Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
51ГТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
51
НЈ
Марија Живковић
51
ЛК
Јелена Златар
51
НЈ
Марија Живковић
3
51
М
Ненад Ђапић
51
МК
Огњен Петровић
51
М
Ненад Ђапић
51
И
Јосип Халер
4
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
5
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
Гр
Соња Сретовић
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
7 --- --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
51ГИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
---
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
51
НЈ
Марија Живковић
51
ЛК
Јелена Златар
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
3
51
М
Ненад Ђапић
51
МК
Огњен Петровић
51
М
Ненад Ђапић
51
И
Јосип Халер
4
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
5
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
Гр
Соња Сретовић
ТТ
Александар Вукадиновић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
7 --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
51ВТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
51
НЈ
Марија Живковић
51
ЛК
Јелена Златар
51
НЈ
Марија Живковић
3
51
М
Ненад Ђапић
51
МК
Огњен Петровић
51
М
Ненад Ђапић
51
И
Јосип Халер
4
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
5
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
ПК
Немања Војводић
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
7 --- --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
51ВИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
---
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
51
НЈ
Марија Живковић
51
ЛК
Јелена Златар
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
3
51
М
Ненад Ђапић
51
МК
Огњен Петровић
51
М
Ненад Ђапић
51
И
Јосип Халер
4
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
5
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
ПК
Немања Војводић
ТТ
Александар Вукадиновић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
7 --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
61В
Пон Уто Сре Чет Пет
1
61
М
Ненад Ђапић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
Ф
Марија Сударић
61
М
Ненад Ђапић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
2
61
СЈ
Соња Сретовић
61
НЈ
Сања Стојачић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
Б
Александра Радиновић
61
М
Ненад Ђапић
3
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
Г
Станислава Луткић
61
ЧО
Александар Вукадиновић
61
ТТ
Александар Вукадиновић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
4
61
И
Јосип Халер
61
М
Ненад Ђапић
61
ИР
Ненад Ђапић
р1
61
НЈ
Сања Стојачић
5
61
Б
Александра Радиновић
61
ЛК
Јелена Златар
61
МК
Огњен Петровић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ПК
Немања Војводић
6
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
Ф
Марија Сударић
61
И
Јосип Халер
61
Г
Станислава Луткић
61
СЈ
Соња Сретовић
7 --- --- --- ---
61
СН
Марија Сударић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
61Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1
61
М
Ненад Ђапић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
Ф
Марија Сударић
61
М
Ненад Ђапић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
2
61
СЈ
Соња Сретовић
61
НЈ
Сања Стојачић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
Б
Александра Радиновић
61
М
Ненад Ђапић
3
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
Г
Станислава Луткић
61
ЧО
Александар Вукадиновић
61
ТТ
Александар Вукадиновић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
4
61
И
Јосип Халер
61
М
Ненад Ђапић
61
ИР
Ненад Ђапић
р1
61
НЈ
Сања Стојачић
5
61
Б
Александра Радиновић
61
ЛК
Јелена Златар
61
МК
Огњен Петровић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Гр
Марија Живковић
6
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
Ф
Марија Сударић
61
И
Јосип Халер
61
Г
Станислава Луткић
61
СЈ
Соња Сретовић
7 --- --- --- ---
61
СН
Марија Сударић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
62В
Пон Уто Сре Чет Пет
1
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
М
Ненад Ђапић
62
ТТ
Александар Вукадиновић
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
И
Јосип Халер
2
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
Б
Александра Радиновић
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
Г
Станислава Луткић
3
62
Б
Александра Радиновић
62
НЈ
Сања Стојачић
62
ИР
Ненад Ђапић
р1
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Ф
Марија Сударић
4
62
М
Ненад Ђапић
62
Г
Станислава Луткић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
М
Ненад Ђапић
5
62
И
Јосип Халер
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Ф
Марија Сударић
62
М
Ненад Ђапић
ПК
Немања Војводић
6
62
СЈ
Соња Сретовић
62
ЛК
Јелена Златар
62
МК
Огњен Петровић
62
ЧО
Јелена Златар
62
НЈ
Сања Стојачић
7 ---
62
СН
Марија Сударић
--- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
62Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
М
Ненад Ђапић
62
ТТ
Александар Вукадиновић
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
И
Јосип Халер
2
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
Б
Александра Радиновић
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
Г
Станислава Луткић
3
62
Б
Александра Радиновић
62
НЈ
Сања Стојачић
62
ИР
Ненад Ђапић
р1
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Ф
Марија Сударић
4
62
М
Ненад Ђапић
62
Г
Станислава Луткић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
М
Ненад Ђапић
5
62
И
Јосип Халер
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Ф
Марија Сударић
62
М
Ненад Ђапић
Гр
Марија Живковић
6
62
СЈ
Соња Сретовић
62
ЛК
Јелена Златар
62
МК
Огњен Петровић
62
ЧО
Јелена Златар
62
НЈ
Сања Стојачић
7 ---
62
СН
Марија Сударић
--- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
71В
Пон Уто Сре Чет Пет
1
71
Б
Александра Радиновић
71
М
Милица Ижипац
71
ИР
Ненад Ђапић
р1
71
Х
Бојана Коњовић
71
Г
Станислава Луткић
2
71
И
Јосип Халер
71
МК
Огњен Петровић
71
Г
Станислава Луткић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
3
71
СЈ
Марија Живковић
71
СЈ
Марија Живковић
71
СН
Јосип Халер
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
М
Милица Ижипац
4
