Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Напомене:
Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Све делатности
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
718161726251
ЕЈ Б М Х ФЗ фсИ
Светлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићИлија БижићЈосип Халер
фс
817271516261
СЈ ЕЈ Б М ФЗ фсИ
Соња СретовићСветлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићИлија БижићЈосип Халер
фс
616251718172
СЈ ЕЈ НЈ И Х ФЗ фс
Соња СретовићСветлана КалајџићМарија ЖивковићЈосип ХалерБојана КоњовићИлија Бижић
фс
7261627181
СЈ Б М Х ФЗ фсГрПК
Марија ЖивковићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићИлија БижићСоња СретовићНемања Војводић
фс
627181725161
СЈ СЈ ЕЈ И Б ФЗ фс
Соња СретовићМарија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићИлија Бижић
фс
51817271
СЈ И Б ГрФЗ фсПК
Соња СретовићЈосип ХалерАлександра РадиновићМарија ЖивковићИлија БижићНемања Војводић
фс
71
Гр ЧО ПК
Соња СретовићМарија ЖивковићНемања Војводић
---
Уто
716272618151
Б М М ТТЛКФЗ фс
Александра РадиновићНенад ЂапићМилица ИжипацАлександар ВукадиновићЈелена ЗлатарАлександар Стјеља
фс
816271516172
СЈ Б М М ТТЛК
Соња СретовићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићАлександар ВукадиновићЈелена Златар
618172517162
СЈ НЈ Г Б ЛКСН
Соња СретовићСања СтојачићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићЈелена ЗлатарМарија Сударић
516272618171
СЈ НЈ Б М М ТТ
Соња СретовићСања СтојачићАлександра РадиновићНенад ЂапићМилица ИжипацАлександар Вукадиновић
728162716151
СЈ Г Ф ТТФЗ фсЛК
Марија ЖивковићСтанислава ЛуткићМарија СударићАлександар ВукадиновићИлија БижићЈелена Златар
фс
617181726251
НЈ НЈ Ф ФЗ фсГ ЛК
Сања СтојачићМарија ЖивковићМарија СударићИлија БижићСтанислава ЛуткићЈелена Златар
фс
61
Гр СНПК
Марија ЖивковићМарија СударићНемања Војводић
---
Сре
7161627251
СЈ СЈ ИР МКФЗ фсТТ
Марија ЖивковићСоња СретовићНенад ЂапићОгњен ПетровићАлександар СтјељаАлександар Вукадиновић
р1фс
6272715161
СЈ СЈ И ФЗ фсТТИР МК
Соња СретовићМарија ЖивковићЈосип ХалерАлександар СтјељаАлександар ВукадиновићНенад ЂапићОгњен Петровић
фср1
817172626151
СЈ ИР Ф ТТИ МК
Соња СретовићНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићЈосип ХалерОгњен Петровић
р1
728161716251
НЈ М ИР Ф ТТМК
Марија ЖивковићМилица ИжипацНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићОгњен Петровић
р1
517172816162
СЈ М ИР МКЧО И
Соња СретовићМилица ИжипацНенад ЂапићОгњен ПетровићАлександар ВукадиновићЈосип Халер
р1
7261517162
М Ф ЧОСНТТИР МК
Милица ИжипацМарија СударићСоња СретовићЈосип ХалерАлександар ВукадиновићНенад ЂапићОгњен Петровић
р1
7172
МКСН дн ТТ
Огњен ПетровићЈосип ХалерМилица ИжипацАлександар Вукадиновић
---
Чет
8161627172
Г Б М Х ТТФЗ фс
Станислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
6271817261
СЈ Г Б ИР Х ТТФЗ фс
Соња СретовићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
р1фс
516281727161
СЈ Б Х ТТФЗ фсГ
Соња СретовићАлександра РадиновићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
816171517262
СЈ ЕЈ М М ТТФЗ фс
Соња СретовићСветлана КалајџићМилица ИжипацНенад ЂапићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
517172618162
ЕЈ НЈ Г М М ЛК
Светлана КалајџићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићМилица ИжипацЈелена Златар
7162726181
СЈ ЕЈ М ЛКФЗ фсТТИР
Марија ЖивковићСветлана КалајџићМилица ИжипацЈелена ЗлатарИлија БижићАлександар ВукадиновићНенад Ђапић
фср1
728162
ЧО СН ЧО ТТ
Милица ИжипацМарија ЖивковићЈелена ЗлатарАлександар Вукадиновић
---
Пет
817261517162
ЕЈ М Ф СНФЗ фсГ
Светлана КалајџићМилица ИжипацМарија СударићМарија ЖивковићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
517271628161
СЈ СЈ М Ф ФЗ фсГ
Соња СретовићМарија ЖивковићМилица ИжипацМарија СударићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
617262817151
ЕЈ И М М Ф Г
Светлана КалајџићЈосип ХалерНенад ЂапићМилица ИжипацМарија СударићСтанислава Луткић
625161727181
СЈ ЕЈ НЈ НЈ Г Ф
Соња СретовићСветлана КалајџићСања СтојачићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићМарија Сударић
716172815162
СЈ СЈ ЕЈ НЈ М И
Марија ЖивковићСоња СретовићСветлана КалајџићСања СтојачићНенад ЂапићЈосип Халер
716251816172
ЕЈ НЈ НЈ И М Ф
Светлана КалајџићСања СтојачићМарија ЖивковићЈосип ХалерНенад ЂапићМарија Сударић
81
ЧО
Јосип Халер
---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57