Преглед распореда писмених провера дужих од 15 минута
(I полугодиште 2023/2024.)

Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик контролни задатак 31. 10. 2023. 6/10 Утврђивање градива обрађених наставних области.
Енглески језик контролни задатак 28. 11. 2023. 5/11 Утврђивање обрађеног градива.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Свет око нас иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Садржаји првог разреда
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Садржаји првог разреда
Српски језик иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Садржаји првог разреда
Српски језик контролни задатак 20. 9. 2023. 4/09 Глас, слово, слог, реч, реченица
Математика писмена вежба 26. 9. 2023. 5/09 Сабирање и одузимање
Српски језик писмена вежба 12. 10. 2023. 3/10 Употреба великог слова у писању личних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња; писање тачке, упитника и узвичника
Математика писмена вежба 13. 10. 2023. 3/10 Својства сабирања и одузимања
Свет око нас контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Други и ја
Енглески језик контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 Утврђивање обрађеног градива.
Српски језик контролни задатак 25. 10. 2023. 5/10 диктат
Енглески језик контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Утврђивање обрађеног градива.
Математика писмена вежба 2. 11. 2023. 1/11 Римске цифре, Писање бројева римским цифрама
Српски језик контролни задатак 9. 11. 2023. 2/11 Реченице према значењу и облику –
Математика контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Геометрија – линије
Енглески језик контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11 Утврђивање обрађеног градива.
Српски језик контролни задатак 11. 12. 2023. 3/12 Именице –
Свет око нас контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12 Култура живљења
Математика контролни задатак 21. 12. 2023. 4/12 Множење бројевима 0,1,2, 3, 4,5 и 10. Замена места чинилаца
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Математика контролни задатак 22. 9. 2023. 4/09 Бројеви прве хиљаде
Српски језик контролни задатак 25. 9. 2023. 5/09 Именице
Енглески језик контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Утврђивање обрађеног градива.
Природа и друштво контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Природа мога краја
Енглески језик контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Утврђивање обрађеног градива.
Српски језик контролни задатак 10. 11. 2023. 2/11 Придеви
Математика контролни задатак 13. 11. 2023. 3/11 Сабирање и одузимање бројева до 1000
Природа и друштво контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11 Вода и ваздух
Енглески језик контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11 Утврђивање обрађеног градива.
Математика контролни задатак 4. 12. 2023. 2/12 Једначине и неједначине -бројеви до 1000
Српски језик контролни задатак 7. 12. 2023. 2/12 Глаголи
Природа и друштво контролни задатак 18. 12. 2023. 4/12 Култивисане копнене животне заједнице
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Природа и друштво иницијални тест 7. 9. 2023. 2/09 Градиво другог разреда
Српски језик иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Градиво 2. разреда
Математика иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво другог разреда
Природа и друштво контролни задатак 20. 9. 2023. 4/09 Природа и друштво мога краја
Српски језик контролни задатак 22. 9. 2023. 4/09 Именице
Математика контролни задатак 26. 9. 2023. 5/09 Бројеви до 1000
Природа и друштво контролни задатак 28. 9. 2023. 5/09 Вода и ваздух
Енглески језик контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Утврђивање обрађеног градива.
Природа и друштво контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Животне заједнице
Енглески језик контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Утврђивање обрађеног градива.
Српски језик контролни задатак 8. 11. 2023. 2/11 Придеви
Математика контролни задатак 10. 11. 2023. 2/11 Сабирање и одузимање до 1000
Српски језик контролни задатак 23. 11. 2023. 4/11 Личне заменице
Енглески језик контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11 Утврђивање обрађеног градива.
Математика контролни задатак 4. 12. 2023. 2/12 Зависност и сталност збира и разлике. Једначине и неједначине
Српски језик контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Глаголи
Математика контролни задатак 11. 12. 2023. 3/12 Римске цифре
Српски језик контролни задатак 12. 12. 2023. 3/12 Врсте речи
Математика контролни задатак 20. 12. 2023. 4/12 Праве и углови
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Утврђивање обрађеног градива.
Енглески језик контролни задатак 7. 11. 2023. 2/11 Утврђивање обрађеног градива.
Енглески језик контролни задатак 29. 11. 2023. 5/11 Утврђивање обрађеног градива.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 gradivo 4.razreda
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Иницијални тест
Биологија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Систематизација предходног градива
Техника и технологија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво 4 разреда
Математика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво четвртог разреда
Историја иницијални тест 25. 9. 2023. 5/09 Градиво 4. разреда
Математика контролни задатак 9. 10. 2023. 3/10 Дељивост
Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 10. 2023. 3/10 Писмени задатак
Историја контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Увод у историју
Биологија контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 Ћелија, нивои организације живог света
Математика писмени задатак 23. 10. 2023. 5/10 Природни бројеви и дељивост. Основни геометријски појмови: тачка, права, полуправа, дуж, изломљена линија, многоугао, кружница, круг.
Енглески језик контролни задатак 27. 10. 2023. 5/10 Grammar
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Контролни задатак
Географија контролни задатак 3. 11. 2023. 1/11 Васиона
Математика контролни задатак 10. 11. 2023. 2/11 Основни појмови геометрије
Немачки језик контролни задатак 17. 11. 2023. 3/11 Neu hier
Историја контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11 Праисторија
Немачки језик писмени задатак 24. 11. 2023. 4/11 Ich bin...
Енглески језик контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Grammar
Биологија контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Особине живих бића
Српски језик и књижевност контролни задатак 4. 12. 2023. 2/12 Контролни задатак
Енглески језик писмени задатак 8. 12. 2023. 2/12 Essay
Српски језик и књижевност писмени задатак 13. 12. 2023. 3/12 Писмени задатак
Географија контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Постанак и унутрашња грађа Земље
Математика писмени задатак 18. 12. 2023. 4/12 Основни појмови геометрије. Природни бројеви и дељивост. Разломци: проширивање и скраћивање.
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Gradivo 5.razreda
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Иницијални тест
Биологија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Систематизација предходног градива
Техника и технологија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 градиво 5 разреда
Математика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво петог разреда
Историја иницијални тест 20. 9. 2023. 4/09 Градиво 5. разреда
Историја контролни задатак 27. 9. 2023. 5/09 Увод у средњи век
Српски језик и књижевност контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09 Контролни задатак
Математика контролни задатак 9. 10. 2023. 3/10 Цели бројеви
Немачки језик контролни задатак 13. 10. 2023. 3/10 Kontrollaufgabe
Биологија контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 Једноћелијски и колонијални организми
Физика контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Механичко кретање
Енглески језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 grammar
Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 10. 2023. 5/10 Писмени задатак
Математика писмени задатак 30. 10. 2023. 6/10 Цели бројеви. Троугао: странице и углови.
Историја контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Европа, свет и српски народ у раном средњем веку
Географија контролни задатак 7. 11. 2023. 2/11 Основни појмови о становништву
Немачки језик писмени задатак 10. 11. 2023. 2/11 Klassenarbeit
Биологија контролни задатак 13. 11. 2023. 3/11 Вишећелијски организми, исхрана
Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11 Контролни задатак
Математика контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Сабирање и одузимање рационалних бројева
Историја контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Европа, свет и српски народ у позном средњем веку
Енглески језик контролни задатак 1. 12. 2023. 1/12 grammar
Физика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Сила
Немачки језик контролни задатак 8. 12. 2023. 2/12 Kontrollaufgabe
Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 12. 2023. 3/12 Писмени задатак
Математика писмени задатак 15. 12. 2023. 3/12 Рационални бројеви
Енглески језик писмени задатак 18. 12. 2023. 4/12 essay
Географија контролни задатак 19. 12. 2023. 4/12 Појам, положај и размештај, величина и функције насеља
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Gradivo 5.razreda
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Иницијални тест
Техника и технологија иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво 5 разреда
Математика иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Градиво петог разреда
Биологија иницијални тест 18. 9. 2023. 4/09 Систематизација предходног градива
Историја иницијални тест 20. 9. 2023. 4/09 Градиво 5. разреда
Историја контролни задатак 27. 9. 2023. 5/09 Увод у средњи век
Српски језик и књижевност контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09 Контролни задатак
Математика контролни задатак 9. 10. 2023. 3/10 Цели бројеви
Немачки језик контролни задатак 13. 10. 2023. 3/10 Kontrollaufgabe
Биологија контролни задатак 17. 10. 2023. 4/10 Једноћелијски и колонијални организми
Физика контролни задатак 18. 10. 2023. 4/10 Механичко кретање
Енглески језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Grammar
Српски језик и књижевност писмени задатак 25. 10. 2023. 5/10 Писмени задатак
Математика писмени задатак 30. 10. 2023. 6/10 Цели бројеви. Троугао: странице и углови.
Историја контролни задатак 1. 11. 2023. 1/11 Европа, свет и српски народ у раном средњем веку
Географија контролни задатак 7. 11. 2023. 2/11 Основни појмови о стсновништву
Немачки језик писмени задатак 10. 11. 2023. 2/11 Klassenarbeit
Биологија контролни задатак 14. 11. 2023. 3/11 Вишећелијски организми, исхрана
Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11 Контролни задатак
Математика контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Сабирање и одузимање рационалних бројева
Историја контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Европа, свет и српски народ у позном средњем веку
Енглески језик контролни задатак 1. 12. 2023. 1/12 grammar
Физика контролни задатак 5. 12. 2023. 2/12 Сила
Немачки језик контролни задатак 8. 12. 2023. 2/12 Kontrollaufgabe
Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 12. 2023. 3/12 Писмени задатак
Математика писмени задатак 15. 12. 2023. 3/12 Рационални бројеви
Енглески језик писмени задатак 18. 12. 2023. 4/12 essay
Географија контролни задатак 19. 12. 2023. 4/12 Појам, положај и размештај, величина и функције насеља
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Биологија иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Систематизација предходног градива
Техника и технологија иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Градиво 6 разреда
Физика иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Градиво шестог разреда
Енглески језик иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Gradivo 6.razreda
Историја иницијални тест 29. 9. 2023. 5/09 Градиво 6. разреда
Математика контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09 Рачунске операције у скупу реалних бројева. Питагорина теорема
Физика контролни задатак 11. 10. 2023. 3/10 Њутнови закони
Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Глаголски облици
Енглески језик контролни задатак 19. 10. 2023. 4/10 grammar
Историја контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Увод у нови век
Биологија контролни задатак 24. 10. 2023. 5/10 Наслеђивање и еволуција
Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10 Први школски писмени задатак
Географија контролни задатак 7. 11. 2023. 2/11 Западна Европа
Математика писмени задатак 10. 11. 2023. 2/11 Питагорина теорема
Немачки језик контролни задатак 15. 11. 2023. 3/11 Ferien
Енглески језик контролни задатак 17. 11. 2023. 3/11 grammar
Географија контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Источна Европа
Историја контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Доба револуција
Биологија контролни задатак 30. 11. 2023. 5/11 Метаболизам животиња
Енглески језик писмени задатак 1. 12. 2023. 1/12 essay
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 12. 2023. 2/12 Други школски писмени задатак
Математика контролни задатак 8. 12. 2023. 2/12 Операције са степенима
Физика контролни задатак 12. 12. 2023. 3/12 Кретање
Историја контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Српска револуција
Немачки језик писмени задатак 18. 12. 2023. 4/12 Die erste schriftliche Klassenarbeit
Математика писмени задатак 19. 12. 2023. 4/12 Степени и операције са њима
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Gradivo 6.razreda
Техника и технологија иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Градиво 6 разреда
Биологија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Систематизација предходног знања
Физика иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Градиво шестог разреда
Историја иницијални тест 29. 9. 2023. 5/09 Градиво 6. разреда.