71
Х
Бојана Коњовић
71
ТТ
Александар Вукадиновић
71
И
Јосип Халер
71
СЈ
Марија Живковић
5
71
НЈ
Марија Живковић
71
НЈ
Марија Живковић
71
Б
Александра Радиновић
71
Ф
Марија Сударић
6
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
Ф
Марија Сударић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
СЈ
Марија Живковић
7 ---
71
ЛК
Јелена Златар
ПК
Немања Војводић
---
71
ЧО
Марија Живковић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
71Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1
71
Б
Александра Радиновић
71
М
Милица Ижипац
71
ИР
Ненад Ђапић
р1
71
Х
Бојана Коњовић
71
Г
Станислава Луткић
2
71
И
Јосип Халер
71
МК
Огњен Петровић
71
Г
Станислава Луткић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
3
71
СЈ
Марија Живковић
71
СЈ
Марија Живковић
71
СН
Јосип Халер
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
М
Милица Ижипац
4
71
Х
Бојана Коњовић
71
ТТ
Александар Вукадиновић
71
И
Јосип Халер
71
СЈ
Марија Живковић
5
71
НЈ
Марија Живковић
71
НЈ
Марија Живковић
71
Б
Александра Радиновић
71
Ф
Марија Сударић
6
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
Ф
Марија Сударић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
СЈ
Марија Живковић
7 ---
71
ЛК
Јелена Златар
Гр
Марија Живковић
---
71
ЧО
Марија Живковић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
72В
Пон Уто Сре Чет Пет
1
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
НЈ
Марија Живковић
72
МК
Огњен Петровић
72
Б
Александра Радиновић
72
ЧО
Милица Ижипац
2
72
Х
Бојана Коњовић
72
СЈ
Марија Живковић
72
ИР
Ненад Ђапић
р1
72
Х
Бојана Коњовић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
72
И
Јосип Халер
72
М
Милица Ижипац
72
Ф
Марија Сударић
72
Г
Станислава Луткић
72
НЈ
Марија Живковић
4
72
Б
Александра Радиновић
72
СЈ
Марија Живковић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
И
Јосип Халер
5
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
Ф
Марија Сударић
72
ТТ
Александар Вукадиновић
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
М
Милица Ижипац
6
72
СЈ
Марија Живковић
72
Г
Станислава Луткић
72
СЈ
Марија Живковић
7
72
СН
Јосип Халер
---
ПК
Немања Војводић
72
ЛК
Јелена Златар
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
72Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
НЈ
Марија Живковић
72
МК
Огњен Петровић
72
Б
Александра Радиновић
72
ЧО
Милица Ижипац
2
72
Х
Бојана Коњовић
72
СЈ
Марија Живковић
72
ИР
Ненад Ђапић
р1
72
Х
Бојана Коњовић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
72
И
Јосип Халер
72
М
Милица Ижипац
72
Ф
Марија Сударић
72
Г
Станислава Луткић
72
НЈ
Марија Живковић
4
72
Б
Александра Радиновић
72
СЈ
Марија Живковић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
И
Јосип Халер
5
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
Ф
Марија Сударић
72
ТТ
Александар Вукадиновић
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
М
Милица Ижипац
6
72
СЈ
Марија Живковић
72
Г
Станислава Луткић
72
СЈ
Марија Живковић
7
72
СН
Јосип Халер
---
Гр
Марија Живковић
72
ЛК
Јелена Златар
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
81ВТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Х
Бојана Коњовић
ТТ
Александар Вукадиновић
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
М
Мирјана Настић
2
81
Б
Александра Радиновић
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
3
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
НЈ
Сања Стојачић
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Ф
Марија Сударић
81
Х
Бојана Коњовић
81
Г
Станислава Луткић
5
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Мирјана Настић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
6
81
И
Јосип Халер
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Ф
Марија Сударић
7 --- ---
81
МК
Огњен Петровић
81
СН
Марија Живковић
ПК
Немања Војводић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
81ВИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Х
Бојана Коњовић
---
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
М
Мирјана Настић
2
81
Б
Александра Радиновић
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
3
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
НЈ
Сања Стојачић
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Ф
Марија Сударић
81
Х
Бојана Коњовић
81
Г
Станислава Луткић
5
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Мирјана Настић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
6
81
И
Јосип Халер
ТТ
Александар Вукадиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Ф
Марија Сударић
7 ---
81
МК
Огњен Петровић
81
СН
Марија Живковић
ПК
Немања Војводић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
81ГТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Х
Бојана Коњовић
ТТ
Александар Вукадиновић
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
М
Мирјана Настић
2
81
Б
Александра Радиновић
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
3
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
НЈ
Сања Стојачић
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Ф
Марија Сударић
81
Х
Бојана Коњовић
81
Г
Станислава Луткић
5
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Мирјана Настић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
6
81
И
Јосип Халер
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Ф
Марија Сударић
7 --- ---
81
МК
Огњен Петровић
81
СН
Марија Живковић
Гр
Соња Сретовић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
81ГИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Х
Бојана Коњовић
---
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
М
Мирјана Настић
2
81
Б
Александра Радиновић
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
3
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
НЈ
Сања Стојачић
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Ф
Марија Сударић
81
Х
Бојана Коњовић
81
Г
Станислава Луткић
5
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Мирјана Настић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
6
81
И
Јосип Халер
ТТ
Александар Вукадиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Ф
Марија Сударић
7 ---
81
МК
Огњен Петровић
81
СН
Марија Живковић
Гр
Соња Сретовић
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх