Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред часова важи од 1. септембра 2022. године

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
51 Аутоматска Подгрупа
1 2 3 4 5 6 7
Пон 51
Б
Александра Радиновић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
МК
Марија Томашевић
51
ФВ
Илија Бижић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
НА
Ненад Ђапић
---
Уто 51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ЛК
Јелена Златар
51
НЈ
Сања Стојачић
51
Б
Александра Радиновић
51
М
Милица Ижипац
51
ЧО
Сре 51
ТТ
Кристина Гундић
51
ФА
Золтан Павић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
МК
Марија Томашевић
51
М
Милица Ижипац
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Чет 51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
Г
Станислава Луткић
51
ФВ
Илија Бижић
51
ИР
Ненад Ђапић
р
51
М
Милица Ижипац
5
дн
Милица Ижипац
---
Пет 51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Милица Ижипац
51
НЈ
Сања Стојачић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Јасмина Фејсов
5
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
52 Аутоматска Подгрупа
1 2 3 4 5 6 7
Пон 52
ФВ
Илија Бижић
52
МК
Марија Томашевић
52
ТТ
Кристина Гундић
52
М
Милица Ижипац
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
НА
Ненад Ђапић
Уто 52
НЈ
Сања Стојачић
52
Б
Александра Радиновић
52
М
Милица Ижипац
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
Г
Станислава Луткић
52
ЧО
Јелена Златар
---
Сре 52
ФА
Золтан Павић
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ЛК
Јелена Златар
52
МК
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Чет 52
ЕЈ
Светлана Калајџић
52
Б
Александра Радиновић
52
М
Милица Ижипац
52
ФВ
Илија Бижић
52
ИР
Ненад Ђапић
р
5
дн
Милица Ижипац
---
Пет 52
И
Јосип Халер
52
НЈ
Сања Стојачић
52
М
Милица Ижипац
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
61 Аутоматска Подгрупа
1 2 3 4 5 6 7
Пон 61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
М
Милица Ижипац
61
Б
Александра Радиновић
61
ИР
Ненад Ђапић
р
61
ФВ
Илија Бижић
61
МК
Марија Томашевић
61
ЧО
Марија Живковић
Уто 61
НЈ
Марија Живковић
61
М
Милица Ижипац
61
Г
Станислава Луткић
61
СЈ
Марија Живковић
61
ФВ
Илија Бижић
61
Б
Александра Радиновић
6
дн
Милица Ижипац
Сре 61
Ф
Марија Сударић
61
ЛК
Јелена Златар
61
М
Милица Ижипац
61
И
Јосип Халер
61
ФА
Золтан Павић
61
СЈ
Марија Живковић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Чет 61
Г
Станислава Луткић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
ТТ
Кристина Гундић
61
СЈ
Марија Живковић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
---
Пет 61
Ф
Марија Сударић
61
СЈ
Марија Живковић
61
НЈ
Марија Живковић
61
М
Милица Ижипац
61
И
Јосип Халер
61
НА
Ненад Ђапић
---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
62 Аутоматска Подгрупа
1 2 3 4 5 6 7
Пон 62
ИР
Ненад Ђапић
р
62
Б
Александра Радиновић
62
ФВ
Илија Бижић
62
М
Милица Ижипац
62
НЈ
Марија Живковић
62
ЧО
Милица Ижипац
---
Уто 62
ЛК
Јелена Златар
62
СЈ
Марија Живковић
62
ТТ
Кристина Гундић
62
М
Милица Ижипац
62
Г
Станислава Луткић
6
дн
Милица Ижипац
Сре 62
И
Јосип Халер
62
МК
Марија Томашевић
62
СЈ
Марија Живковић
62
ФА
Золтан Павић
62
М
Милица Ижипац
62
Ф
Марија Сударић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Чет 62
ФВ
Илија Бижић
62
СЈ
Марија Живковић
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
НЈ
Марија Живковић
62
Б
Александра Радиновић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
---
Пет 62
М
Милица Ижипац
62
И
Јосип Халер
62
Ф
Марија Сударић
62
Г
Станислава Луткић
62
СЈ
Марија Живковић
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
НА
Ненад Ђапић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
71 Аутоматска Подгрупа
1 2 3 4 5 6 7
Пон 71
М
Милица Ижипац
71
Х
Бојана Коњовић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Б
Александра Радиновић
71
И
Јосип Халер
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЧО
Јосип Халер
Уто 71
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
НЈ
Сања Стојачић
71
М
Милица Ижипац
71
ЛК
Јелена Златар
71
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
Сре 71
ФВ
Илија Бижић
71
Ф
Марија Сударић
71
МК
Марија Томашевић
71
М
Милица Ижипац
71
СЈ
Марија Живковић
71
И
Јосип Халер
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Чет 71
СЈ
Марија Живковић
71
ФВ
Илија Бижић
71
Х
Бојана Коњовић
71
Б
Александра Радиновић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Г
Станислава Луткић
7
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Пет 71
НЈ
Сања Стојачић
71
ФВ
Илија Бижић
71
Г
Станислава Луткић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
71
Ф
Марија Сударић
71
НА
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
81 Аутоматска Подгрупа
1 2 3 4 5 6 7
Пон 81
Х
Бојана Коњовић
81
ФВ
Илија Бижић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
МК
Марија Томашевић
81
М
Ненад Ђапић
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јасмина Фејсов
Уто 81
Б
Александра Радиновић
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
М
Ненад Ђапић
81
М
Ненад Ђапић
81
НЈ
Марија Живковић
81
НА
Сре 81
НЈ
Марија Живковић
81
И
Јосип Халер
81
ТТ
Кристина Гундић
81
Ф
Марија Сударић
81
ЛК
Јелена Златар
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Чет 81
Х
Бојана Коњовић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
ФВ
Илија Бижић
8
дн
Ненад Ђапић
Пет 81
ФВ
Илија Бижић
81
М
Ненад Ђапић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
81
ИР
Ненад Ђапић
р
81
СЈ
Јасмина Фејсов
8
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
82 Аутоматска Подгрупа
1 2 3 4 5 6 7
Пон 82
ТТ
Кристина Гундић
82
М
Ненад Ђапић
82
Х
Бојана Коњовић
82
ЕЈ
Светлана Калајџић
82
ФВ
Илија Бижић
82
ЧО
Кристина Гундић
Уто 82
Г
Станислава Луткић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
М
Ненад Ђапић
82
Б
Александра Радиновић
82
НЈ
Марија Живковић
82
ФВ
Илија Бижић
82
НА
Сре 82
ЛК
Јелена Златар
82
НЈ
Марија Живковић
82
Ф
Марија Сударић
82
МК
Марија Томашевић
82
И
Јосип Халер
82
СЈ
Јасмина Фејсов
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Чет 82
Б
Александра Радиновић
82
Х
Бојана Коњовић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
Г
Станислава Луткић
82
ФВ
Илија Бижић
82
М
Ненад Ђапић
8
дн
Ненад Ђапић
Пет 82
ИР
Ненад Ђапић
р
82
ЕЈ
Светлана Калајџић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
М
Ненад Ђапић
82
Ф
Марија Сударић
82
И
Јосип Халер
8
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх