Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Напомене:
Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 6. септембра 2023.
Све делатности
Пон Уто Сре Чет Пет
1
727161815162
ЕЈ Б М Х СНФЗ фс
Светлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићМарија ЖивковићИлија Бижић
фс
6172516271
СЈ НЈ Б М М ТТ
Соња СретовићМарија ЖивковићАлександра РадиновићНенад ЂапићМилица ИжипацАлександар Вукадиновић
817161627251
И ИР Ф ТТМКФЗ фс
Јосип ХалерНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићОгњен ПетровићАлександар Стијеља
р1фс
8172617162
Г Б М Х ТТФЗ фс
Станислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
517181726162
ЕЈ Г М ЧОФЗ фсИ
Светлана КалајџићСтанислава ЛуткићМирјана НастићМилица ИжипацИлија БижићЈосип Халер
фс
2
616251718172
СЈ ЕЈ НЈ И Б Х
Соња СретовићСветлана КалајџићМарија ЖивковићЈосип ХалерАлександра РадиновићБојана Коњовић
7261627151
СЈ НЈ Б М ТТИР ЛК
Марија ЖивковићСања СтојачићАлександра РадиновићМилица ИжипацАлександар ВукадиновићНенад ЂапићЈелена Златар
р1
617262715181
СЈ ИР ТТМКФЗ фсЧО
Соња СретовићНенад ЂапићАлександар ВукадиновићОгњен ПетровићАлександар СтијељаЈосип Халер
р1фс
8171617262
СЈ Г Б ИР Х ТТФЗ фс
Соња СретовићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
р1фс
715161817262
ЕЈ НЈ М М ФЗ фсГ
Светлана КалајџићМарија ЖивковићНенад ЂапићМирјана НастићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
3
718172625161
СЈ ЕЈ И Б М ФЗ фс
Марија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићНенад ЂапићИлија Бижић
фс
718162726151
СЈ СЈ НЈ М Г ЛК
Марија ЖивковићСоња СретовићСања СтојачићМилица ИжипацСтанислава ЛуткићЈелена Златар
816272716151
СЈ ИР Ф СНЧО МК
Соња СретовићНенад ЂапићМарија СударићЈосип ХалерАлександар ВукадиновићОгњен Петровић
р1
627281516171
СЈ Г Б М ТТФЗ фс
Соња СретовићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
617281716251
ЕЈ НЈ НЈ М Ф И
Светлана КалајџићМарија ЖивковићСања СтојачићМилица ИжипацМарија СударићЈосип Халер
4
517262718161
СЈ Б М Х ФЗ фсИ
Соња СретовићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићИлија БижићЈосип Халер
фс
816172715162
НЈ М М ТТЧОГ
Сања СтојачићНенад ЂапићМилица ИжипацАлександар ВукадиновићСоња СретовићСтанислава Луткић
627271618151
СЈ СЈ И ИР Ф МК
Соња СретовићМарија ЖивковићЈосип ХалерНенад ЂапићМарија СударићОгњен Петровић
р1
517162816172
СЈ СЈ ЕЈ Х ТТФЗ фс
Соња СретовићМарија ЖивковићСветлана КалајџићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
516172816271
СЈ НЈ И Г М М
Соња СретовићСања СтојачићЈосип ХалерСтанислава ЛуткићНенад ЂапићМилица Ижипац
5
815171617262
СЈ ЕЈ НЈ Б ФЗ фсИ
Соња СретовићСветлана КалајџићМарија ЖивковићАлександра РадиновићИлија БижићЈосип Халер
фс
625172716181
СЈ М Ф ТТЛКФЗ фс
Соња СретовићНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићЈелена ЗлатарИлија Бижић
фс
517181627261
СЈ НЈ М Ф ТТМК
Соња СретовићМарија ЖивковићМирјана НастићМарија СударићАлександар ВукадиновићОгњен Петровић
727162816151
ЕЈ Б М ЛКФЗ фсГ
Светлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићЈелена ЗлатарИлија БижићСтанислава Луткић
фс
81725171
ЕЈ М М Ф ГрПК
Светлана КалајџићМилица ИжипацНенад ЂапићМарија СударићМарија ЖивковићНемања Војводић
6
627261815171
СЈ СЈ ЕЈ И Б ФЗ фс
Соња СретовићМарија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићИлија Бижић
фс
5172616271
СЈ Г Ф ЛКФЗ фсТТИР
Соња СретовићСтанислава ЛуткићМарија СударићЈелена ЗлатарИлија БижићАлександар ВукадиновићНенад Ђапић
фср1
8171726162
М Ф ТТГрПКИ МК
Мирјана НастићМарија СударићАлександар ВукадиновићСоња СретовићНемања ВојводићЈосип ХалерОгњен Петровић
7271816261
СЈ ЕЈ ФЗ фсЧО Г ТТИР
Марија ЖивковићСветлана КалајџићИлија БижићЈелена ЗлатарСтанислава ЛуткићАлександар ВукадиновићНенад Ђапић
фср1
716162728151
СЈ СЈ НЈ М Ф ФЗ фс
Марија ЖивковићСоња СретовићСања СтојачићМилица ИжипацМарија СударићАлександар Стијеља
фс
7
72
СН
Јосип Халер
7162
ЛКСНТТ
Јелена ЗлатарМарија СударићАлександар Вукадиновић
81
МКГр ПК
Огњен ПетровићМарија ЖивковићНемања Војводић
7281
ЛКСНТТ
Јелена ЗлатарМарија ЖивковићАлександар Вукадиновић
7161
Гр ЧОСНдн ПК
Соња СретовићМарија ЖивковићМарија СударићМилица ИжипацНемања Војводић
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 4.9.23. 22:09