Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
51
СН
Марија Живковић
НЈ
Марија Живковић
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Б
Александра Радиновић
ЛК
Јелена Златар
ЧО
Соња Сретовић
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
МК
Огњен Петровић
СЈ
Соња Сретовић
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
--- -x-
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
Г
Станислава Луткић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
СЈ
Соња Сретовић
М
Ненад Ђапић
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
51
СН
Марија Живковић
51
НЈ
Марија Живковић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
Б
Александра Радиновић
--- -x-
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
ЧО
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
Гр
Соња Сретовић
--- -x-
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
51
СН
Марија Живковић
51
НЈ
Марија Живковић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
Б
Александра Радиновић
--- -x-
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
ЧО
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
ПК
Немања Војводић
--- -x-
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
51
СН
Марија Живковић
51
НЈ
Марија Живковић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
Б
Александра Радиновић
--- -x-
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
ЧО
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
--- -x-
ТТ
Александар Вукадиновић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
51
СН
Марија Живковић
51
НЈ
Марија Живковић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
Б
Александра Радиновић
--- -x-
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
ЧО
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
--- -x- ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
61
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
И
Јосип Халер
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
--- -x-
СЈ
Соња Сретовић
НЈ
Сања Стојачић
Г
Станислава Луткић
М
Ненад Ђапић
ЛК
Јелена Златар
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Ф
Марија Сударић
СЈ
Соња Сретовић
ЧО
Александар Вукадиновић
ИР
Ненад Ђапић
р1
МК
Огњен Петровић
И
Јосип Халер
--- -x-
М
Ненад Ђапић
Б
Александра Радиновић
ТТ
Александар Вукадиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Г
Станислава Луткић
--- -x-
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
М
Ненад Ђапић
ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Сања Стојачић
ПКГр
Немања ВојводићМарија Живковић
СЈ
Соња Сретовић
СН
Марија Сударић
-x-
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ЕЈ
Светлана Калајџић
Б
Александра Радиновић
М
Ненад Ђапић
И
Јосип Халер
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
М
Ненад Ђапић
Б
Александра Радиновић
НЈ
Сања Стојачић
Г
Станислава Луткић
СЈ
Соња Сретовић
ЛК
Јелена Златар
СН
Марија Сударић
-x-
ТТ
Александар Вукадиновић
ИР
Ненад Ђапић
р1
СЈ
Соња Сретовић
Ф
Марија Сударић
МК
Огњен Петровић
--- -x-
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
М
Ненад Ђапић
ЧО
Јелена Златар
--- -x-
И
Јосип Халер
Г
Станислава Луткић
Ф
Марија Сударић
М
Ненад Ђапић
ПКГр
Немања ВојводићМарија Живковић
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
СЈ ЕЈ
Соња СретовићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
6162
И М
Јосип ХалерНенад Ђапић
6162
Б И
Александра РадиновићЈосип Халер
6162
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићСоња Сретовић
--- -x-
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
6162
НЈ Б
Сања СтојачићАлександра Радиновић
6162
Г НЈ
Станислава ЛуткићСања Стојачић
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ЛКСЈ
Јелена ЗлатарСоња Сретовић
6162
Ф ЛК
Марија СударићЈелена Златар
62
СН
Марија Сударић
-x-
6162
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
6162
СЈ ТТ
Соња СретовићАлександар Вукадиновић
6162
ЧО ИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
6162
ИР СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
р1
6162
МК Ф
Огњен ПетровићМарија Сударић
6162
И МК
Јосип ХалерОгњен Петровић
--- -x-
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
Б ФЗ фс
Александра РадиновићИлија Бижић
фс
6162
ТТСЈ
Александар ВукадиновићСоња Сретовић
6162
ТТЕЈ
Александар ВукадиновићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсМ
Илија БижићНенад Ђапић
фс
6162
Г ЧО
Станислава ЛуткићЈелена Златар
--- -x-
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ЕЈ Ф
Светлана КалајџићМарија Сударић
6162
НЈ М
Сања СтојачићНенад Ђапић
ПК
Немања Војводић
6162
СЈ НЈ
Соња СретовићСања Стојачић
61
СН
Марија Сударић
-x-
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
СЈ ЕЈ
Соња СретовићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
6162
И М
Јосип ХалерНенад Ђапић
6162
Б И
Александра РадиновићЈосип Халер
6162
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићСоња Сретовић
--- -x-
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
6162
НЈ Б
Сања СтојачићАлександра Радиновић
6162
Г НЈ
Станислава ЛуткићСања Стојачић
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ЛКСЈ
Јелена ЗлатарСоња Сретовић
6162
Ф ЛК
Марија СударићЈелена Златар
62
СН
Марија Сударић
-x-
6162
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
6162
СЈ ТТ
Соња СретовићАлександар Вукадиновић
6162
ЧО ИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
6162
ИР СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
р1
6162
МК Ф
Огњен ПетровићМарија Сударић
6162
И МК
Јосип ХалерОгњен Петровић
--- -x-
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
Б ФЗ фс
Александра РадиновићИлија Бижић
фс
6162
ТТСЈ
Александар ВукадиновићСоња Сретовић
6162
ТТЕЈ
Александар ВукадиновићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсМ
Илија БижићНенад Ђапић
фс
6162
Г ЧО
Станислава ЛуткићЈелена Златар
--- -x-
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ЕЈ Ф
Светлана КалајџићМарија Сударић
