Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
р1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ненад Ђапић
ИР
--- --- ---
Ненад Ђапић
ИР
--- ---
71
Ненад Ђапић
ИР
72
Ненад Ђапић
ИР
62
Ненад Ђапић
ИР
61
Ненад Ђапић
ИР
--- --- --- --- ---
Ненад Ђапић
ИР
--- --- ---
Ненад Ђапић
ИР
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
р2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
фс
62
Илија Бижић
ФЗ фс
---
61
Илија Бижић
ФЗ фс
81
Илија Бижић
ФЗ фс
72
Илија Бижић
ФЗ фс
71
Илија Бижић
ФЗ фс
--- --- --- --- --- ---
81
Илија Бижић
ФЗ фс
71
Илија Бижић
ФЗ фс
--- ---
51
Александар Стијеља
ФЗ фс
--- --- --- --- --- ---
62
Илија Бижић
ФЗ фс
62
Илија Бижић
ФЗ фс
71
Илија Бижић
ФЗ фс
72
Илија Бижић
ФЗ фс
61
Илија Бижић
ФЗ фс
81
Илија Бижић
ФЗ фс
--- ---
61
Илија Бижић
ФЗ фс
72
Илија Бижић
ФЗ фс
--- --- ---
51
Александар Стијеља
ФЗ фс
--- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09