Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 11. септембра 2023.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
фс
ФЗ фс
72
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
71
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
62
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
62
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
81
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
61
Илија Бижић
фс
--- --- --- ---
ФЗ фс
21
Бранка Загорац
фс
---
ФЗ фс
81
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
72
Илија Бижић
фс
--- ---
ФЗ фс
51
Александар Стијеља
фс
ФЗ фс
51
Александар Стијеља
фс
---
ФЗ фс
21
Бранка Загорац
фс
--- --- --- ---
ФЗ фс
72
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
71
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
81
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
62
Илија Бижић
фс
---
ФЗ фс
61
Илија Бижић
фс
--- ---
ФЗ фс
61
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
71
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
21
Бранка Загорац
фс
--- ---
ФЗ фс
51
Александар Стијеља
фс
--- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 2.10.23. 23:50