Математика контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09 Рачунске операције у скупу реалних бројева
Физика контролни задатак 11. 10. 2023. 3/10 Њутнови закони
Српски језик и књижевност контролни задатак 12. 10. 2023. 3/10 Глаголски облици
Енглески језик контролни задатак 16. 10. 2023. 4/10 grammar
Историја контролни задатак 20. 10. 2023. 4/10 Увод у нови век
Биологија контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 Наслеђивање и еволуција
Српски језик и књижевност писмени задатак 27. 10. 2023. 5/10 Први школски писмени задатак
Географија контролни задатак 7. 11. 2023. 2/11 Западна Европа
Математика писмени задатак 10. 11. 2023. 2/11 Рачунске операције у скупу реалних бројева. Питагорина теорема
Немачки језик контролни задатак 16. 11. 2023. 3/11 Ferien
Енглески језик контролни задатак 17. 11. 2023. 3/11 grammar
Географија контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Источна Европа
Историја контролни задатак 24. 11. 2023. 4/11 Доба револуција
Биологија контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 Метаболизам животиња
Енглески језик писмени задатак 1. 12. 2023. 1/12 essay
Српски језик и књижевност писмени задатак 5. 12. 2023. 2/12 Други школски писмени задатак
Математика контролни задатак 8. 12. 2023. 2/12 Операције са степенима
Физика контролни задатак 13. 12. 2023. 3/12 Кретање
Историја контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Српска револуција
Немачки језик писмени задатак 18. 12. 2023. 4/12 Die erste schriftliche Klassenarbeit
Математика писмени задатак 19. 12. 2023. 4/12 Степен и операције са степенима
Предмет Врста Датум Недеља у месецу Садржај рада
Енглески језик иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Gradivo 7.razreda
Српски језик и књижевност иницијални тест 11. 9. 2023. 3/09 Иницијални тест
Техника и технологија иницијални тест 12. 9. 2023. 3/09 Градиво 7 разреда
Математика иницијални тест 13. 9. 2023. 3/09 Градиво 7.разреда
Биологија иницијални тест 14. 9. 2023. 3/09 Систематизација предходног градива
Физика иницијални тест 15. 9. 2023. 3/09 Градиво седмог разреда
Историја иницијални тест 20. 9. 2023. 4/09 Градиво 7. разреда.
Математика контролни задатак 27. 9. 2023. 5/09 Сличност
Српски језик и књижевност контролни задатак 29. 9. 2023. 5/09 Контролни задатак
Немачки језик контролни задатак 10. 10. 2023. 3/10 Kontrollaufgabe
Историја контролни задатак 11. 10. 2023. 3/10 Увод у савремено доба
Физика контролни задатак 18. 10. 2023. 4/10 Осцилаторно кретање
Српски језик и књижевност писмени задатак 20. 10. 2023. 4/10 Писмени задатак
Енглески језик контролни задатак 23. 10. 2023. 5/10 grammar
Биологија контролни задатак 26. 10. 2023. 5/10 Ћелија, чулни и нервни систем
Математика писмени задатак 1. 11. 2023. 1/11 Сличност/Тачка, права и раван
Историја контролни задатак 8. 11. 2023. 2/11 Други светски рат
Немачки језик писмени задатак 14. 11. 2023. 3/11 Klassenarbeit
Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 11. 2023. 3/11 Писмени задатак
Биологија контролни задатак 20. 11. 2023. 4/11 Ћелијско дисање, фотосинтеза, транспирација
Географија контролни задатак 21. 11. 2023. 4/11 Клима Србије
Енглески језик контролни задатак 27. 11. 2023. 5/11 grammar
Математика контролни задатак 1. 12. 2023. 1/12 Линеарне једначине и неједначине
Историја контролни задатак 6. 12. 2023. 2/12 Краљевина Југославија у Другом светском рату
Физика контролни задатак 8. 12. 2023. 2/12 Електрично поље
Српски језик и књижевност контролни задатак 14. 12. 2023. 3/12 Контролни задатак
Немачки језик контролни задатак 15. 12. 2023. 3/12 Kontrollaufgabe
Енглески језик писмени задатак 18. 12. 2023. 4/12 essay
Математика писмени задатак 20. 12. 2023. 4/12 Призма