Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
51
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
СН
Марија Живковић
НЈ
Марија Живковић
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Уто
Б
Александра Радиновић
ЛК
Јелена Златар
ЧО
Соња Сретовић
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
МК
Огњен Петровић
СЈ
Соња Сретовић
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
Г
Станислава Луткић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
СЈ
Соња Сретовић
М
Ненад Ђапић
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
СН
Марија Живковић
51
НЈ
Марија Живковић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Уто
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
ЧО
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
Гр
Соња Сретовић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
СН
Марија Живковић
51
НЈ
Марија Живковић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Уто
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
ЧО
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
ПК
Немања Војводић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
СН
Марија Живковић
51
НЈ
Марија Живковић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Уто
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
ЧО
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
Пет
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
СН
Марија Живковић
51
НЈ
Марија Живковић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Уто
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
ЧО
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
--- -x-
Чет ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Александар Стијеља
фс
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
61
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
И
Јосип Халер
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
--- -x-
Уто
СЈ
Соња Сретовић
НЈ
Сања Стојачић
Г
Станислава Луткић
М
Ненад Ђапић
ЛК
Јелена Златар
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Сре
Ф
Марија Сударић
СЈ
Соња Сретовић
ЧО
Александар Вукадиновић
ИР
Ненад Ђапић
р1
МК
Огњен Петровић
И
Јосип Халер
--- -x-
Чет
М
Ненад Ђапић
Б
Александра Радиновић
ТТ
Александар Вукадиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Г
Станислава Луткић
--- -x-
Пет
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
М
Ненад Ђапић
ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Сања Стојачић
ПКГр
Немања ВојводићМарија Живковић
СЈ
Соња Сретовић
СН
Марија Сударић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
62
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ЕЈ
Светлана Калајџић
Б
Александра Радиновић
М
Ненад Ђапић
И
Јосип Халер
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
М
Ненад Ђапић
Б
Александра Радиновић
НЈ
Сања Стојачић
Г
Станислава Луткић
СЈ
Соња Сретовић
ЛК
Јелена Златар
СН
Марија Сударић
-x-
Сре
ТТ
Александар Вукадиновић
ИР
Ненад Ђапић
р1
СЈ
Соња Сретовић
Ф
Марија Сударић
МК
Огњен Петровић
--- -x-
Чет
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
М
Ненад Ђапић
ЧО
Јелена Златар
--- -x-
Пет
И
Јосип Халер
Г
Станислава Луткић
Ф
Марија Сударић
М
Ненад Ђапић
ПКГр
Немања ВојводићМарија Живковић
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
СЈ ЕЈ
Соња СретовићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
6162
И М
Јосип ХалерНенад Ђапић
6162
Б И
Александра РадиновићЈосип Халер
6162
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићСоња Сретовић
--- -x-
Уто
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
6162
НЈ Б
Сања СтојачићАлександра Радиновић
6162
Г НЈ
Станислава ЛуткићСања Стојачић
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ЛКСЈ
Јелена ЗлатарСоња Сретовић
6162
Ф ЛК
Марија СударићЈелена Златар
62
СН
Марија Сударић
-x-
Сре
6162
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
6162
СЈ ТТ
Соња СретовићАлександар Вукадиновић
6162
ЧО ИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
6162
ИР СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
р1
6162
МК Ф
Огњен ПетровићМарија Сударић
6162
И МК
Јосип ХалерОгњен Петровић
--- -x-
Чет
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
Б ФЗ фс
Александра РадиновићИлија Бижић
фс
6162
ТТСЈ
Александар ВукадиновићСоња Сретовић
6162
ТТЕЈ
Александар ВукадиновићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсМ
Илија БижићНенад Ђапић
фс
6162
Г ЧО
Станислава ЛуткићЈелена Златар
--- -x-
Пет
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ЕЈ Ф
Светлана КалајџићМарија Сударић
6162
НЈ М
Сања СтојачићНенад Ђапић
ПК
Немања Војводић
6162
СЈ НЈ
Соња СретовићСања Стојачић
61
СН
Марија Сударић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
СЈ ЕЈ
Соња СретовићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
6162
И М
Јосип ХалерНенад Ђапић
6162
Б И
Александра РадиновићЈосип Халер
6162
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићСоња Сретовић
--- -x-
Уто
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
6162
НЈ Б
Сања СтојачићАлександра Радиновић
6162
Г НЈ
Станислава ЛуткићСања Стојачић
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ЛКСЈ
Јелена ЗлатарСоња Сретовић
6162
Ф ЛК
Марија СударићЈелена Златар
62
СН
Марија Сударић
-x-
Сре
6162
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
6162
СЈ ТТ
Соња СретовићАлександар Вукадиновић
6162
ЧО ИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
6162
ИР СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
р1
6162
МК Ф
Огњен ПетровићМарија Сударић
6162
И МК
Јосип ХалерОгњен Петровић
--- -x-
Чет
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
Б ФЗ фс
Александра РадиновићИлија Бижић
фс
6162
ТТСЈ
Александар ВукадиновићСоња Сретовић
6162
ТТЕЈ
Александар ВукадиновићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсМ
Илија БижићНенад Ђапић
фс
6162
Г ЧО
Станислава ЛуткићЈелена Златар
--- -x-
Пет
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ЕЈ Ф
Светлана КалајџићМарија Сударић
6162
НЈ М
Сања СтојачићНенад Ђапић
Гр
Марија Живковић
6162
СЈ НЈ
Соња СретовићСања Стојачић
61
СН
Марија Сударић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
71
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
Б
Александра Радиновић
И
Јосип Халер
