Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
СЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
61
Соња Сретовић
--- --- ---
2
61
Соња Сретовић
72
Марија Живковић
61
Соња Сретовић
81
Соња Сретовић
---
3
71
Марија Живковић
7181
Марија ЖивковићСоња Сретовић
81
Соња Сретовић
62
Соња Сретовић
---
4
51
Соња Сретовић
---
6272
Соња СретовићМарија Живковић
5171
Соња СретовићМарија Живковић
51
Соња Сретовић
5
81
Соња Сретовић
62
Соња Сретовић
51
Соња Сретовић
--- ---
6
6272
Соња СретовићМарија Живковић
51
Соња Сретовић
---
72
Марија Живковић
6171
Соња СретовићМарија Живковић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ЕЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
72
Светлана Калајџић
--- --- ---
51
Светлана Калајџић
2
62
Светлана Калајџић
--- --- ---
71
Светлана Калајџић
3
81
Светлана Калајџић
--- --- ---
61
Светлана Калајџић
4 --- --- ---
62
Светлана Калајџић
---
5
51
Светлана Калајџић
--- ---
72
Светлана Калајџић
81
Светлана Калајџић
6
61
Светлана Калајџић
--- ---
71
Светлана Калајџић
---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
НЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
72
Марија Живковић
--- --- ---
2
51
Марија Живковић
61
Сања Стојачић
--- ---
51
Марија Живковић
3 ---
62
Сања Стојачић
--- ---
7281
Марија ЖивковићСања Стојачић
4 ---
81
Сања Стојачић
--- ---
61
Сања Стојачић
5
71
Марија Живковић
---
71
Марија Живковић
--- ---
6 --- --- --- ---
62
Сања Стојачић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
И
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
81
Јосип Халер
---
62
Јосип Халер
2
71
Јосип Халер
--- --- --- ---
3
72
Јосип Халер
--- --- ---
51
Јосип Халер
4
61
Јосип Халер
---
71
Јосип Халер
---
72
Јосип Халер
5
62
Јосип Халер
--- --- --- ---
6
81
Јосип Халер
---
61
Јосип Халер
--- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- ---
81
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
2 --- --- ---
71
Станислава Луткић
62
Станислава Луткић
3 ---
61
Станислава Луткић
---
72
Станислава Луткић
---
4 ---
62
Станислава Луткић
--- ---
81
Станислава Луткић
5 --- --- ---
51
Станислава Луткић
---
6 ---
72
Станислава Луткић
---
61
Станислава Луткић
---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Б
Пон Уто Сре Чет Пет
1
71
Александра Радиновић
51
Александра Радиновић
---
72
Александра Радиновић
---
2
81
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
---
61
Александра Радиновић
---
3
62
Александра Радиновић
--- ---
81
Александра Радиновић
---
4
72
Александра Радиновић
--- --- --- ---
5
61
Александра Радиновић
--- ---
71
Александра Радиновић
---
6
51
Александра Радиновић
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
М
Пон Уто Сре Чет Пет
1
61
Ненад Ђапић
6271
Ненад ЂапићМилица Ижипац
---
61
Ненад Ђапић
81
Мирјана Настић
2 ---
71
Милица Ижипац
--- ---
6181
Ненад ЂапићМирјана Настић
3
51
Ненад Ђапић
72
Милица Ижипац
---
51
Ненад Ђапић
71
Милица Ижипац
4
62
Ненад Ђапић
6172
Ненад ЂапићМилица Ижипац
--- ---
6271
Ненад ЂапићМилица Ижипац
5 ---
51
Ненад Ђапић
81
Мирјана Настић
62
Ненад Ђапић
5172
Ненад ЂапићМилица Ижипац
6 --- ---
81
Мирјана Настић
---
72
Милица Ижипац
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ИР
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
71
Ненад Ђапић
р1
--- ---
2 ---
Ненад Ђапић
р1
72
Ненад Ђапић
р1
Ненад Ђапић
р1
---
3 --- ---
62
Ненад Ђапић
р1
--- ---
4 --- ---
61
Ненад Ђапић
р1
--- ---
5 --- --- --- --- ---
6 ---
Ненад Ђапић
р1
---
Ненад Ђапић
р1
---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Ф
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
61
Марија Сударић
--- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- ---
72
Марија Сударић
---
62
Марија Сударић
4 --- ---
81
Марија Сударић
--- ---
5 ---
72
Марија Сударић
62
Марија Сударић
---
71
Марија Сударић
6 ---
61
Марија Сударић
71
Марија Сударић
---
81
Марија Сударић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Х
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Бојана Коњовић
--- ---
71
Бојана Коњовић
---
2
72
Бојана Коњовић
--- ---
72
Бојана Коњовић
---
3 --- --- --- --- ---
4
71
Бојана Коњовић
--- ---
81
Бојана Коњовић
---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ТТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
Александар Вукадиновић
62
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
2 ---
Александар Вукадиновић
62
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
3 --- --- ---
61
Александар Вукадиновић
---
4 ---
71
Александар Вукадиновић
---
61
Александар Вукадиновић
---
5 ---
71
Александар Вукадиновић
72
Александар Вукадиновић
--- ---
6 ---
Александар Вукадиновић
72
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
7 ---
Александар Вукадиновић
---
Александар Вукадиновић
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ЛК
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 ---
51
Јелена Златар
--- --- ---
3 ---
51
Јелена Златар
--- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 ---
61
Јелена Златар
---
81
Јелена Златар
---
6 ---
62
Јелена Златар
--- --- ---
7 ---
71
Јелена Златар
---
72
Јелена Златар
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
МК
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
72
Огњен Петровић
--- ---
2 --- ---
71
Огњен Петровић
--- ---
3 --- ---
51
Огњен Петровић
--- ---
4 --- ---
51
Огњен Петровић
--- ---
5 --- ---
61
Огњен Петровић
--- ---
6 --- ---
62
Огњен Петровић
--- ---
7 --- ---
81
Огњен Петровић
--- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ФЗ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
фс
62
Илија Бижић
фс
---
фс
51
Александар Стијеља
фс
фс
62
Илија Бижић
фс
фс
61
Илија Бижић
фс
2 --- ---
фс
51
Александар Стијеља
фс
фс
62
Илија Бижић
фс
фс
72
Илија Бижић
фс
3
фс
61
Илија Бижић
фс
--- ---
фс
71
Илија Бижић
фс
---
4
фс
81
Илија Бижић
фс
--- ---
фс
72
Илија Бижић
фс
---
5
фс
72
Илија Бижић
фс
фс
81
Илија Бижић
фс
---
фс
61
Илија Бижић
фс
---
6
фс
71
Илија Бижић
фс
фс
71
Илија Бижић
фс
---
фс
81
Илија Бижић
фс
фс
51
Александар Стијеља
фс
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ОФ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ПК
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- ---
Немања Војводић
6 --- ---
Немања Војводић
--- ---
7 --- ---
Немања Војводић
---
Немања Војводић
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Гр
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- ---
Марија Живковић
6 --- ---
Соња Сретовић
--- ---
7 --- ---
Марија Живковић
---
Соња Сретовић
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ЧО
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- ---
72
Милица Ижипац
2 --- ---
81
Јосип Халер
--- ---
3 --- ---
61
Александар Вукадиновић
--- ---
4 ---
51
Соња Сретовић
--- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- ---
62
Јелена Златар
---
7 --- --- --- ---
71
Марија Живковић
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
СН
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
Марија Живковић
--- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- ---
71
Јосип Халер
--- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7
72
Јосип Халер
62
Марија Сударић
---
81
Марија Живковић
61
Марија Сударић
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ВГ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Хо
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
дн
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- ---
Милица Ижипац
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ТИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх