Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред часова важи од 1. септембра 2022. године

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
51 Аутоматска Подгрупа
Пон Уто Сре Чет Пет
1 51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ТТ
Кристина Гундић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
2 51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
ЛК
Јелена Златар
51
Г
Станислава Луткић
51
М
Милица Ижипац
3 51
МК
Марија Томашевић
51
ФА
Золтан Павић
51
ФВ
Илија Бижић
51
НЈ
Сања Стојачић
4 51
ФВ
Илија Бижић
51
НЈ
Сања Стојачић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ИР
Ненад Ђапић
р
51
И
Јосип Халер
5 51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Марија Томашевић
51
М
Милица Ижипац
51
СЈ
Јасмина Фејсов
6 51
НА
Ненад Ђапић
51
М
Милица Ижипац
51
М
Милица Ижипац
5
дн
Милица Ижипац
5
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
7 --- 51
ЧО
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
52 Аутоматска Подгрупа
Пон Уто Сре Чет Пет
1 52
ФВ
Илија Бижић
52
НЈ
Сања Стојачић
52
ФА
Золтан Павић
52
ЕЈ
Светлана Калајџић
52
И
Јосип Халер
2 52
МК
Марија Томашевић
52
Б
Александра Радиновић
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
Б
Александра Радиновић
52
НЈ
Сања Стојачић
3 52
ТТ
Кристина Гундић
52
М
Милица Ижипац
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
М
Милица Ижипац
52
М
Милица Ижипац
4 52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ЛК
Јелена Златар
52
ФВ
Илија Бижић
52
СЈ
Јасмина Фејсов
5 52
М
Милица Ижипац
52
Г
Станислава Луткић
52
ИР
Ненад Ђапић
р
52
ЕЈ
Светлана Калајџић
6 52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ЧО
Јелена Златар
52
МК
Марија Томашевић
5
дн
Милица Ижипац
5
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
7 52
НА
Ненад Ђапић
--- 5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
61 Аутоматска Подгрупа
Пон Уто Сре Чет Пет
1 61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
НЈ
Марија Живковић
61
Ф
Марија Сударић
61
Г
Станислава Луткић
61
Ф
Марија Сударић
2 61
М
Милица Ижипац
61
М
Милица Ижипац
61
ЛК
Јелена Златар
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
СЈ
Марија Живковић
3 61
Б
Александра Радиновић
61
Г
Станислава Луткић
61
М
Милица Ижипац
61
ТТ
Кристина Гундић
61
НЈ
Марија Живковић
4 61
ИР
Ненад Ђапић
р
61
СЈ
Марија Живковић
61
И
Јосип Халер
61
М
Милица Ижипац
5 61
ФВ
Илија Бижић
61
ФВ
Илија Бижић
61
ФА
Золтан Павић
61
СЈ
Марија Живковић
61
И
Јосип Халер
6 61
МК
Марија Томашевић
61
Б
Александра Радиновић
61
СЈ
Марија Живковић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
61
НА
Ненад Ђапић
7 61
ЧО
Марија Живковић
6
дн
Милица Ижипац
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
62 Аутоматска Подгрупа
Пон Уто Сре Чет Пет
1 62
ИР
Ненад Ђапић
р
62
ЛК
Јелена Златар
62
И
Јосип Халер
62
ФВ
Илија Бижић
62
М
Милица Ижипац
2 62
Б
Александра Радиновић
62
СЈ
Марија Живковић
62
МК
Марија Томашевић
62
СЈ
Марија Живковић
62
И
Јосип Халер
3 62
ФВ
Илија Бижић
62
ТТ
Кристина Гундић
62
СЈ
Марија Живковић
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
Ф
Марија Сударић
4 62
М
Милица Ижипац
62
ФА
Золтан Павић
62
НЈ
Марија Живковић
62
Г
Станислава Луткић
5 62
НЈ
Марија Живковић
62
М
Милица Ижипац
62
М
Милица Ижипац
62
Б
Александра Радиновић
62
СЈ
Марија Живковић
6 62
ЧО
Милица Ижипац
62
Г
Станислава Луткић
62
Ф
Марија Сударић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
7 --- 6
дн
Милица Ижипац
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- 62
НА
Ненад Ђапић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
71 Аутоматска Подгрупа
Пон Уто Сре Чет Пет
1 71
М
Милица Ижипац
71
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
ФВ
Илија Бижић
71
СЈ
Марија Живковић
71
НЈ
Сања Стојачић
2 71
Х
Бојана Коњовић
71
Ф
Марија Сударић
71
ФВ
Илија Бижић
71
ФВ
Илија Бижић
3 71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
НЈ
Сања Стојачић
71
МК
Марија Томашевић
71
Х
Бојана Коњовић
71
Г
Станислава Луткић
4 71
Б
Александра Радиновић
71
М
Милица Ижипац
71
М
Милица Ижипац
71
Б
Александра Радиновић
71
СЈ
Марија Живковић
5 71
И
Јосип Халер
71
ЛК
Јелена Златар
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
М
Милица Ижипац
6 71
СЈ
Марија Живковић
71
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
71
И
Јосип Халер
71
Г
Станислава Луткић
71
Ф
Марија Сударић
7 71
ЧО
Јосип Халер
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
7
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
71
НА
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
81 Аутоматска Подгрупа
Пон Уто Сре Чет Пет
1 81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
НЈ
Марија Живковић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ФВ
Илија Бижић
2 81
ФВ
Илија Бижић
81
Г
Станислава Луткић
81
И
Јосип Халер
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
М
Ненад Ђапић
3 81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
ТТ
Кристина Гундић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
4 81
МК
Марија Томашевић
81
М
Ненад Ђапић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
5 81
М
Ненад Ђапић
81
М
Ненад Ђапић
81
Ф
Марија Сударић
81
Г
Станислава Луткић
81
ИР
Ненад Ђапић
р
6 81
И
Јосип Халер
81
НЈ
Марија Живковић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФВ
Илија Бижић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
7 81
ЧО
Јасмина Фејсов
81
НА
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
8
дн
Ненад Ђапић
8
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
82 Аутоматска Подгрупа
Пон Уто Сре Чет Пет
1 82
ТТ
Кристина Гундић
82
Г
Станислава Луткић
82
ЛК
Јелена Златар
82
Б
Александра Радиновић
82
ИР
Ненад Ђапић
р
2 82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
НЈ
Марија Живковић
82
Х
Бојана Коњовић
82
ЕЈ
Светлана Калајџић
3 82
М
Ненад Ђапић
82
М
Ненад Ђапић
82
Ф
Марија Сударић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
СЈ
Јасмина Фејсов
4 82
Х
Бојана Коњовић
82
Б
Александра Радиновић
82
МК
Марија Томашевић
82
Г
Станислава Луткић
82
М
Ненад Ђапић
5 82
ЕЈ
Светлана Калајџић
82
НЈ
Марија Живковић
82
И
Јосип Халер
82
ФВ
Илија Бижић
82
Ф
Марија Сударић
6 82
ФВ
Илија Бижић
82
ФВ
Илија Бижић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
М
Ненад Ђапић
82
И
Јосип Халер
7 82
ЧО
Кристина Гундић
82
НА
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
8
дн
Ненад Ђапић
8
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх