Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Соња Сретовић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
61
СЈ
--- ---
2
81
СЈ
81
СЈ
62
СЈ
62
СЈ
51
СЈ
3
61
СЈ
61
СЈ
81
СЈ
51
СЈ
---
4
Гр
51
СЈ
---
81
СЈ
62
СЈ
5
62
СЈ
---
51
СЈ
---
61
СЈ
6
51
СЈ
---
51
ЧО
--- ---
7
Гр
--- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Светлана Калајџић
Пон Уто Сре Чет Пет
1
71
ЕЈ
-x- -x- -x-
81
ЕЈ
2
72
ЕЈ
-x- -x- -x- ---
3
62
ЕЈ
-x- -x- -x-
61
ЕЈ
4 --- -x- -x-
61
ЕЈ
51
ЕЈ
5
81
ЕЈ
-x- -x-
51
ЕЈ
72
ЕЈ
6 --- -x- -x-
62
ЕЈ
71
ЕЈ
7 --- -x- -x- --- ---
8 --- -x- -x- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Марија Живковић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
71
СЈ
---
51
СН
2 --- ---
72
СЈ
---
72
СЈ
3
51
НЈ
--- --- --- ---
4
72
СЈ
---
72
НЈ
---
72
НЈ
5
71
СЈ
72
СЈ
---
71
НЈ
71
СЈ
6
Гр
71
НЈ
---
71
СЈ
51
НЈ
7
71
ЧО
Гр
---
81
СН
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Сања Стојачић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- -x- -x- -x- -x-
2 -x- --- -x- -x- ---
3 -x-
81
НЈ
-x- -x- ---
4 -x-
62
НЈ
-x- -x-
61
НЈ
5 -x- --- -x- -x-
81
НЈ
6 -x-
61
НЈ
-x- -x-
62
НЈ
7 -x- --- -x- -x- ---
8 -x- --- -x- -x- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Јосип Халер
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
-x- --- -x- ---
2
61
И
-x-
71
И
-x- ---
3
71
И
-x-
61
И
-x-
72
И
4 --- -x- --- -x- ---
5
72
И
-x-
62
И
-x-
62
И
6
81
И
-x-
71
СН
-x-
81
И
7 --- -x-
72
СН
-x-
81
ЧО
8 --- -x- --- -x- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Станислава Луткић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- -x- -x-
81
Г
62
Г
2 -x- -x- -x-
71
Г
61
Г
3 -x-
72
Г
-x-
61
Г
51
Г
4 -x- --- -x- ---
71
Г
5 -x-
81
Г
-x-
72
Г
---
6 -x-
62
Г
-x- --- ---
7 -x- --- -x- --- ---
8 -x- --- -x- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Александра Радиновић
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
71
Б
-x-
61
Б
-x-
2
71
Б
62
Б
-x-
81
Б
-x-
3 ---
51
Б
-x-
62
Б
-x-
4
61
Б
72
Б
-x- --- -x-
5
51
Б
--- -x- --- -x-
6
72
Б
--- -x- --- -x-
7 --- -x- -x- --- -x-
8 --- -x- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Милица Ижипац
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
72
М
--- ---
72
М
2 ---
71
М
--- ---
71
М
3 --- --- --- ---
81
М
4 ---
81
М
81
М
71
М
---
5 --- ---
71
М
81
М
---
6 --- ---
72
М
72
М
---
7 --- ---
дн
72
ЧО
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Ненад Ђапић
Пон Уто Сре Чет Пет
1
61
М
62
М
62
ИР
р1
62
М
-x-
2
51
М
51
М
ИР
р1
ИР
р1
---
3 --- ---
71
ИР
р1
---
62
М
4
62
М
61
М
61
ИР
р1
51
М
---
5 --- ---
72
ИР
р1
61
М
51
М
6 --- ---
ИР
р1
ИР
р1
61
М
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Александар Вукадиновић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x-
61
ТТ
ТТ
ТТ
-x-
2 -x- -x-
3 -x- ---
62
ТТ
72
ТТ
-x-
4 -x-
71
ТТ
-x-
5 -x-
61
ЧО
--- -x-
6 -x- ---
ТТ
ТТ
-x-
7 -x- --- -x-
8 -x- --- --- --- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Марија Сударић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x- --- --- -x-
61
Ф
2 -x- --- --- -x-
62
Ф
3 -x-
62
СН
72
Ф
-x-
71
Ф
4 -x- ---
71
Ф
-x-
81
Ф
5 -x-
62
Ф
--- -x- ---
6 -x-
81
Ф
61
Ф
-x-
72
Ф
7 -x-
61
СН
--- -x- ---
8 -x- --- --- -x- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Бојана Коњовић
Пон Уто Сре Чет Пет
1
72
Х
-x- -x-
71
Х
-x-
2 --- -x- -x-
72
Х
-x-
3
81
Х
-x- -x-
81
Х
-x-
4
71
Х
-x- -x- --- -x-
5 --- -x- -x- --- -x-
6 --- -x- -x- --- -x-
7 --- -x- -x- --- -x-
8 --- -x- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Јелена Златар
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x-
81
ЛК
-x- --- -x-
2 -x-
72
ЛК
-x- --- -x-
3 -x-
71
ЛК
-x- --- -x-
4 -x- --- -x- --- -x-
5 -x-
51
ЛК
-x-
62
ЛК
-x-
6 -x- -x-
61
ЛК
-x-
7 -x- --- -x-
62
ЧО
-x-
8 -x- --- -x- --- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Огњен Петровић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- -x-
72
МК
-x- -x-
2 --- -x-
61
МК
-x- -x-
3 --- -x-
51
МК
-x- -x-
4 --- -x- -x- -x-
5 --- -x-
81
МК
-x- -x-
6 --- -x-
62
МК
-x- -x-
7 --- -x-
71
МК
-x- -x-
8 --- -x- --- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Илија Бижић
Пон Уто Сре Чет Пет
1
62
ФЗ фс
фс
-x- -x-
72
ФЗ фс
фс
71
ФЗ фс
фс
2
62
ФЗ фс
фс
-x- -x-
61
ФЗ фс
фс
81
ФЗ фс
фс
3
72
ФЗ фс
фс
-x- -x-
71
ФЗ фс
фс
-x-
4
81
ФЗ фс
фс
-x- -x-
62
ФЗ фс
фс
-x-
5
61
ФЗ фс
фс
61
ФЗ фс
фс
-x- --- -x-
6
71
ФЗ фс
фс
72
ФЗ фс
фс
-x-
81
ФЗ фс
фс
-x-
7 -x- -x- -x- -x- -x-
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Александар Стјеља
Пон Уто Сре Чет Пет
1 -x-
51
ФЗ фс
фс
51
ФЗ фс
фс
-x- ---
2 -x- --- -x- ---
3 -x- --- --- -x- ---
4 -x- --- --- -x- ---
5 -x- --- --- -x- ---
6 -x- --- --- -x- ---
7 -x- --- --- -x- ---
8 -x- --- --- -x- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Немања Војводић
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4
ПК
--- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6
ПК
--- --- --- ---
7
ПК
ПК
--- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх