Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
СЈ ---
81
Соња Сретовић
61
Соња Сретовић
72
Марија Живковић
6271
Соња СретовићМарија Живковић
51
Соња Сретовић
--- --- ---
81
Соња Сретовић
61
Соња Сретовић
51
Соња Сретовић
72
Марија Живковић
--- --- ---
6171
Соња СретовићМарија Живковић
6272
Соња СретовићМарија Живковић
81
Соња Сретовић
---
51
Соња Сретовић
--- --- --- ---
62
Соња Сретовић
51
Соња Сретовић
81
Соња Сретовић
---
71
Марија Живковић
--- --- ---
5172
Соња СретовићМарија Живковић
---
62
Соња Сретовић
6171
Соња СретовићМарија Живковић
--- --- ---
ЕЈ
71
Светлана Калајџић
72
Светлана Калајџић
62
Светлана Калајџић
---
81
Светлана Калајџић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Светлана Калајџић
51
Светлана Калајџић
62
Светлана Калајџић
--- ---
81
Светлана Калајџић
---
61
Светлана Калајџић
51
Светлана Калајџић
72
Светлана Калајџић
71
Светлана Калајџић
--- ---
НЈ --- ---
51
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- ---
81
Сања Стојачић
62
Сања Стојачић
---
6171
Сања СтојачићМарија Живковић
--- --- --- --- ---
72
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- --- ---
71
Марија Живковић
--- --- --- --- --- ---
6172
Сања СтојачићМарија Живковић
81
Сања Стојачић
5162
Марија ЖивковићСања Стојачић
--- ---
И
51
Јосип Халер
61
Јосип Халер
71
Јосип Халер
---
72
Јосип Халер
81
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Јосип Халер
61
Јосип Халер
---
62
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Јосип Халер
---
62
Јосип Халер
81
Јосип Халер
--- ---
Г --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Станислава Луткић
---
81
Станислава Луткић
62
Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
81
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
61
Станислава Луткић
---
72
Станислава Луткић
--- --- ---
62
Станислава Луткић
61
Станислава Луткић
51
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
--- --- --- ---
Б
81
Александра Радиновић
71
Александра Радиновић
---
61
Александра Радиновић
51
Александра Радиновић
72
Александра Радиновић
--- ---
71
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
51
Александра Радиновић
72
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Александра Радиновић
81
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
М
61
Ненад Ђапић
51
Ненад Ђапић
---
62
Ненад Ђапић
--- --- --- ---
6272
Ненад ЂапићМилица Ижипац
5171
Ненад ЂапићМилица Ижипац
---
6181
Ненад ЂапићМилица Ижипац
--- --- --- --- --- --- ---
81
Милица Ижипац
71
Милица Ижипац
72
Милица Ижипац
--- ---
62
Ненад Ђапић
--- ---
5171
Ненад ЂапићМилица Ижипац
6181
Ненад ЂапићМилица Ижипац
72
Милица Ижипац
--- ---
72
Милица Ижипац
71
Милица Ижипац
6281
Ненад ЂапићМилица Ижипац
---
51
Ненад Ђапић
61
Ненад Ђапић
--- ---
ИР --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Ненад Ђапић
р1
Ненад Ђапић
р1
71
Ненад Ђапић
р1
61
Ненад Ђапић
р1
72
Ненад Ђапић
р1
Ненад Ђапић
р1
--- --- ---
Ненад Ђапић
р1
--- --- ---
Ненад Ђапић
р1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ф --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Марија Сударић
81
Марија Сударић
--- --- --- ---
72
Марија Сударић
71
Марија Сударић
---
61
Марија Сударић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Марија Сударић
62
Марија Сударић
71
Марија Сударић
81
Марија Сударић
---
72
Марија Сударић
--- ---
Х
72
Бојана Коњовић
---
81
Бојана Коњовић
71
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Бојана Коњовић
72
Бојана Коњовић
81
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ТТ --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Александар Вукадиновић
61
Александар Вукадиновић
---
71
Александар Вукадиновић
71
Александар Вукадиновић
--- --- ---
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
62
Александар Вукадиновић
62
Александар Вукадиновић
---
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
72
Александар Вукадиновић
72
Александар Вукадиновић
---
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ЛК --- --- --- --- --- --- --- ---
81
Јелена Златар
72
Јелена Златар
71
Јелена Златар
---
51
Јелена Златар
51
Јелена Златар
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Јелена Златар
61
Јелена Златар
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
МК --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Огњен Петровић
61
Огњен Петровић
51
Огњен Петровић
51
Огњен Петровић
81
Огњен Петровић
62
Огњен Петровић
71
Огњен Петровић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ФЗ
фс
62
Илија Бижић
фс
фс
62
Илија Бижић
фс
фс
72
Илија Бижић
фс
фс
81
Илија Бижић
фс
фс
61
Илија Бижић
фс
фс
71
Илија Бижић
фс
--- ---
фс
51
Александар Стјеља
фс
--- --- ---
фс
61
Илија Бижић
фс
фс
72
Илија Бижић
фс
--- ---
фс
51
Александар Стјеља
фс
фс
51
Александар Стјеља
фс
--- --- --- --- --- ---
фс
72
Илија Бижић
фс
фс
61
Илија Бижић
фс
фс
71
Илија Бижић
фс
фс
62
Илија Бижић
фс
---
фс
81
Илија Бижић
фс
--- ---
фс
71
Илија Бижић
фс
фс
81
Илија Бижић
фс
--- --- --- --- --- ---
ОФ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ПК --- --- ---
Немања Војводић
---
Немања Војводић
Немања Војводић
--- --- --- --- --- --- ---
Немања Војводић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Гр --- --- ---
Соња Сретовић
---
Марија Живковић
Соња Сретовић
--- --- --- --- --- --- ---
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ЧО --- --- --- --- --- ---
71
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Александар Вукадиновић
51
Соња Сретовић
--- --- --- --- --- --- --- ---
6272
Јелена ЗлатарМилица Ижипац
--- --- --- --- --- --- ---
81
Јосип Халер
---
СН --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Марија Сударић
--- --- ---
61
Марија Сударић
--- --- --- --- --- ---
71
Јосип Халер
72
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- ---
81
Марија Живковић
---
51
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- ---
ВГ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Хо --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
дн --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Милица Ижипац
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ТИ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57