Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51ГТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
Гр
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51ГИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
---
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
Гр
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ТТ
Александар Вукадиновић
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51ВТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
ПК
Немања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51ВИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
---
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
ПК
Немања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ТТ
Александар Вукадиновић
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
61В
Пон Уто Сре Чет Пет
1
61
М
Ненад Ђапић
61
ТТ
Александар Вукадиновић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
Б
Александра Радиновић
61
Ф
Марија Сударић
2
61
И
Јосип Халер
61
МК
Огњен Петровић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
Г
Станислава Луткић
3
61
СЈ
Соња Сретовић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
И
Јосип Халер
61
Г
Станислава Луткић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
4
61
Б
Александра Радиновић
61
М
Ненад Ђапић
61
ИР
Ненад Ђапић
р1
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
НЈ
Сања Стојачић
5
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
ЧО
Александар Вукадиновић
61
М
Ненад Ђапић
61
СЈ
Соња Сретовић
6
ПК
Немања Војводић
61
НЈ
Сања Стојачић
61
Ф
Марија Сударић
61
ЛК
Јелена Златар
61
М
Ненад Ђапић
7 ---
61
СН
Марија Сударић
--- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
61Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1
61
М
Ненад Ђапић
61
ТТ
Александар Вукадиновић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
Б
Александра Радиновић
61
Ф
Марија Сударић
2
61
И
Јосип Халер
61
МК
Огњен Петровић
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
Г
Станислава Луткић
3
61
СЈ
Соња Сретовић
61
СЈ
Соња Сретовић
61
И
Јосип Халер
61
Г
Станислава Луткић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
4
61
Б
Александра Радиновић
61
М
Ненад Ђапић
61
ИР
Ненад Ђапић
р1
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
НЈ
Сања Стојачић
5
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
61
ЧО
Александар Вукадиновић
61
М
Ненад Ђапић
61
СЈ
Соња Сретовић
6
Гр
Марија Живковић
61
НЈ
Сања Стојачић
61
Ф
Марија Сударић
61
ЛК
Јелена Златар
61
М
Ненад Ђапић
7 ---
61
СН
Марија Сударић
--- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
62В
Пон Уто Сре Чет Пет
1
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
М
Ненад Ђапић
62
ИР
Ненад Ђапић
р1
62
М
Ненад Ђапић
62
Г
Станислава Луткић
2
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
Б
Александра Радиновић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Ф
Марија Сударић
3
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
СН
Марија Сударић
62
ТТ
Александар Вукадиновић
62
Б
Александра Радиновић
62
М
Ненад Ђапић
4
62
М
Ненад Ђапић
62
НЈ
Сања Стојачић
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
СЈ
Соња Сретовић
5
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Ф
Марија Сударић
62
И
Јосип Халер
62
ЛК
Јелена Златар
62
И
Јосип Халер
6
ПК
Немања Војводић
62
Г
Станислава Луткић
62
МК
Огњен Петровић
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
НЈ
Сања Стојачић
7 --- --- ---
62
ЧО
Јелена Златар
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
62Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
М
Ненад Ђапић
62
ИР
Ненад Ђапић
р1
62
М
Ненад Ђапић
62
Г
Станислава Луткић
2
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
Б
Александра Радиновић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Ф
Марија Сударић
3
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
СН
Марија Сударић
62
ТТ
Александар Вукадиновић
62
Б
Александра Радиновић
62
М
Ненад Ђапић
4
62
М
Ненад Ђапић
62
НЈ
Сања Стојачић
62
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
62
СЈ
Соња Сретовић
5
62
СЈ
Соња Сретовић
62
Ф
Марија Сударић
62
И
Јосип Халер
62
ЛК
Јелена Златар
62
И
Јосип Халер
6
Гр
Марија Живковић
62
Г
Станислава Луткић
62
МК
Огњен Петровић
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
НЈ
Сања Стојачић
7 --- --- ---
62
ЧО
Јелена Златар
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
71В
Пон Уто Сре Чет Пет
1
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Б
Александра Радиновић
71
СЈ
Марија Живковић
71
Х
Бојана Коњовић
