Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Све делатности
727161815162
ЕЈ Б М Х СНФЗ фс
Светлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићМарија ЖивковићИлија Бижић
фс
616251718172
СЈ ЕЈ НЈ И Б Х
Соња СретовићСветлана КалајџићМарија ЖивковићЈосип ХалерАлександра РадиновићБојана Коњовић
718172625161
СЈ ЕЈ И Б М ФЗ фс
Марија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићНенад ЂапићИлија Бижић
фс
517262718161
СЈ Б М Х ФЗ фсИ
Соња СретовићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићИлија БижићЈосип Халер
фс
815171617262
СЈ ЕЈ НЈ Б ФЗ фсИ
Соња СретовићСветлана КалајџићМарија ЖивковићАлександра РадиновићИлија БижићЈосип Халер
фс
627261815171
СЈ СЈ ЕЈ И Б ФЗ фс
Соња СретовићМарија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићИлија Бижић
фс
72
СН
Јосип Халер
---
6172516271
СЈ НЈ Б М М ТТ
Соња СретовићМарија ЖивковићАлександра РадиновићНенад ЂапићМилица ИжипацАлександар Вукадиновић
7261627151
СЈ НЈ Б М ТТИР ЛК
Марија ЖивковићСања СтојачићАлександра РадиновићМилица ИжипацАлександар ВукадиновићНенад ЂапићЈелена Златар
р1
718162726151
СЈ СЈ НЈ М Г ЛК
Марија ЖивковићСоња СретовићСања СтојачићМилица ИжипацСтанислава ЛуткићЈелена Златар
816172715162
НЈ М М ТТЧОГ
Сања СтојачићНенад ЂапићМилица ИжипацАлександар ВукадиновићСоња СретовићСтанислава Луткић
625172716181
СЈ М Ф ТТЛКФЗ фс
Соња СретовићНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићЈелена ЗлатарИлија Бижић
фс
5172616271
СЈ Г Ф ЛКФЗ фсТТИР
Соња СретовићСтанислава ЛуткићМарија СударићЈелена ЗлатарИлија БижићАлександар ВукадиновићНенад Ђапић
фср1
7162
ЛКСНТТ
Јелена ЗлатарМарија СударићАлександар Вукадиновић
---
817161627251
И ИР Ф ТТМКФЗ фс
Јосип ХалерНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићОгњен ПетровићАлександар Стијеља
р1фс
617262715181
СЈ ИР ТТМКФЗ фсЧО
Соња СретовићНенад ЂапићАлександар ВукадиновићОгњен ПетровићАлександар СтијељаЈосип Халер
р1фс
816272716151
СЈ ИР Ф СНЧО МК
Соња СретовићНенад ЂапићМарија СударићЈосип ХалерАлександар ВукадиновићОгњен Петровић
р1
627271618151
СЈ СЈ И ИР Ф МК
Соња СретовићМарија ЖивковићЈосип ХалерНенад ЂапићМарија СударићОгњен Петровић
р1
517181627261
СЈ НЈ М Ф ТТМК
Соња СретовићМарија ЖивковићМирјана НастићМарија СударићАлександар ВукадиновићОгњен Петровић
8171726162
М Ф ТТГрПКИ МК
Мирјана НастићМарија СударићАлександар ВукадиновићСоња СретовићНемања ВојводићЈосип ХалерОгњен Петровић
81
МКГр ПК
Огњен ПетровићМарија ЖивковићНемања Војводић
---
8172617162
Г Б М Х ТТФЗ фс
Станислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
8171617262
СЈ Г Б ИР Х ТТФЗ фс
Соња СретовићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
р1фс
627281516171
СЈ Г Б М ТТФЗ фс
Соња СретовићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
517162816172
СЈ СЈ ЕЈ Х ТТФЗ фс
Соња СретовићМарија ЖивковићСветлана КалајџићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
727162816151
ЕЈ Б М ЛКФЗ фсГ
Светлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићЈелена ЗлатарИлија БижићСтанислава Луткић
фс
7271816261
СЈ ЕЈ ФЗ фсЧО Г ТТИР
Марија ЖивковићСветлана КалајџићИлија БижићЈелена ЗлатарСтанислава ЛуткићАлександар ВукадиновићНенад Ђапић
фср1
7281
ЛКСНТТ
Јелена ЗлатарМарија ЖивковићАлександар Вукадиновић
---
517181726162
ЕЈ Г М ЧОФЗ фсИ
Светлана КалајџићСтанислава ЛуткићМирјана НастићМилица ИжипацИлија БижићЈосип Халер
фс
715161817262
ЕЈ НЈ М М ФЗ фсГ
Светлана КалајџићМарија ЖивковићНенад ЂапићМирјана НастићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
617281716251
ЕЈ НЈ НЈ М Ф И
Светлана КалајџићМарија ЖивковићСања СтојачићМилица ИжипацМарија СударићЈосип Халер
516172816271
СЈ НЈ И Г М М
Соња СретовићСања СтојачићЈосип ХалерСтанислава ЛуткићНенад ЂапићМилица Ижипац
81725171
ЕЈ М М Ф ГрПК
Светлана КалајџићМилица ИжипацНенад ЂапићМарија СударићМарија ЖивковићНемања Војводић
716162728151
СЈ СЈ НЈ М Ф ФЗ фс
Марија ЖивковићСоња СретовићСања СтојачићМилица ИжипацМарија СударићАлександар Стијеља
фс
7161
Гр ЧОСНдн ПК
Соња СретовићМарија ЖивковићМарија СударићМилица ИжипацНемања Војводић
---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09