Назив објекта: ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Напомене: Распоред часова важи од 1. септембра 2022. године

Садржај

 

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
51
Пон Уто Сре Чет Пет
1 Б
Александра Радиновић
СЈ
Јасмина Фејсов
ТТ
Кристина Гундић
СЈ
Јасмина Фејсов
ЕЈ
Светлана Калајџић
2 ЕЈ
Светлана Калајџић
ЛК
Јелена Златар
Г
Станислава Луткић
М
Милица Ижипац
3 МК
Марија Томашевић
ФА
Золтан Павић
ФВ
Илија Бижић
НЈ
Сања Стојачић
4 ФВ
Илија Бижић
НЈ
Сања Стојачић
СЈ
Јасмина Фејсов
ИР
Ненад Ђапић
р
И
Јосип Халер
5 СЈ
Јасмина Фејсов
Б
Александра Радиновић
МК
Марија Томашевић
М
Милица Ижипац
СЈ
Јасмина Фејсов
6 НА
Ненад Ђапић
М
Милица Ижипац
М
Милица Ижипац
5
дн
Милица Ижипац
5
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
7 --- ЧО
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
52
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ФВ
Илија Бижић
НЈ
Сања Стојачић
ФА
Золтан Павић
ЕЈ
Светлана Калајџић
И
Јосип Халер
2 МК
Марија Томашевић
Б
Александра Радиновић
СЈ
Јасмина Фејсов
Б
Александра Радиновић
НЈ
Сања Стојачић
3 ТТ
Кристина Гундић
М
Милица Ижипац
СЈ
Јасмина Фејсов
М
Милица Ижипац
М
Милица Ижипац
4 СЈ
Јасмина Фејсов
ЛК
Јелена Златар
ФВ
Илија Бижић
СЈ
Јасмина Фејсов
5 М
Милица Ижипац
Г
Станислава Луткић
ИР
Ненад Ђапић
р
ЕЈ
Светлана Калајџић
6 СЈ
Јасмина Фејсов
ЧО
Јелена Златар
МК
Марија Томашевић
5
дн
Милица Ижипац
5
ВГ
Немања Војводић, Станислава Луткић
7 НА
Ненад Ђапић
--- 5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
61
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Марија Живковић
Ф
Марија Сударић
Г
Станислава Луткић
Ф
Марија Сударић
2 М
Милица Ижипац
М
Милица Ижипац
ЛК
Јелена Златар
ЕЈ
Светлана Калајџић
СЈ
Марија Живковић
3 Б
Александра Радиновић
Г
Станислава Луткић
М
Милица Ижипац
ТТ
Кристина Гундић
НЈ
Марија Живковић
4 ИР
Ненад Ђапић
р
СЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
М
Милица Ижипац
5 ФВ
Илија Бижић
ФВ
Илија Бижић
ФА
Золтан Павић
СЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
6 МК
Марија Томашевић
Б
Александра Радиновић
СЈ
Марија Живковић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
НА
Ненад Ђапић
7 ЧО
Марија Живковић
6
дн
Милица Ижипац
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- ---
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
62
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ИР
Ненад Ђапић
р
ЛК
Јелена Златар
И
Јосип Халер
ФВ
Илија Бижић
М
Милица Ижипац
2 Б
Александра Радиновић
СЈ
Марија Живковић
МК
Марија Томашевић
СЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
3 ФВ
Илија Бижић
ТТ
Кристина Гундић
СЈ
Марија Живковић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Ф
Марија Сударић
4 М
Милица Ижипац
ФА
Золтан Павић
НЈ
Марија Живковић
Г
Станислава Луткић
5 НЈ
Марија Живковић
М
Милица Ижипац
М
Милица Ижипац
Б
Александра Радиновић
СЈ
Марија Живковић
6 ЧО
Милица Ижипац
Г
Станислава Луткић
Ф
Марија Сударић
6
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
ЕЈ
Светлана Калајџић
7 --- 6
дн
Милица Ижипац
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- НА
Ненад Ђапић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
71
Пон Уто Сре Чет Пет
1 М
Милица Ижипац
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
ФВ
Илија Бижић
СЈ
Марија Живковић
НЈ
Сања Стојачић
2 Х
Бојана Коњовић
Ф
Марија Сударић
ФВ
Илија Бижић
ФВ
Илија Бижић
3 ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Сања Стојачић
МК
Марија Томашевић
Х
Бојана Коњовић
Г
Станислава Луткић
4 Б
Александра Радиновић
М
Милица Ижипац
М
Милица Ижипац
Б
Александра Радиновић
СЈ
Марија Живковић
5 И
Јосип Халер
ЛК
Јелена Златар
СЈ
Марија Живковић
ЕЈ
Светлана Калајџић
М
Милица Ижипац
6 СЈ
Марија Живковић
ТИ
Кристина Гундић, Ненад Ђапић
И
Јосип Халер
Г
Станислава Луткић
Ф
Марија Сударић
7 ЧО
Јосип Халер
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
7
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
НА
Јосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
81
Пон Уто Сре Чет Пет
1 Х
Бојана Коњовић
Б
Александра Радиновић
НЈ
Марија Живковић
Х
Бојана Коњовић
ФВ
Илија Бижић
2 ФВ
Илија Бижић
Г
Станислава Луткић
И
Јосип Халер
СЈ
Јасмина Фејсов
М
Ненад Ђапић
3 СЈ
Јасмина Фејсов
СЈ
Јасмина Фејсов
ТТ
Кристина Гундић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
4 МК
Марија Томашевић
М
Ненад Ђапић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Ф
Марија Сударић
5 М
Ненад Ђапић
М
Ненад Ђапић
Ф
Марија Сударић
Г
Станислава Луткић
ИР
Ненад Ђапић
р
6 И
Јосип Халер
НЈ
Марија Живковић
ЛК
Јелена Златар
ФВ
Илија Бижић
СЈ
Јасмина Фејсов
7 ЧО
Јасмина Фејсов
НА
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
8
дн
Ненад Ђапић
8
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх

ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
82
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ТТ
Кристина Гундић
Г
Станислава Луткић
ЛК
Јелена Златар
Б
Александра Радиновић
ИР
Ненад Ђапић
р
2 СЈ
Јасмина Фејсов
НЈ
Марија Живковић
Х
Бојана Коњовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
3 М
Ненад Ђапић
М
Ненад Ђапић
Ф
Марија Сударић
СЈ
Јасмина Фејсов
СЈ
Јасмина Фејсов
4 Х
Бојана Коњовић
Б
Александра Радиновић
МК
Марија Томашевић
Г
Станислава Луткић
М
Ненад Ђапић
5 ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
ФВ
Илија Бижић
Ф
Марија Сударић
6 ФВ
Илија Бижић
ФВ
Илија Бижић
СЈ
Јасмина Фејсов
М
Ненад Ђапић
И
Јосип Халер
7 ЧО
Кристина Гундић
НА
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
8
дн
Ненад Ђапић
8
ВГ
Немања Војводић, Кристина Гундић
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15

назад на врх