СЈ
Марија Живковић
Х
Бојана Коњовић
НЈ
Марија Живковић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
--- -x-
Уто
М
Милица Ижипац
СЈ
Марија Живковић
ТТ
Александар Вукадиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ЛК
Јелена Златар
-x-
Сре
ИР
Ненад Ђапић
р1
МК
Огњен Петровић
СН
Јосип Халер
И
Јосип Халер
НЈ
Марија Живковић
Ф
Марија Сударић
ПК Гр
Немања ВојводићМарија Живковић
-x-
Чет
Х
Бојана Коњовић
Г
Станислава Луткић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Марија Живковић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
--- -x-
Пет
Г
Станислава Луткић
ЕЈ
Светлана Калајџић
М
Милица Ижипац
Ф
Марија Сударић
СЈ
Марија Живковић
ЧО
Марија Живковић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
72
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
ЕЈ
Светлана Калајџић
Х
Бојана Коњовић
И
Јосип Халер
Б
Александра Радиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Марија Живковић
СН
Јосип Халер
-x-
Уто
НЈ
Марија Живковић
СЈ
Марија Живковић
М
Милица Ижипац
Ф
Марија Сударић
Г
Станислава Луткић
--- -x-
Сре
МК
Огњен Петровић
ИР
Ненад Ђапић
р1
Ф
Марија Сударић
СЈ
Марија Живковић
ТТ
Александар Вукадиновић
ПК Гр
Немања ВојводићМарија Живковић
-x-
Чет
Б
Александра Радиновић
Х
Бојана Коњовић
Г
Станислава Луткић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ЕЈ
Светлана Калајџић
СЈ
Марија Живковић
ЛК
Јелена Златар
-x-
Пет
ЧО
Милица Ижипац
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
НЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
М
Милица Ижипац
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
И Х
Јосип ХалерБојана Коњовић
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
НЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
ФЗ фсСЈ
Илија БижићМарија Живковић
фс
72
СН
Јосип Халер
-x-
Уто
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
ТТМ
Александар ВукадиновићМилица Ижипац
7172
ТТФ
Александар ВукадиновићМарија Сударић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
71
ЛК
Јелена Златар
-x-
Сре
7172
ИР МК
Ненад ЂапићОгњен Петровић
р1
7172
МКИР
Огњен ПетровићНенад Ђапић
р1
7172
СНФ
Јосип ХалерМарија Сударић
7172
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
7172
НЈ ТТ
Марија ЖивковићАлександар Вукадиновић
7172
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
ПК
Немања Војводић
-x-
Чет
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
Г Х
Станислава ЛуткићБојана Коњовић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
72
ЛК
Јелена Златар
-x-
Пет
7172
Г ЧО
Станислава ЛуткићМилица Ижипац
7172
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
М И
Милица ИжипацЈосип Халер
7172
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
71
ЧО
Марија Живковић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
И Х
Јосип ХалерБојана Коњовић
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
НЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
ФЗ фсСЈ
Илија БижићМарија Живковић
фс
72
СН
Јосип Халер
-x-
Уто
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
ТТМ
Александар ВукадиновићМилица Ижипац
7172
ТТФ
Александар ВукадиновићМарија Сударић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
71
ЛК
Јелена Златар
-x-
Сре
7172
ИР МК
Ненад ЂапићОгњен Петровић
р1
7172
МКИР
Огњен ПетровићНенад Ђапић
р1
7172
СНФ
Јосип ХалерМарија Сударић
7172
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
7172
НЈ ТТ
Марија ЖивковићАлександар Вукадиновић
7172
Ф ТТ
Марија СударићАлександар Вукадиновић
Гр
Марија Живковић
-x-
Чет
7172
Х Б
Бојана КоњовићАлександра Радиновић
7172
Г Х
Станислава ЛуткићБојана Коњовић
7172
ФЗ фсГ
Илија БижићСтанислава Луткић
фс
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
ЕЈ СЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
72
ЛК
Јелена Златар
-x-
Пет
7172
Г ЧО
Станислава ЛуткићМилица Ижипац
7172
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
М И
Милица ИжипацЈосип Халер
7172
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
71
ЧО
Марија Живковић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
81
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
Х
Бојана Коњовић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
И
Јосип Халер
--- -x-
Уто
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
СЈ
Соња Сретовић
НЈ
Сања Стојачић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Сре
И
Јосип Халер
ЧО
Јосип Халер
СЈ
Соња Сретовић
Ф
Марија Сударић
М
Мирјана Настић
МК
Огњен Петровић
-x-
Чет
Г
Станислава Луткић
СЈ
Соња Сретовић
Б
Александра Радиновић
Х
Бојана Коњовић
ЛК
Јелена Златар
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
М
Мирјана Настић
НЈ
Сања Стојачић
Г
Станислава Луткић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Ф
Марија Сударић
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
И
Јосип Халер
--- -x-
Уто
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Сре
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Мирјана Настић
81
МК
Огњен Петровић
-x-
Чет
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
М
Мирјана Настић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
ПК
Немања Војводић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
И
Јосип Халер
--- -x-
Уто
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Сре
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Мирјана Настић
81
МК
Огњен Петровић
-x-
Чет
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
М
Мирјана Настић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
Гр
Соња Сретовић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
И
Јосип Халер
--- -x-
Уто
ТТ
Александар Вукадиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
Сре
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Мирјана Настић
81
МК
Огњен Петровић
-x-
Чет
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
М
Мирјана Настић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
И
Јосип Халер
--- -x-
Уто ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Сре
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Мирјана Настић
81
МК
Огњен Петровић
-x-
Чет
81
Г
Станислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
М
Мирјана Настић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09

назад на врх