6162
НЈ М
Сања СтојачићНенад Ђапић
Гр
Марија Живковић
6162
СЈ НЈ
Соња СретовићСања Стојачић
61
СН
Марија Сударић
-x-
71
Б
Александра Радиновић
И
Јосип Халер
СЈ
Марија Живковић
Х
Бојана Коњовић
НЈ
Марија Живковић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
--- -x-
М
Милица Ижипац
СЈ
Марија Живковић
ТТ
Александар Вукадиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ЛК
Јелена Златар
-x-
ИР
Ненад Ђапић
р1
МК
Огњен Петровић
СН
Јосип Халер
И
Јосип Халер
НЈ
Марија Живковић
Ф
Марија Сударић
ПК Гр
Немања ВојводићМарија Живковић
-x-
Х
Бојана Коњовић
Г
Станислава Луткић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Марија Живковић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
--- -x-
Г
Станислава Луткић
ЕЈ
Светлана Калајџић
М
Милица Ижипац
Ф
Марија Сударић
СЈ
Марија Живковић
ЧО
Марија Живковић
-x-
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
Х
Бојана Коњовић
И
Јосип Халер
Б
Александра Радиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Марија Живковић
СН
Јосип Халер
-x-
НЈ
Марија Живковић
СЈ
Марија Живковић
М
Милица Ижипац
Ф
Марија Сударић
Г
Станислава Луткић
--- -x-
МК
Огњен Петровић
ИР
Ненад Ђапић
р1
Ф
Марија Сударић
СЈ
Марија Живковић
ТТ
Александар Вукадиновић
ПК Гр
Немања ВојводићМарија Живковић
-x-
Б
Александра Радиновић
Х
Бојана Коњовић
Г
Станислава Луткић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ЕЈ
Светлана Калајџић
СЈ
Марија Живковић
ЛК
Јелена Златар
-x-
ЧО
Милица Ижипац
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
НЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
М
Милица Ижипац
--- -x-
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
И Х
Јосип ХалерБојана Коњовић
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
НЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
ФЗ фсСЈ
Илија БижићМарија Живковић
фс
72
СН
Јосип Халер
-x-
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
ТТМ
Александар ВукадиновићМилица Ижипац
7172
ТТФ
Александар ВукадиновићМарија Сударић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
71
ЛК
Јелена Златар
-x-
7172
ИР МК
Ненад ЂапићОгњен Петровић
р1
7172
МКИР
Огњен ПетровићНенад Ђапић
р1
7172
СНФ
Јосип ХалерМарија Сударић
7172
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
7172
НЈ ТТ
Марија ЖивковићАлександар Вукадиновић
7172
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
ПК
Немања Војводић
-x-
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
Г Х
Станислава ЛуткићБојана Коњовић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
72
ЛК
Јелена Златар
-x-
7172
Г ЧО
Станислава ЛуткићМилица Ижипац
7172
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
М И
Милица ИжипацЈосип Халер
7172
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
71
ЧО
Марија Живковић
-x-
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
И Х
Јосип ХалерБојана Коњовић
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
НЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
ФЗ фсСЈ
Илија БижићМарија Живковић
фс
72
СН
Јосип Халер
-x-
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
ТТМ
Александар ВукадиновићМилица Ижипац
7172
ТТФ
Александар ВукадиновићМарија Сударић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
71
ЛК
Јелена Златар
-x-
7172
ИР МК
Ненад ЂапићОгњен Петровић
р1
7172
МКИР
Огњен ПетровићНенад Ђапић
р1
7172
СНФ
Јосип ХалерМарија Сударић
7172
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
7172
НЈ ТТ
Марија ЖивковићАлександар Вукадиновић
7172
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
Гр
Марија Живковић
-x-
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
Г Х
Станислава ЛуткићБојана Коњовић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
72
ЛК
Јелена Златар
-x-
7172
Г ЧО
Станислава ЛуткићМилица Ижипац
7172
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
М И
Милица ИжипацЈосип Халер
7172
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
71
ЧО
Марија Живковић
-x-
81
Х
Бојана Коњовић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
И
Јосип Халер
--- -x-
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
СЈ
Соња Сретовић
НЈ
Сања Стојачић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
И
Јосип Халер
ЧО
Јосип Халер
СЈ
Соња Сретовић
Ф
Марија Сударић
М
Мирјана Настић
МК
Огњен Петровић
-x-
Г
Станислава Луткић
СЈ
Соња Сретовић
Б
Александра Радиновић
Х
Бојана Коњовић
ЛК
Јелена Златар
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СН
Марија Живковић
-x-
М
Мирјана Настић
НЈ
Сања Стојачић
Г
Станислава Луткић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Ф
Марија Сударић
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
-x-
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
И
Јосип Халер
--- -x-
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Мирјана Настић
81
МК
Огњен Петровић
-x-
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
81
М
Мирјана Настић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
ПК
Немања Војводић
-x-
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
И
Јосип Халер
--- -x-
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Мирјана Настић
81
МК
Огњен Петровић
-x-
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
81
М
Мирјана Настић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
Гр
Соња Сретовић
-x-
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
И
Јосип Халер
--- -x-
ТТ
Александар Вукадиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Мирјана Настић
81
МК
Огњен Петровић
-x-
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
81
М
Мирјана Настић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
-x-
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
И
Јосип Халер
--- -x- ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Мирјана Настић
81
МК
Огњен Петровић
-x-
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
81
М
Мирјана Настић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх