Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
51
Пон Уто Сре Чет Пет
1
И
Јосип Халер
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
СН
Марија Живковић
2
М
Ненад Ђапић
М
Ненад Ђапић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
СЈ
Соња Сретовић
3
НЈ
Марија Живковић
Б
Александра Радиновић
МК
Огњен Петровић
СЈ
Соња Сретовић
Г
Станислава Луткић
4
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
СЈ
Соња Сретовић
М
Ненад Ђапић
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
Б
Александра Радиновић
ЛК
Јелена Златар
СЈ
Соња Сретовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
М
Ненад Ђапић
6
СЈ
Соња Сретовић
ЧО
Соња Сретовић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- ---
ТТ
Александар Вукадиновић
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
Гр
Соња Сретовић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- ---
ТТ
Александар Вукадиновић
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
ПК
Немања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- ---
ТТ
Александар Вукадиновић
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
И
Јосип Халер
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
51
ФЗ фс
Александар Стјеља
фс
---
51
СН
Марија Живковић
2
51
М
Ненад Ђапић
51
М
Ненад Ђапић
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
3
51
НЈ
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Огњен Петровић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
Г
Станислава Луткић
4
ГрПК
Соња СретовићНемања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
5
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
51
ЧО
Соња Сретовић
ТТ
Александар Вукадиновић
51
НЈ
Марија Живковић
7 --- --- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
61
Пон Уто Сре Чет Пет
1
М
Ненад Ђапић
ТТ
Александар Вукадиновић
СЈ
Соња Сретовић
Б
Александра Радиновић
Ф
Марија Сударић
2
И
Јосип Халер
МК
Огњен Петровић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Г
Станислава Луткић
3
СЈ
Соња Сретовић
СЈ
Соња Сретовић
И
Јосип Халер
Г
Станислава Луткић
ЕЈ
Светлана Калајџић
4
Б
Александра Радиновић
М
Ненад Ђапић
ИР
Ненад Ђапић
р1
ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Сања Стојачић
5
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ЧО
Александар Вукадиновић
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
6
ПКГр
Немања ВојводићМарија Живковић
НЈ
Сања Стојачић
Ф
Марија Сударић
ЛК
Јелена Златар
М
Ненад Ђапић
7 ---
СН
Марија Сударић
--- --- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
62
Пон Уто Сре Чет Пет
1
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
М
Ненад Ђапић
ИР
Ненад Ђапић
р1
М
Ненад Ђапић
Г
Станислава Луткић
2
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Б
Александра Радиновић
СЈ
Соња Сретовић
СЈ
Соња Сретовић
Ф
Марија Сударић
3
ЕЈ
Светлана Калајџић
СН
Марија Сударић
ТТ
Александар Вукадиновић
Б
Александра Радиновић
М
Ненад Ђапић
4
М
Ненад Ђапић
НЈ
Сања Стојачић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
5
СЈ
Соња Сретовић
Ф
Марија Сударић
И
Јосип Халер
ЛК
Јелена Златар
И
Јосип Халер
6
ПКГр
Немања ВојводићМарија Живковић
Г
Станислава Луткић
МК
Огњен Петровић
ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Сања Стојачић
7 --- --- ---
ЧО
Јелена Златар
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
ТТМ
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
6162
СЈ ИР
Соња СретовићНенад Ђапић
р1
6162
Б М
Александра РадиновићНенад Ђапић
6162
Ф Г
Марија СударићСтанислава Луткић
2
6162
И ФЗ фс
Јосип ХалерИлија Бижић
фс
6162
ТТБ
Александар ВукадиновићАлександра Радиновић
6162
МК СЈ
Огњен ПетровићСоња Сретовић
6162
ФЗ фсСЈ
Илија БижићСоња Сретовић
фс
6162
Г Ф
Станислава ЛуткићМарија Сударић
3
6162
СЈ ЕЈ
Соња СретовићСветлана Калајџић
6162
СЈ СН
Соња СретовићМарија Сударић
6162
И ТТ
Јосип ХалерАлександар Вукадиновић
6162
Г Б
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
6162
ЕЈ М
Светлана КалајџићНенад Ђапић
4
6162
Б М
Александра РадиновићНенад Ђапић
6162
М НЈ
Ненад ЂапићСања Стојачић
6162
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
6162
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
6162
НЈ СЈ
Сања СтојачићСоња Сретовић
5
6162
ФЗ фсСЈ
Илија БижићСоња Сретовић
фс
6162
ФЗ фсФ
Илија БижићМарија Сударић
фс
6162
ЧО И
Александар ВукадиновићЈосип Халер
6162
М ЛК
Ненад ЂапићЈелена Златар
6162
СЈ И
Соња СретовићЈосип Халер
6
ПК
Немања Војводић
6162
НЈ Г
Сања СтојачићСтанислава Луткић
6162
Ф МК
Марија СударићОгњен Петровић
6162
ЛКЕЈ
Јелена ЗлатарСветлана Калајџић
6162
М НЈ
Ненад ЂапићСања Стојачић
7 ---
61
СН
Марија Сударић
---
62
ЧО
Јелена Златар
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
6162
М ФЗ фс
Ненад ЂапићИлија Бижић
фс
6162
ТТМ
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
6162
СЈ ИР
Соња СретовићНенад Ђапић
р1
6162
Б М
Александра РадиновићНенад Ђапић
6162
Ф Г
Марија СударићСтанислава Луткић
2
6162
И ФЗ фс
Јосип ХалерИлија Бижић
фс
6162
ТТБ
Александар ВукадиновићАлександра Радиновић
6162
МК СЈ
Огњен ПетровићСоња Сретовић
6162
ФЗ фсСЈ
Илија БижићСоња Сретовић
фс
6162
Г Ф
Станислава ЛуткићМарија Сударић
3
6162
СЈ ЕЈ
Соња СретовићСветлана Калајџић
6162
СЈ СН
Соња СретовићМарија Сударић
6162
И ТТ
Јосип ХалерАлександар Вукадиновић
6162
Г Б
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
6162
ЕЈ М
Светлана КалајџићНенад Ђапић
4
6162
Б М
Александра РадиновићНенад Ђапић
6162
М НЈ
Ненад ЂапићСања Стојачић
6162
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
6162
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
6162
НЈ СЈ
Сања СтојачићСоња Сретовић
5
6162
ФЗ фсСЈ
Илија БижићСоња Сретовић
фс
6162
ФЗ фсФ
Илија БижићМарија Сударић
фс
6162
ЧО И
Александар ВукадиновићЈосип Халер
6162
М ЛК
Ненад ЂапићЈелена Златар
6162
СЈ И
Соња СретовићЈосип Халер
6
Гр
Марија Живковић
6162
НЈ Г
Сања СтојачићСтанислава Луткић
6162
Ф МК
Марија СударићОгњен Петровић
6162
ЛКЕЈ
Јелена ЗлатарСветлана Калајџић
6162
М НЈ
Ненад ЂапићСања Стојачић
7 ---
61
СН
Марија Сударић
---
62
ЧО
Јелена Златар
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
71
Пон Уто Сре Чет Пет
1
ЕЈ
Светлана Калајџић
Б
Александра Радиновић
СЈ
Марија Живковић
Х
Бојана Коњовић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
2
Б
Александра Радиновић
М
Милица Ижипац
И
Јосип Халер
Г
Станислава Луткић
М
Милица Ижипац
3
И
Јосип Халер
ЛК
Јелена Златар
ИР
Ненад Ђапић
р1
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Ф
Марија Сударић
4
Х
Бојана Коњовић
ТТ
Александар Вукадиновић
Ф
Марија Сударић
М
Милица Ижипац
Г
Станислава Луткић
5
СЈ
Марија Живковић
М
Милица Ижипац
НЈ
Марија Живковић
СЈ
Марија Живковић
6
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
НЈ
Марија Живковић
СН
Јосип Халер
СЈ
Марија Живковић
ЕЈ
Светлана Калајџић
7
ЧО
Марија Живковић
ПК Гр
Немања ВојводићМарија Живковић
МК
Огњен Петровић
--- ---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
72
Пон Уто Сре Чет Пет
1
Х
Бојана Коњовић
М
Милица Ижипац
МК
Огњен Петровић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
М
Милица Ижипац
2
ЕЈ
Светлана Калајџић
ЛК
Јелена Златар
СЈ
Марија Живковић
Х
Бојана Коњовић
СЈ
Марија Живковић
3
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Г
Станислава Луткић
Ф
Марија Сударић
ТТ
Александар Вукадиновић
И
Јосип Халер
4
СЈ
Марија Живковић
Б
Александра Радиновић
НЈ
Марија Живковић
НЈ
Марија Живковић
5
И
Јосип Халер
СЈ
Марија Живковић
ИР
Ненад Ђапић
р1
Г
Станислава Луткић
ЕЈ
Светлана Калајџић
6
Б
Александра Радиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
М
Милица Ижипац
М
Милица Ижипац
Ф
Марија Сударић
7 ---
ПК Гр
Немања ВојводићМарија Живковић
СН
Јосип Халер
ЧО
Милица Ижипац
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
7172
ЕЈ Х
Светлана КалајџићБојана Коњовић
7172
Б М
Александра РадиновићМилица Ижипац
7172
СЈ МК
Марија ЖивковићОгњен Петровић
7172
Х ФЗ фс
Бојана КоњовићИлија Бижић
фс
7172
ФЗ фсМ
Илија БижићМилица Ижипац
фс
2
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
М ЛК
Милица ИжипацЈелена Златар
7172
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
7172
Г Х
Станислава ЛуткићБојана Коњовић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
3
7172
И ФЗ фс
Јосип ХалерИлија Бижић
фс
7172
ЛКГ
Јелена ЗлатарСтанислава Луткић
7172
ИР Ф
Ненад ЂапићМарија Сударић
р1
7172
ФЗ фсТТ
Илија БижићАлександар Вукадиновић
фс
7172
Ф И
Марија СударићЈосип Халер
4
7172
Х СЈ
Бојана КоњовићМарија Живковић
7172
ТТБ
Александар ВукадиновићАлександра Радиновић
7172
Ф НЈ
Марија СударићМарија Живковић
7172
М ТТ
Милица ИжипацАлександар Вукадиновић
7172
Г НЈ
Станислава ЛуткићМарија Живковић
5
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
ТТСЈ
Александар ВукадиновићМарија Живковић
7172
М ИР
Милица ИжипацНенад Ђапић
р1
7172
НЈ Г
Марија ЖивковићСтанислава Луткић
7172
СЈ ЕЈ
Марија ЖивковићСветлана Калајџић
6
7172
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
7172
НЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
СНМ
Јосип ХалерМилица Ижипац
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
ЕЈ Ф
Светлана КалајџићМарија Сударић
7
71
ЧО
Марија Живковић
ПК
Немања Војводић
7172
МКСН
Огњен ПетровићЈосип Халер
72
ЧО
Милица Ижипац
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
7172
ЕЈ Х
Светлана КалајџићБојана Коњовић
7172
Б М
Александра РадиновићМилица Ижипац
7172
СЈ МК
Марија ЖивковићОгњен Петровић
7172
Х ФЗ фс
Бојана КоњовићИлија Бижић
фс
7172
ФЗ фсМ
Илија БижићМилица Ижипац
фс
2
7172
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
М ЛК
Милица ИжипацЈелена Златар
7172
И СЈ
Јосип ХалерМарија Живковић
7172
Г Х
Станислава ЛуткићБојана Коњовић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
3
7172
И ФЗ фс
Јосип ХалерИлија Бижић
фс
7172
ЛКГ
Јелена ЗлатарСтанислава Луткић
7172
ИР Ф
Ненад ЂапићМарија Сударић
р1
7172
ФЗ фсТТ
Илија БижићАлександар Вукадиновић
фс
7172
Ф И
Марија СударићЈосип Халер
4
7172
Х СЈ
Бојана КоњовићМарија Живковић
7172
ТТБ
Александар ВукадиновићАлександра Радиновић
7172
Ф НЈ
Марија СударићМарија Живковић
7172
М ТТ
Милица ИжипацАлександар Вукадиновић
7172
Г НЈ
Станислава ЛуткићМарија Живковић
5
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
ТТСЈ
Александар ВукадиновићМарија Живковић
7172
М ИР
Милица ИжипацНенад Ђапић
р1
7172
НЈ Г
Марија ЖивковићСтанислава Луткић
7172
СЈ ЕЈ
Марија ЖивковићСветлана Калајџић
6
7172
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
7172
НЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
СНМ
Јосип ХалерМилица Ижипац
7172
СЈ М
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
ЕЈ Ф
Светлана КалајџићМарија Сударић
7
71
ЧО
Марија Живковић
Гр
Марија Живковић
7172
МКСН
Огњен ПетровићЈосип Халер
72
ЧО
Милица Ижипац
---
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
81
Пон Уто Сре Чет Пет
1
Б
Александра Радиновић
ЛК
Јелена Златар
ТТ
Александар Вукадиновић
Г
Станислава Луткић
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
СЈ
Соња Сретовић
СЈ
Соња Сретовић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
Б
Александра Радиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
Х
Бојана Коњовић
НЈ
Сања Стојачић
СЈ
Соња Сретовић
Х
Бојана Коњовић
М
Милица Ижипац
4
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
М
Милица Ижипац
М
Милица Ижипац
СЈ
Соња Сретовић
Ф
Марија Сударић
5
ЕЈ
Светлана Калајџић
Г
Станислава Луткић
МК
Огњен Петровић
М
Милица Ижипац
НЈ
Сања Стојачић
6
И
Јосип Халер
Ф
Марија Сударић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
И
Јосип Халер
7
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
---
ТТ
Александар Вукадиновић
СН
Марија Живковић
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
ТТ
Александар Вукадиновић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
ПК
Немања Војводић
---
ТТ
Александар Вукадиновић
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
ТТ
Александар Вукадиновић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
Гр
Соња Сретовић
---
ТТ
Александар Вукадиновић
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
ТТ
Александар Вукадиновић
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
--- ---
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Б
Александра Радиновић
81
ЛК
Јелена Златар
---
81
Г
Станислава Луткић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
81
СЈ
Соња Сретовић
81
СЈ
Соња Сретовић
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
Б
Александра Радиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
3
81
Х
Бојана Коњовић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Х
Бојана Коњовић
81
М
Милица Ижипац
4
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
Ф
Марија Сударић
5
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Г
Станислава Луткић
81
МК
Огњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
81
НЈ
Сања Стојачић
6
81
И
Јосип Халер
81
Ф
Марија Сударић
ТТ
Александар Вукадиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
7
ПК Гр
Немања ВојводићСоња Сретовић
---
81
СН
Марија Живковић
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57

назад на врх