Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Напомене:
Наставник има једну празнину
Наставник има граничну празнину
Наставник има велику празнину
Наставник мора да дође раније
Наставник мора да дође много раније
Наставник мора остати дуже
Наставник мора остати много дуже
Наставник има слободан дан
Наставник није доступан

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Наставнички' слободан период
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Немања Војводић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стјеља
Једна празнина:
Бојана Коњовић
Мора да дође раније:
Марија Живковић
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стјеља
Једна празнина:
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Мора да дође раније:
Немања Војводић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стјеља
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Слободан дан:
Милица Ижипац
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стјеља
Једна празнина:
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стјеља
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Александар Стјеља
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Александра Радиновић
Мора остати много дуже:
Светлана Калајџић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Илија Бижић
Александар Стјеља
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Марија Живковић
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Огњен Петровић
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Илија Бижић
Александар Стјеља
Уто
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Марија Сударић
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Александар Стјеља
Мора да дође раније:
Сања Стојачић
Марија Сударић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Једна празнина:
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Александар Вукадиновић
Мора остати много дуже:
Александар Стјеља
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Једна празнина:
Станислава Луткић
Марија Сударић
Јелена Златар
Мора да дође раније:
Марија Живковић
Мора остати много дуже:
Александар Стјеља
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Једна празнина:
Сања Стојачић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Александар Стјеља
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Мора остати дуже:
Александар Вукадиновић
Мора да дође раније:
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Александар Стјеља
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Мора остати дуже:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Јелена Златар
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Александар Вукадиновић
Александар Стјеља
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Марија Сударић
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Александар Вукадиновић
Јелена Златар
Александар Стјеља
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Сре
Мора да дође раније:
Јосип Халер
Мора да дође много раније:
Милица Ижипац
Марија Сударић
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора да дође раније:
Марија Сударић
Мора да дође много раније:
Милица Ижипац
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Марија Живковић
Мора остати дуже:
Александар Стјеља
Мора да дође раније:
Милица Ижипац
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Соња Сретовић
Јосип Халер
Мора остати много дуже:
Александар Стјеља
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Марија Сударић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Мора остати много дуже:
Александар Стјеља
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Александар Стјеља
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Ненад Ђапић
Марија Сударић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Александар Стјеља
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Милица Ижипац
Александар Вукадиновић
Огњен Петровић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Марија Живковић
Ненад Ђапић
Марија Сударић
Александар Стјеља
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Чет
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Милица Ижипац
Јелена Златар
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стјеља
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Милица Ижипац
Јелена Златар
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стјеља
Једна празнина:
Ненад Ђапић
Мора да дође раније:
Милица Ижипац
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
Јелена Златар
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стјеља
Једна празнина:
Станислава Луткић
Мора остати дуже:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Мора да дође раније:
Марија Живковић
Јелена Златар
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стјеља
Једна празнина:
Александар Вукадиновић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Мора остати много дуже:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стјеља
Мора остати дуже:
Станислава Луткић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Александар Стјеља
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стјеља
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Милица Ижипац
Александар Вукадиновић
Јелена Златар
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Немања Војводић
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Александар Стјеља
Пет
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Слободан дан:
Александар Стјеља
Немања Војводић
Није доступно:
Сања Стојачић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Мора да дође раније:
Јосип Халер
Ненад Ђапић
Мора да дође много раније:
Сања Стојачић
Слободан дан:
Александар Стјеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Једна празнина:
Соња Сретовић
Марија Живковић
Мора да дође раније:
Сања Стојачић
Слободан дан:
Александар Стјеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Једна празнина:
Јосип Халер
Ненад Ђапић
Мора остати дуже:
Милица Ижипац
Слободан дан:
Александар Стјеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Једна празнина:
Марија Сударић
Мора остати дуже:
Станислава Луткић
Мора остати много дуже:
Милица Ижипац
Слободан дан:
Александар Стјеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Мора остати много дуже:
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Слободан дан:
Александар Стјеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Сања Стојачић
Ненад Ђапић
Марија Сударић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Слободан дан:
Александар Стјеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Марија Сударић
Слободан дан:
Александар Стјеља
Немања Војводић
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57