---
62
Марија Живковић
--- ---
5261
Сања СтојачићМарија Живковић
---
71
Сања Стојачић
51
Сања Стојачић
82
Марија Живковић
81
Марија Живковић
---
81
Марија Живковић
82
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- --- ---
62
Марија Живковић
--- --- ---
71
Сања Стојачић
52
Сања Стојачић
5161
Сања СтојачићМарија Живковић
--- --- --- ---
И --- --- --- ---
71
Јосип Халер
81
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- ---
62
Јосип Халер
81
Јосип Халер
---
61
Јосип Халер
82
Јосип Халер
71
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- ---
52
Јосип Халер
62
Јосип Халер
---
51
Јосип Халер
61
Јосип Халер
82
Јосип Халер
---
Г --- --- --- --- --- --- ---
82
Станислава Луткић
81
Станислава Луткић
61
Станислава Луткић
---
52
Станислава Луткић
62
Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- ---
61
Станислава Луткић
51
Станислава Луткић
---
82
Станислава Луткић
81
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
--- --- ---
71
Станислава Луткић
62
Станислава Луткић
--- --- ---
Б
51
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
61
Александра Радиновић
71
Александра Радиновић
--- --- ---
81
Александра Радиновић
52
Александра Радиновић
---
82
Александра Радиновић
51
Александра Радиновић
61
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- ---
82
Александра Радиновић
52
Александра Радиновић
81
Александра Радиновић
71
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
М
71
Милица Ижипац
61
Милица Ижипац
82
Ненад Ђапић
62
Милица Ижипац
5281
Милица ИжипацНенад Ђапић
--- --- ---
61
Милица Ижипац
5282
Милица ИжипацНенад Ђапић
7181
Милица ИжипацНенад Ђапић
6281
Милица ИжипацНенад Ђапић
51
Милица Ижипац
--- --- ---
61
Милица Ижипац
71
Милица Ижипац
62
Милица Ижипац
51
Милица Ижипац
--- --- ---
52
Милица Ижипац
---
51
Милица Ижипац
82
Ненад Ђапић
---
62
Милица Ижипац
5181
Милица ИжипацНенад Ђапић
52
Милица Ижипац
6182
Милица ИжипацНенад Ђапић
71
Милица Ижипац
--- ---
ИР
62
Ненад Ђапић
р
--- ---
61
Ненад Ђапић
р
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
51
Ненад Ђапић
р
52
Ненад Ђапић
р
--- ---
82
Ненад Ђапић
р
--- --- ---
81
Ненад Ђапић
р
--- ---
Ф --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Марија Сударић
71
Марија Сударић
82
Марија Сударић
---
81
Марија Сударић
62
Марија Сударић
--- --- --- --- --- --- --- ---
61
Марија Сударић
---
62
Марија Сударић
81
Марија Сударић
82
Марија Сударић
71
Марија Сударић
---
Х
81
Бојана Коњовић
71
Бојана Коњовић
---
82
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
81
Бојана Коњовић
82
Бојана Коњовић
71
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ТТ
82
Кристина Гундић
82
Кристина Гундић
52
Кристина Гундић
52
Кристина Гундић
--- --- --- --- ---
62
Кристина Гундић
62
Кристина Гундић
--- --- ---
51
Кристина Гундић
51
Кристина Гундић
81
Кристина Гундић
81
Кристина Гундић
--- --- --- --- ---
61
Кристина Гундић
61
Кристина Гундић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ЛК --- --- --- --- --- --- ---
62
Јелена Златар
51
Јелена Златар
51
Јелена Златар
---
71
Јелена Златар
--- ---
82
Јелена Златар
61
Јелена Златар
---
52
Јелена Златар
52
Јелена Златар
81
Јелена Златар
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
МК ---
52
Марија Томашевић
51
Марија Томашевић
81
Марија Томашевић
---
61
Марија Томашевић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Марија Томашевић
71
Марија Томашевић
82
Марија Томашевић
51
Марија Томашевић
52
Марија Томашевић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ФВ
52
Илија Бижић
81
Илија Бижић
62
Илија Бижић
51
Илија Бижић
61
Илија Бижић
82
Илија Бижић
--- --- --- --- ---
61
Илија Бижић
82
Илија Бижић
---
71
Илија Бижић
--- --- --- --- --- ---
62
Илија Бижић
71
Илија Бижић
51
Илија Бижић
52
Илија Бижић
82
Илија Бижић
81
Илија Бижић
---
81
Илија Бижић
71
Илија Бижић
--- --- --- --- ---
ФА --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
52
Золтан Павић
---
51
Золтан Павић
62
Золтан Павић
61
Золтан Павић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ве --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Гр --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ЧО --- --- --- --- ---
62
Милица Ижипац
61718182
Марија ЖивковићЈосип ХалерЈасмина ФејсовКристина Гундић
--- --- --- --- ---
52
Јелена Златар
51
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
НА --- --- --- --- ---
51
Ненад Ђапић
52
Ненад Ђапић
--- --- --- --- --- ---
8182
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Ненад Ђапић
6271
Ненад ЂапићЈосип Халер
ВГ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6
Немања Војводић, Кристина Гундић
7
Немања Војводић, Кристина Гундић
--- --- --- --- ---
5
Немања Војводић, Станислава Луткић
8
Немања Војводић, Кристина Гундић
Хо --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5, 6, 7, 8
Марија Томашевић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
дн --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6
Милица Ижипац
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5
Милица Ижипац
8
Ненад Ђапић
--- --- --- --- --- --- ---
ТИ --- --- --- --- --- --- ---
71
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
--- --- ---
71
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15