Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
р1 р2 фс
П
о
н
1 --- ---
62
Илија Бижић
ФЗ фс
2 --- --- ---
3 --- ---
61
Илија Бижић
ФЗ фс
4 --- ---
81
Илија Бижић
ФЗ фс
5 --- ---
72
Илија Бижић
ФЗ фс
6 --- ---
71
Илија Бижић
ФЗ фс
7 --- --- ---
8 --- --- ---
У
т
о
1 --- --- ---
2
Ненад Ђапић
ИР
--- ---
3 --- --- ---
4 --- --- ---
5 --- ---
81
Илија Бижић
ФЗ фс
6
Ненад Ђапић
ИР
---
71
Илија Бижић
ФЗ фс
7 --- --- ---
8 --- --- ---
С
р
е
1
71
Ненад Ђапић
ИР
---
51
Александар Стијеља
ФЗ фс
2
72
Ненад Ђапић
ИР
---
3
62
Ненад Ђапић
ИР
--- ---
4
61
Ненад Ђапић
ИР
--- ---
5 --- --- ---
6 --- --- ---
7 --- --- ---
8 --- --- ---
Ч
е
т
1 --- ---
62
Илија Бижић
ФЗ фс
2
Ненад Ђапић
ИР
---
62
Илија Бижић
ФЗ фс
3 --- ---
71
Илија Бижић
ФЗ фс
4 --- ---
72
Илија Бижић
ФЗ фс
5 --- ---
61
Илија Бижић
ФЗ фс
6
Ненад Ђапић
ИР
---
81
Илија Бижић
ФЗ фс
7 --- --- ---
8 --- --- ---
П
е
т
1 --- ---
61
Илија Бижић
ФЗ фс
2 --- ---
72
Илија Бижић
ФЗ фс
3 --- --- ---
4 --- --- ---
5 --- --- ---
6 --- ---
51
Александар Стијеља
ФЗ фс
7 --- --- ---
8 --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09