Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Напомене:
Наставник има једну празнину
Наставник има граничну празнину
Наставник има велику празнину
Наставник мора да дође раније
Наставник мора да дође много раније
Наставник мора остати дуже
Наставник мора остати много дуже
Наставник има слободан дан
Наставник није доступан

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Наставнички' слободан период
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Јосип Халер
Слободан дан:
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Ненад Ђапић
Илија Бижић
Слободан дан:
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Соња Сретовић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Слободан дан:
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Александра Радиновић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Уто
Мора да дође раније:
Јелена Златар
Мора да дође много раније:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Ненад Ђапић
Александар Вукадиновић
Мора остати дуже:
Александра Радиновић
Мора да дође много раније:
Марија Сударић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Јелена Златар
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Мора да дође раније:
Марија Сударић
Мора остати много дуже:
Александра Радиновић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Станислава Луткић
Мора остати дуже:
Сања Стојачић
Милица Ижипац
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Александра Радиновић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Сања Стојачић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Станислава Луткић
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Сања Стојачић
Милица Ижипац
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Марија Живковић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Сре
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Марија Сударић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Александар Стијеља
Мора да дође раније:
Марија Живковић
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Александар Вукадиновић
Мора остати много дуже:
Александар Стијеља
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Јосип Халер
Мора остати дуже:
Ненад Ђапић
Мора да дође раније:
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Александар Стијеља
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Марија Живковић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Александар Стијеља
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Јосип Халер
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Александар Стијеља
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Огњен Петровић
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Јосип Халер
Мирјана Настић
Ненад Ђапић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Александар Стијеља
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Чет
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Јелена Златар
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Јелена Златар
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Бојана Коњовић
Мора да дође раније:
Марија Живковић
Мора да дође много раније:
Јелена Златар
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Мора да дође раније:
Јелена Златар
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Једна празнина:
Марија Живковић
Александар Вукадиновић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Бојана Коњовић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Александра Радиновић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Бојана Коњовић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Станислава Луткић
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Александар Вукадиновић
Јелена Златар
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мирјана Настић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Пет
Мора да дође раније:
Марија Живковић
Мора да дође много раније:
Соња Сретовић
Марија Сударић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Није доступно:
Сања Стојачић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Једна празнина:
Јосип Халер
Милица Ижипац
Мора да дође раније:
Сања Стојачић
Марија Сударић
Мора да дође много раније:
Соња Сретовић
Александар Стијеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Једна празнина:
Станислава Луткић
Ненад Ђапић
Мора остати дуже:
Мирјана Настић
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Александар Стијеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Марија Сударић
Мора да дође раније:
Немања Војводић
Мора да дође много раније:
Александар Стијеља
Није доступно:
Александра Радиновић
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Једна празнина:
Соња Сретовић
Сања Стојачић
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Станислава Луткић
Мора да дође раније:
Александар Стијеља
Није доступно:
Александра Радиновић
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Једна празнина:
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Јосип Халер
Станислава Луткић
Није доступно:
Александра Радиновић
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Сања Стојачић
Александар Стијеља
Мора остати много дуже:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Ненад Ђапић
Није доступно:
Александра Радиновић
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Марија Живковић
Милица Ижипац
Марија Сударић
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Ненад Ђапић
Александар Стијеља
Није доступно:
Александра Радиновић
Мирјана Настић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09