ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
51 52 61 62 71 81 82
П
о
н
1 Б
Александра Радиновић
ФВ
Илија Бижић
ЕЈ
Светлана Калајџић
ИР
Ненад Ђапић
р
М
Милица Ижипац
Х
Бојана Коњовић
ТТ
Кристина Гундић
2 ЕЈ
Светлана Калајџић
МК
Марија Томашевић
М
Милица Ижипац
Б
Александра Радиновић
Х
Бојана Коњовић
ФВ
Илија Бижић
3 МК
Марија Томашевић
ТТ
Кристина Гундић
Б
Александра Радиновић
ФВ
Илија Бижић
ЕЈ
Светлана Калајџић
СЈ
Јасмина Фејсов
М
Ненад Ђапић
4 ФВ
Илија Бижић
ИР
Ненад Ђапић
р
М
Милица Ижипац
Б
Александра Радиновић
МК
Марија Томашевић
Х
Бојана Коњовић
5 СЈ
Јасмина Фејсов
М
Милица Ижипац
ФВ
Илија Бижић
НЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
М
Ненад Ђапић
ЕЈ
Светлана Калајџић
6 НА
Ненад Ђапић
СЈ
Јасмина Фејсов
МК
Марија Томашевић
ЧО
Милица Ижипац
СЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
ФВ
Илија Бижић
7 --- НА
Ненад Ђапић
ЧО
Марија Живковић
--- ЧО
Јосип Халер
ЧО
Јасмина Фејсов
ЧО
Кристина Гундић
У
т
о
1 СЈ
Јасмина Фејсов
НЈ
Сања Стојачић
НЈ
Марија Живковић
ЛК
Јелена Златар
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
Б
Александра Радиновић
Г
Станислава Луткић
2 ЛК
Јелена Златар
Б
Александра Радиновић
М
Милица Ижипац
СЈ
Марија Живковић
Г
Станислава Луткић
СЈ
Јасмина Фејсов
3 М
Милица Ижипац
Г
Станислава Луткић
ТТ
Кристина Гундић
НЈ
Сања Стојачић
СЈ
Јасмина Фејсов
М
Ненад Ђапић
4 НЈ
Сања Стојачић
СЈ
Јасмина Фејсов
СЈ
Марија Живковић
М
Милица Ижипац
М
Ненад Ђапић
Б
Александра Радиновић
5 Б
Александра Радиновић
Г
Станислава Луткић
ФВ
Илија Бижић
М
Милица Ижипац
ЛК
Јелена Златар
М
Ненад Ђапић
НЈ
Марија Живковић
6 М
Милица Ижипац
ЧО
Јелена Златар
Б
Александра Радиновић
Г
Станислава Луткић
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
НЈ
Марија Живковић
ФВ
Илија Бижић
7 ЧО
--- 6
дн
Милица Ижипац
6
дн
Милица Ижипац
НА
НА
С
р
е
1 ТТ
Кристина Гундић
ФА
Золтан Павић
Ф
Марија Сударић
И
Јосип Халер
ФВ
Илија Бижић
НЈ
Марија Живковић
ЛК
Јелена Златар
2 СЈ
Јасмина Фејсов
ЛК
Јелена Златар
МК
Марија Томашевић
Ф
Марија Сударић
И
Јосип Халер
НЈ
Марија Живковић
3 ФА
Золтан Павић
СЈ
Јасмина Фејсов
М
Милица Ижипац
СЈ
Марија Живковић
МК
Марија Томашевић
ТТ
Кристина Гундић
Ф
Марија Сударић
4 СЈ
Јасмина Фејсов
ЛК
Јелена Златар
И
Јосип Халер
ФА
Золтан Павић
М
Милица Ижипац
МК
Марија Томашевић
5 МК
Марија Томашевић
ФА
Золтан Павић
М
Милица Ижипац
СЈ
Марија Живковић
Ф
Марија Сударић
И
Јосип Халер
6 М
Милица Ижипац
МК
Марија Томашевић
СЈ
Марија Живковић
Ф
Марија Сударић
И
Јосип Халер
ЛК
Јелена Златар
СЈ
Јасмина Фејсов
7 5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Ч
е
т
1 СЈ
Јасмина Фејсов
ЕЈ
Светлана Калајџић
Г
Станислава Луткић
ФВ
Илија Бижић
СЈ
Марија Живковић
Х
Бојана Коњовић
Б
Александра Радиновић
2 Г
Станислава Луткић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
СЈ
Марија Живковић
ФВ
Илија Бижић
СЈ
Јасмина Фејсов
Х
Бојана Коњовић
3 ФВ
Илија Бижић
М
Милица Ижипац
ТТ
Кристина Гундић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Х
Бојана Коњовић
Б
Александра Радиновић
СЈ
Јасмина Фејсов
4 ИР
Ненад Ђапић
р
ФВ
Илија Бижић
НЈ
Марија Живковић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Г
Станислава Луткић
5 М
Милица Ижипац
ИР
Ненад Ђапић
р
СЈ
Марија Живковић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Г
Станислава Луткић
ФВ
Илија Бижић
6 5
дн
Милица Ижипац
5
дн
Милица Ижипац
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Г
Станислава Луткић
ФВ
Илија Бижић
М
Ненад Ђапић
7 --- --- --- --- 7
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
8
дн
Ненад Ђапић
8
дн
Ненад Ђапић
П
е
т
1 ЕЈ
Светлана Калајџић
И
Јосип Халер
Ф
Марија Сударић
М
Милица Ижипац
НЈ
Сања Стојачић
ФВ
Илија Бижић
ИР
Ненад Ђапић
р
2 М
Милица Ижипац
НЈ
Сања Стојачић
СЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
ФВ
Илија Бижић
М
Ненад Ђапић
ЕЈ
Светлана Калајџић
3 НЈ
Сања Стојачић
М
Милица Ижипац
НЈ
Марија Живковић
Ф
Марија Сударић
Г
Станислава Луткић
ЕЈ
Светлана Калајџић
СЈ
Јасмина Фејсов
4 И
Јосип Халер
СЈ
Јасмина Фејсов
М
Милица Ижипац
Г
Станислава Луткић
СЈ
Марија Живковић
Ф
Марија Сударић
М
Ненад Ђапић
5 СЈ
Јасмина Фејсов
ЕЈ
Светлана Калајџић
И
Јосип Халер
СЈ
Марија Живковић
М
Милица Ижипац
ИР
Ненад Ђапић
р
Ф
Марија Сударић
6 5
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
5
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
НА
Ненад Ђапић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Ф
Марија Сударић
СЈ
Јасмина Фејсов
И
Јосип Халер
7 --- --- --- НА
Ненад Ђапић
НА
Јосип Халер
8
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
8
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх