Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
5
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- ---
ТТ
Александар Вукадиновић
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
6
Пон Уто Сре Чет Пет
1
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
ТТМ
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
6162
СЈ ИР
Соња СретовићНенад Ђапић
р1
6162
Б М
Александра РадиновићНенад Ђапић
6162
Ф Г
Марија СударићСтанислава Луткић
2
6162
И ФЗ фс
Јосип ХалерИлија Бижић
фс
6162
ТТБ
Александар ВукадиновићАлександра Радиновић
6162
МК СЈ
Огњен ПетровићСоња Сретовић
6162
ФЗ фсСЈ
Илија БижићСоња Сретовић
фс
6162
Г Ф
Станислава ЛуткићМарија Сударић
3
6162
СЈ ЕЈ
Соња СретовићСветлана Калајџић
6162
СЈ СН
Соња СретовићМарија Сударић
6162
И ТТ
Јосип ХалерАлександар Вукадиновић
6162
Г Б
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
6162
ЕЈ М
Светлана КалајџићНенад Ђапић
4
6162
Б М
Александра РадиновићНенад Ђапић
6162
М НЈ
Ненад ЂапићСања Стојачић
6162
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
6162
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
6162
НЈ СЈ
Сања СтојачићСоња Сретовић
5
6162
ФЗ фсСЈ
Илија БижићСоња Сретовић
фс
6162
ФЗ фсФ
Илија БижићМарија Сударић
фс
6162
ЧО И
Александар ВукадиновићЈосип Халер
6162
М ЛК
Ненад ЂапићЈелена Златар
6162
СЈ И
Соња СретовићЈосип Халер
6
ПКГр
Немања ВојводићМарија Живковић
6162
НЈ Г
Сања СтојачићСтанислава Луткић
6162
Ф МК
Марија СударићОгњен Петровић
6162
ЛКЕЈ
Јелена ЗлатарСветлана Калајџић
6162
М НЈ
Ненад ЂапићСања Стојачић
7 ---
61
СН
Марија Сударић
---
62
ЧО
Јелена Златар
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
7
Пон Уто Сре Чет Пет
1
7172
ЕЈ Х
Светлана КалајџићБојана Коњовић
7172
Б М
Александра РадиновићМилица Ижипац
7172
СЈ МК
Марија ЖивковићОгњен Петровић
7172
Х ФЗ фс
Бојана КоњовићИлија Бижић
фс
7172
ФЗ фсМ
Илија БижићМилица Ижипац
фс
2
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
М ЛК
Милица ИжипацЈелена Златар
7172
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
7172
Г Х
Станислава ЛуткићБојана Коњовић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
3
7172
И ФЗ фс
Јосип ХалерИлија Бижић
фс
7172
ЛКГ
Јелена ЗлатарСтанислава Луткић
7172
ИР Ф
Ненад ЂапићМарија Сударић
р1
7172
ФЗ фсТТ
Илија БижићАлександар Вукадиновић
фс
7172
Ф И
Марија СударићЈосип Халер
4
7172
Х СЈ
Бојана КоњовићМарија Живковић
7172
ТТБ
Александар ВукадиновићАлександра Радиновић
7172
Ф НЈ
Марија СударићМарија Живковић
7172
М ТТ
Милица ИжипацАлександар Вукадиновић
7172
Г НЈ
Станислава ЛуткићМарија Живковић
5
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
ТТСЈ
Александар ВукадиновићМарија Живковић
7172
М ИР
Милица ИжипацНенад Ђапић
р1
7172
НЈ Г
Марија ЖивковићСтанислава Луткић
7172
СЈ ЕЈ
Марија ЖивковићСветлана Калајџић
6
7172
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
7172
НЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
СНМ
Јосип ХалерМилица Ижипац
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
ЕЈ Ф
Светлана КалајџићМарија Сударић
7
71
ЧО
Марија Живковић
ПК Гр
Немања ВојводићМарија Живковић
7172
МКСН
Огњен ПетровићЈосип Халер
72
ЧО
Милица Ижипац
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
8
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
ТТ
Александар Вукадиновић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
---
ТТ
Александар Вукадиновић
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх