Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51ГТ
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
И
Јосип Халер
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
Гр
Соња Сретовић
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
М
Ненад Ђапић
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЛК
Јелена Златар
--- -x-
Сре
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
Пет
51
СН
Марија Живковић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51ГИ
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
И
Јосип Халер
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
Гр
Соња Сретовић
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
М
Ненад Ђапић
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЛК
Јелена Златар
--- -x-
Сре
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
--- -x-
Чет ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
51
СН
Марија Живковић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51ВТ
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
И
Јосип Халер
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
ПК
Немања Војводић
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
М
Ненад Ђапић
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЛК
Јелена Златар
--- -x-
Сре
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
Пет
51
СН
Марија Живковић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51ВИ
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
И
Јосип Халер
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
ПК
Немања Војводић
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
М
Ненад Ђапић
51
Б
Александра Радиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЛК
Јелена Златар
--- -x-
Сре
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
--- -x-
Чет ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
51
СН
Марија Живковић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
61В
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
61
М
Ненад Ђапић
61
И
Јосип Халер
61
СЈ
Соња Сретовић
61
Б
Александра Радиновић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ПК
Немања Војводић
--- -x-
Уто
61
ТТ
Александар Вукадиновић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
М
Ненад Ђапић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
НЈ
Сања Стојачић
61
СН
Марија Сударић
-x-
Сре
61
СЈ
Соња Сретовић
61
МК
Огњен Петровић
61
И
Јосип Халер
61
ИР
Ненад Ђапић
р1
61
ЧО
Александар Вукадиновић
61
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Чет
61
Б
Александра Радиновић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
Г
Станислава Луткић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
М
Ненад Ђапић
61
ЛК
Јелена Златар
--- -x-
Пет
61
Ф
Марија Сударић
61
Г
Станислава Луткић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
НЈ
Сања Стојачић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
М
Ненад Ђапић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
61Г
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
61
М
Ненад Ђапић
61
И
Јосип Халер
61
СЈ
Соња Сретовић
61
Б
Александра Радиновић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Гр
Марија Живковић
--- -x-
Уто
61
ТТ
Александар Вукадиновић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
М
Ненад Ђапић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
НЈ
Сања Стојачић
61
СН
Марија Сударић
-x-
Сре
61
СЈ
Соња Сретовић
61
МК
Огњен Петровић
61
И
Јосип Халер
61
ИР
Ненад Ђапић
р1
61
ЧО
Александар Вукадиновић
61
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Чет
61
Б
Александра Радиновић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
Г
Станислава Луткић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
М
Ненад Ђапић
61
ЛК
Јелена Златар
--- -x-
Пет
61
Ф
Марија Сударић
61
Г
Станислава Луткић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
НЈ
Сања Стојачић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
М
Ненад Ђапић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
62В
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
М
Ненад Ђапић
62
СЈ
Соња Сретовић
ПК
Немања Војводић
--- -x-
Уто
62
М
Ненад Ђапић
62
Б
Александра Радиновић
62
СН
Марија Сударић
62
НЈ
Сања Стојачић
62
Ф
Марија Сударић
62
Г
Станислава Луткић
--- -x-
Сре
62
ИР
Ненад Ђапић
р1
62
СЈ
Соња Сретовић
62
ТТ
Александар Вукадиновић
62
И
Јосип Халер
62
МК
Огњен Петровић
--- -x-
Чет
62
М
Ненад Ђапић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Б
Александра Радиновић
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
ЛК
Јелена Златар
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
ЧО
Јелена Златар
-x-
Пет
62
Г
Станислава Луткић
62
Ф
Марија Сударић
62
М
Ненад Ђапић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
И
Јосип Халер
62
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
62Г
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
М
Ненад Ђапић
62
СЈ
Соња Сретовић
Гр
Марија Живковић
--- -x-
Уто
62
М
Ненад Ђапић
62
Б
Александра Радиновић
62
СН
Марија Сударић
62
НЈ
Сања Стојачић
62
Ф
Марија Сударић
62
Г
Станислава Луткић
--- -x-
Сре
62
ИР
Ненад Ђапић
р1
62
СЈ
Соња Сретовић
62
ТТ
Александар Вукадиновић
62
И
Јосип Халер
62
МК
Огњен Петровић
--- -x-
Чет
62
М
Ненад Ђапић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Б
Александра Радиновић
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
ЛК
Јелена Златар
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
ЧО
Јелена Златар
-x-
Пет
62
Г
Станислава Луткић
62
Ф
Марија Сударић
62
М
Ненад Ђапић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
И
Јосип Халер
62
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
71В
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Б
Александра Радиновић
71
И
Јосип Халер
71
Х
Бојана Коњовић
71
СЈ
Марија Живковић
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
ЧО
Марија Живковић
-x-
Уто
71
Б
Александра Радиновић
71
М
Милица Ижипац
71
ЛК
Јелена Златар
71
ТТ
Александар Вукадиновић
71
НЈ
Марија Живковић
ПК
Немања Војводић
-x-
Сре
71
СЈ
Марија Живковић
71
И
Јосип Халер
71
ИР
Ненад Ђапић
р1
71
Ф
Марија Сударић
71
М
Милица Ижипац
71
СН
Јосип Халер
71
МК
Огњен Петровић
-x-
Чет
71
Х
Бојана Коњовић
71
Г
Станислава Луткић
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
М
Милица Ижипац
71
НЈ
Марија Живковић
71
СЈ
Марија Живковић
--- -x-
Пет
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
М
Милица Ижипац
71
Ф
Марија Сударић
71
Г
Станислава Луткић
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
71Г
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Б
Александра Радиновић
71
И
Јосип Халер
71
Х
Бојана Коњовић
71
СЈ
Марија Живковић
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
ЧО
Марија Живковић
-x-
Уто
71
Б
Александра Радиновић
71
М
Милица Ижипац
71
ЛК
Јелена Златар
71
ТТ
Александар Вукадиновић
71
НЈ
Марија Живковић
Гр
Марија Живковић
-x-
Сре
71
СЈ
Марија Живковић
71
И
Јосип Халер
71
ИР
Ненад Ђапић
р1
71
Ф
Марија Сударић
71
М
Милица Ижипац
71
СН
Јосип Халер
71
МК
Огњен Петровић
-x-
Чет
71
Х
Бојана Коњовић
71
Г
Станислава Луткић
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
М
Милица Ижипац
71
НЈ
Марија Живковић
71
СЈ
Марија Живковић
--- -x-
Пет
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
М
Милица Ижипац
71
Ф
Марија Сударић
71
Г
Станислава Луткић
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
72В
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
72
Х
Бојана Коњовић
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
СЈ
Марија Живковић
72
И
Јосип Халер
72
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Уто
72
М
Милица Ижипац
72
ЛК
Јелена Златар
72
Г
Станислава Луткић
72
Б
Александра Радиновић
72
СЈ
Марија Живковић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ПК
Немања Војводић
-x-
Сре
72
МК
Огњен Петровић
72
СЈ
Марија Живковић
72
Ф
Марија Сударић
72
НЈ
Марија Живковић
72
ИР
Ненад Ђапић
р1
72
М
Милица Ижипац
72
СН
Јосип Халер
-x-
Чет
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
Х
Бојана Коњовић
72
ТТ
Александар Вукадиновић
72
Г
Станислава Луткић
72
М
Милица Ижипац
72
ЧО
Милица Ижипац
-x-
Пет
72
М
Милица Ижипац
72
СЈ
Марија Живковић
72
И
Јосип Халер
72
НЈ
Марија Живковић
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
72Г
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
72
Х
Бојана Коњовић
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
СЈ
Марија Живковић
72
И
Јосип Халер
72
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Уто
72
М
Милица Ижипац
72
ЛК
Јелена Златар
72
Г
Станислава Луткић
72
Б
Александра Радиновић
72
СЈ
Марија Живковић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Гр
Марија Живковић
-x-
Сре
72
МК
Огњен Петровић
72
СЈ
Марија Живковић
72
Ф
Марија Сударић
72
НЈ
Марија Живковић
72
ИР
Ненад Ђапић
р1
72
М
Милица Ижипац
72
СН
Јосип Халер
-x-
Чет
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
Х
Бојана Коњовић
72
ТТ
Александар Вукадиновић
72
Г
Станислава Луткић
72
М
Милица Ижипац
72
ЧО
Милица Ижипац
-x-
Пет
72
М
Милица Ижипац
72
СЈ
Марија Живковић
72
И
Јосип Халер
72
НЈ
Марија Живковић
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81ВТ
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
Б
Александра Радиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
И
Јосип Халер
ПК
Немања Војводић
-x-
Уто
81
ЛК
Јелена Златар
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
М
Милица Ижипац
81
Г
Станислава Луткић
81
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Сре
ТТ
Александар Вукадиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
МК
Огњен Петровић
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
Чет
81
Г
Станислава Луткић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
Ф
Марија Сударић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81ВИ
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
Б
Александра Радиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
И
Јосип Халер
ПК
Немања Војводић
-x-
Уто
81
ЛК
Јелена Златар
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
М
Милица Ижипац
81
Г
Станислава Луткић
81
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Сре ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
МК
Огњен Петровић
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Чет
81
Г
Станислава Луткић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
Ф
Марија Сударић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81ГТ
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
Б
Александра Радиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
И
Јосип Халер
Гр
Соња Сретовић
-x-
Уто
81
ЛК
Јелена Златар
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
М
Милица Ижипац
81
Г
Станислава Луткић
81
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Сре
ТТ
Александар Вукадиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
МК
Огњен Петровић
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
Чет
81
Г
Станислава Луткић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
Ф
Марија Сударић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81ГИ
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
Б
Александра Радиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
И
Јосип Халер
Гр
Соња Сретовић
-x-
Уто
81
ЛК
Јелена Златар
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
М
Милица Ижипац
81
Г
Станислава Луткић
81
Ф
Марија Сударић
--- -x-
Сре ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
МК
Огњен Петровић
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Чет
81
Г
Станислава Луткић
81
Б
Александра Радиновић
81
Х
Бојана Коњовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
Ф
Марија Сударић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
И
Јосип Халер
81
ЧО
Јосип Халер
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх