ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић
Све делатности
П
о
н
1
61517162818252
ЕЈ Б М ИРХ ТТФВ
Светлана КалајџићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићБојана КоњовићКристина ГундићИлија Бижић
р
2
51626171825281
ЕЈ Б М Х ТТМКФВ
Светлана КалајџићАлександра РадиновићМилица ИжипацБојана КоњовићКристина ГундићМарија ТомашевићИлија Бижић
3
81716182525162
СЈ ЕЈ Б М ТТМКФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићКристина ГундићМарија ТомашевићИлија Бижић
4
71626182528151
Б М ИРХ ТТМКФВ
Александра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићБојана КоњовићКристина ГундићМарија ТомашевићИлија Бижић
р
5
51826271528161
СЈ ЕЈ НЈ И М М ФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићМарија ЖивковићЈосип ХалерМилица ИжипацНенад ЂапићИлија Бижић
6
52718161826251
СЈ СЈ И МКФВЧО НА
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићЈосип ХалерМарија ТомашевићИлија БижићМилица ИжипацНенад Ђапић
7
6171818252
ЧО ЧО ЧО ЧО НА
Марија ЖивковићЈосип ХалерЈасмина ФејсовКристина ГундићНенад Ђапић
У
т
о
1
51526182816271
СЈ НЈ НЈ Г Б ЛКТИ
Јасмина ФејсовСања СтојачићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићЈелена ЗлатарКристина Гундић, Ненад Ђапић
2
62828152615171
СЈ СЈ Г Б М ЛКТИ
Марија ЖивковићЈасмина ФејсовСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићМилица ИжипацЈелена ЗлатарКристина Гундић, Ненад Ђапић
3
81716152826251
СЈ НЈ Г М М ТТЛК
Јасмина ФејсовСања СтојачићСтанислава ЛуткићМилица ИжипацНенад ЂапићКристина ГундићЈелена Златар
4
52615182718162
СЈ СЈ НЈ Б М М ТТ
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићСања СтојачићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићКристина Гундић
5
82525162817161
НЈ Г Б М М ЛКФВ
Марија ЖивковићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићЈелена ЗлатарИлија Бижић
6
81626151825271
НЈ Г Б М ФВЧО ТИ
Марија ЖивковићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићМилица ИжипацИлија БижићЈелена ЗлатарКристина Гундић, Ненад Ђапић
7
818251671
НА НА ЧО дн ТИ
Милица ИжипацКристина Гундић, Ненад Ђапић
С
р
е
1
81626151827152
НЈ И Ф ТТЛКФВФА
Марија ЖивковићЈосип ХалерМарија СударићКристина ГундићЈелена ЗлатарИлија БижићЗолтан Павић
2
52828171516162
СЈ НЈ И Ф ТТЛКМК
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићЈосип ХалерМарија СударићКристина ГундићЈелена ЗлатарМарија Томашевић
3
52626182817151
СЈ СЈ М Ф ТТМКФА
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићМилица ИжипацМарија СударићКристина ГундићМарија ТомашевићЗолтан Павић
4
51617181528262
СЈ И М ТТЛКМКФА
Јасмина ФејсовЈосип ХалерМилица ИжипацКристина ГундићЈелена ЗлатарМарија ТомашевићЗолтан Павић
5
71826281525161
СЈ И М Ф ЛКМКФА
Марија ЖивковићЈосип ХалерМилица ИжипацМарија СударићЈелена ЗлатарМарија ТомашевићЗолтан Павић
6
61827151628152
СЈ СЈ И М Ф ЛКМК
Марија ЖивковићЈасмина ФејсовЈосип ХалерМилица ИжипацМарија СударићЈелена ЗлатарМарија Томашевић
7
5, 6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
Ч
е
т
1
51715261828162
СЈ СЈ ЕЈ Г Б Х ФВ
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићСветлана КалајџићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићБојана КоњовићИлија Бижић
2
62816151528271
СЈ СЈ ЕЈ Г Б Х ФВ
Марија ЖивковићЈасмина ФејсовСветлана КалајџићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићБојана КоњовићИлија Бижић
3
82628152716151
СЈ ЕЈ Б М Х ТТФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићАлександра РадиновићМилица ИжипацБојана КоњовићКристина ГундићИлија Бижић
4
81628271516152
ЕЈ НЈ Г Б ИРТТФВ
Светлана КалајџићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићКристина ГундићИлија Бижић
р
5
61718162515282
СЈ ЕЈ Г Б М ИРФВ
Марија ЖивковићСветлана КалајџићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићИлија Бижић
р
6
71828165
Г М ФВВГ дн
Станислава ЛуткићНенад ЂапићИлија БижићНемања Војводић, Кристина ГундићМилица Ижипац
7
78
ВГ дн
Немања Војводић, Кристина ГундићНенад Ђапић
П
е
т
1
51715262826181
ЕЈ НЈ И М ИРФ ФВ
Светлана КалајџићСања СтојачићЈосип ХалерМилица ИжипацНенад ЂапићМарија СударићИлија Бижић
р
2
61825262518171
СЈ ЕЈ НЈ И М М ФВ
Марија ЖивковићСветлана КалајџићСања СтојачићЈосип ХалерМилица ИжипацНенад ЂапићИлија Бижић
3
82815161715262
СЈ ЕЈ НЈ НЈ Г М Ф
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићСања СтојачићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићМилица ИжипацМарија Сударић
4
52715162618281
СЈ СЈ И Г М М Ф
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићЈосип ХалерСтанислава ЛуткићМилица ИжипацНенад ЂапићМарија Сударић
5
51625261718182
СЈ СЈ ЕЈ И М ИРФ
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерМилица ИжипацНенад ЂапићМарија Сударић
р
6
81628271561
СЈ ЕЈ И Ф ВГ НА
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићЈосип ХалерМарија СударићНемања Војводић, Станислава ЛуткићНенад Ђапић
7
86271
ВГ НА НА
Немања Војводић, Кристина ГундићНенад ЂапићЈосип Халер
Распоред створен са FET 5.35.5 у 31.8.22. 22.15