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
2
71
Б
Александра Радиновић
71
М
Милица Ижипац
71
И
Јосип Халер
71
Г
Станислава Луткић
71
М
Милица Ижипац
3
71
И
Јосип Халер
71
ЛК
Јелена Златар
71
ИР
Ненад Ђапић
р1
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
Ф
Марија Сударић
4
71
Х
Бојана Коњовић
71
ТТ
Александар Вукадиновић
71
Ф
Марија Сударић
71
М
Милица Ижипац
71
Г
Станислава Луткић
5
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
71
НЈ
Марија Живковић
71
СЈ
Марија Живковић
6
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
НЈ
Марија Живковић
71
СН
Јосип Халер
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
7
71
ЧО
Марија Живковић
ПК
Немања Војводић
71
МК
Огњен Петровић
--- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
71Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Б
Александра Радиновић
71
СЈ
Марија Живковић
71
Х
Бојана Коњовић
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
2
71
Б
Александра Радиновић
71
М
Милица Ижипац
71
И
Јосип Халер
71
Г
Станислава Луткић
71
М
Милица Ижипац
3
71
И
Јосип Халер
71
ЛК
Јелена Златар
71
ИР
Ненад Ђапић
р1
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
Ф
Марија Сударић
4
71
Х
Бојана Коњовић
71
ТТ
Александар Вукадиновић
71
Ф
Марија Сударић
71
М
Милица Ижипац
71
Г
Станислава Луткић
5
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
71
НЈ
Марија Живковић
71
СЈ
Марија Живковић
6
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
71
НЈ
Марија Живковић
71
СН
Јосип Халер
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
7
71
ЧО
Марија Живковић
Гр
Марија Живковић
71
МК
Огњен Петровић
--- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
72В
Пон Уто Сре Чет Пет
1
72
Х
Бојана Коњовић
72
М
Милица Ижипац
72
МК
Огњен Петровић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
М
Милица Ижипац
2
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
ЛК
Јелена Златар
72
СЈ
Марија Живковић
72
Х
Бојана Коњовић
72
СЈ
Марија Живковић
3
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
Г
Станислава Луткић
72
Ф
Марија Сударић
72
ТТ
Александар Вукадиновић
72
И
Јосип Халер
4
72
СЈ
Марија Живковић
72
Б
Александра Радиновић
72
НЈ
Марија Живковић
72
НЈ
Марија Живковић
5
72
И
Јосип Халер
72
СЈ
Марија Живковић
72
ИР
Ненад Ђапић
р1
72
Г
Станислава Луткић
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
6
72
Б
Александра Радиновић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
М
Милица Ижипац
72
М
Милица Ижипац
72
Ф
Марија Сударић
7 ---
ПК
Немања Војводић
72
СН
Јосип Халер
72
ЧО
Милица Ижипац
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
72Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1
72
Х
Бојана Коњовић
72
М
Милица Ижипац
72
МК
Огњен Петровић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
М
Милица Ижипац
2
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
72
ЛК
Јелена Златар
72
СЈ
Марија Живковић
72
Х
Бојана Коњовић
72
СЈ
Марија Живковић
3
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
Г
Станислава Луткић
72
Ф
Марија Сударић
72
ТТ
Александар Вукадиновић
72
И
Јосип Халер
4
72
СЈ
Марија Живковић
72
Б
Александра Радиновић
72
НЈ
Марија Живковић
72
НЈ
Марија Живковић
5
72
И
Јосип Халер
72
СЈ
Марија Живковић
72
ИР
Ненад Ђапић
р1
72
Г
Станислава Луткић
72
ЕЈ
Светлана Калајџић
6
72
Б
Александра Радиновић
72
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
72
М
Милица Ижипац
72
М
Милица Ижипац
72
Ф
Марија Сударић
7 ---
Гр
Марија Живковић
72
СН
Јосип Халер
72
ЧО
Милица Ижипац
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81ВТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
ТТ
Александар Вукадиновић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
ПК
Немања Војводић
--- ---
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81ВИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
---
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ТТ
Александар Вукадиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
ПК
Немања Војводић
---
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81ГТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
ТТ
Александар Вукадиновић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
Гр
Соња Сретовић
--- ---
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81ГИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
---
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ТТ
Александар Вукадиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
Гр
Соња Сретовић
---
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх