Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
5
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
51
НЈ
Марија Живковић
51
ЛК
Јелена Златар
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
3
51
М
Ненад Ђапић
51
МК
Огњен Петровић
51
М
Ненад Ђапић
51
И
Јосип Халер
4
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
5
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
7 --- --- ---
ТТ
Александар Вукадиновић
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
6
Пон Уто Сре Чет Пет
1
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
6162
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
2
6162
СЈ ЕЈ
Соња СретовићСветлана Калајџић
6162
НЈ Б
Сања СтојачићАлександра Радиновић
6162
СЈ ТТ
Соња СретовићАлександар Вукадиновић
6162
Б ФЗ фс
Александра РадиновићИлија Бижић
фс
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
3
6162
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
6162
Г НЈ
Станислава ЛуткићСања Стојачић
6162
ЧО ИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
6162
ТТСЈ
Александар ВукадиновићСоња Сретовић
6162
ЕЈ Ф
Светлана КалајџићМарија Сударић
4
6162
И М
Јосип ХалерНенад Ђапић
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ИР СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
р1
6162
ТТЕЈ
Александар ВукадиновићСветлана Калајџић
6162
НЈ М
Сања СтојачићНенад Ђапић
5
6162
Б И
Александра РадиновићЈосип Халер
6162
ЛКСЈ
Јелена ЗлатарСоња Сретовић
6162
МК Ф
Огњен ПетровићМарија Сударић
6162
ФЗ фсМ
Илија БижићНенад Ђапић
фс
ПКГр
Немања ВојводићМарија Живковић
6
6162
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићСоња Сретовић
6162
Ф ЛК
Марија СударићЈелена Златар
6162
И МК
Јосип ХалерОгњен Петровић
6162
Г ЧО
Станислава ЛуткићЈелена Златар
6162
СЈ НЈ
Соња СретовићСања Стојачић
7 ---
62
СН
Марија Сударић
--- ---
61
СН
Марија Сударић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
7
Пон Уто Сре Чет Пет
1
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
ИР МК
Ненад ЂапићОгњен Петровић
р1
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
Г ЧО
Станислава ЛуткићМилица Ижипац
2
7172
И Х
Јосип ХалерБојана Коњовић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
МКИР
Огњен ПетровићНенад Ђапић
р1
7172
Г Х
Станислава ЛуткићБојана Коњовић
7172
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
3
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
СНФ
Јосип ХалерМарија Сударић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
4
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
ТТМ
Александар ВукадиновићМилица Ижипац
7172
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
М И
Милица ИжипацЈосип Халер
5
7172
НЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
ТТФ
Александар ВукадиновићМарија Сударић
7172
НЈ ТТ
Марија ЖивковићАлександар Вукадиновић
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
6
7172
ФЗ фсСЈ
Илија БижићМарија Живковић
фс
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
7172
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
7172
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7
72
СН
Јосип Халер
71
ЛК
Јелена Златар
ПК Гр
Немања ВојводићМарија Живковић
72
ЛК
Јелена Златар
71
ЧО
Марија Живковић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
8
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Х
Бојана Коњовић
ТТ
Александар Вукадиновић
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
М
Мирјана Настић
2
81
Б
Александра Радиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
3
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
НЈ
Сања Стојачић
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Ф
Марија Сударић
81
Х
Бојана Коњовић
81
Г
Станислава Луткић
5
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Мирјана Настић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
6
81
И
Јосип Халер
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Ф
Марија Сударић
7 ---
ТТ
Александар Вукадиновић
81
МК
Огњен Петровић
81
СН
Марија Живковић
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх