Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Напомене:
Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 4. септембра 2023.
Све делатности
Пон Уто Сре Чет Пет
1
718161726251
ЕЈ Б М Х ФЗ фсИ
Светлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићИлија БижићЈосип Халер
фс
716272618151
Б М М ТТЛКФЗ фс
Александра РадиновићНенад ЂапићМилица ИжипацАлександар ВукадиновићЈелена ЗлатарАлександар Стјеља
фс
7161627251
СЈ СЈ ИР МКФЗ фсТТ
Марија ЖивковићСоња СретовићНенад ЂапићОгњен ПетровићАлександар СтјељаАлександар Вукадиновић
р1фс
8161627172
Г Б М Х ТТФЗ фс
Станислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
817261517162
ЕЈ М Ф СНФЗ фсГ
Светлана КалајџићМилица ИжипацМарија СударићМарија ЖивковићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
2
817271516261
СЈ ЕЈ Б М ФЗ фсИ
Соња СретовићСветлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићИлија БижићЈосип Халер
фс
816271516172
СЈ Б М М ТТЛК
Соња СретовићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићАлександар ВукадиновићЈелена Златар
6272715161
СЈ СЈ И ФЗ фсТТИР МК
Соња СретовићМарија ЖивковићЈосип ХалерАлександар СтјељаАлександар ВукадиновићНенад ЂапићОгњен Петровић
фср1
6271817261
СЈ Г Б ИР Х ТТФЗ фс
Соња СретовићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
р1фс
517271628161
СЈ СЈ М Ф ФЗ фсГ
Соња СретовићМарија ЖивковићМилица ИжипацМарија СударићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
3
616251718172
СЈ ЕЈ НЈ И Х ФЗ фс
Соња СретовићСветлана КалајџићМарија ЖивковићЈосип ХалерБојана КоњовићИлија Бижић
фс
618172517162
СЈ НЈ Г Б ЛКСН
Соња СретовићСања СтојачићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићЈелена ЗлатарМарија Сударић
817172626151
СЈ ИР Ф ТТИ МК
Соња СретовићНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићЈосип ХалерОгњен Петровић
р1
516281727161
СЈ Б Х ТТФЗ фсГ
Соња СретовићАлександра РадиновићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
617262817151
ЕЈ И М М Ф Г
Светлана КалајџићЈосип ХалерНенад ЂапићМилица ИжипацМарија СударићСтанислава Луткић
4
7261627181
СЈ Б М Х ФЗ фсГрПК
Марија ЖивковићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићИлија БижићСоња СретовићНемања Војводић
фс
516272618171
СЈ НЈ Б М М ТТ
Соња СретовићСања СтојачићАлександра РадиновићНенад ЂапићМилица ИжипацАлександар Вукадиновић
728161716251
НЈ М ИР Ф ТТМК
Марија ЖивковићМилица ИжипацНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићОгњен Петровић
р1
816171517262
СЈ ЕЈ М М ТТФЗ фс
Соња СретовићСветлана КалајџићМилица ИжипацНенад ЂапићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
625161727181
СЈ ЕЈ НЈ НЈ Г Ф
Соња СретовићСветлана КалајџићСања СтојачићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићМарија Сударић
5
627181725161
СЈ СЈ ЕЈ И Б ФЗ фс
Соња СретовићМарија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићИлија Бижић
фс
728162716151
СЈ Г Ф ТТФЗ фсЛК
Марија ЖивковићСтанислава ЛуткићМарија СударићАлександар ВукадиновићИлија БижићЈелена Златар
фс
517172816162
СЈ М ИР МКЧО И
Соња СретовићМилица ИжипацНенад ЂапићОгњен ПетровићАлександар ВукадиновићЈосип Халер
р1
517172618162
ЕЈ НЈ Г М М ЛК
Светлана КалајџићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићМилица ИжипацЈелена Златар
716172815162
СЈ СЈ ЕЈ НЈ М И
Марија ЖивковићСоња СретовићСветлана КалајџићСања СтојачићНенад ЂапићЈосип Халер
6
51817271
СЈ И Б ГрФЗ фсПК
Соња СретовићЈосип ХалерАлександра РадиновићМарија ЖивковићИлија БижићНемања Војводић
фс
617181726251
НЈ НЈ Ф ФЗ фсГ ЛК
Сања СтојачићМарија ЖивковићМарија СударићИлија БижићСтанислава ЛуткићЈелена Златар
фс
7261517162
М Ф ЧОСНТТИР МК
Милица ИжипацМарија СударићСоња СретовићЈосип ХалерАлександар ВукадиновићНенад ЂапићОгњен Петровић
р1
7162726181
СЈ ЕЈ М ЛКФЗ фсТТИР
Марија ЖивковићСветлана КалајџићМилица ИжипацЈелена ЗлатарИлија БижићАлександар ВукадиновићНенад Ђапић
фср1
716251816172
ЕЈ НЈ НЈ И М Ф
Светлана КалајџићСања СтојачићМарија ЖивковићЈосип ХалерНенад ЂапићМарија Сударић
7
71
Гр ЧО ПК
Соња СретовићМарија ЖивковићНемања Војводић
61
Гр СНПК
Марија ЖивковићМарија СударићНемања Војводић
7172
МКСН дн ТТ
Огњен ПетровићЈосип ХалерМилица ИжипацАлександар Вукадиновић
728162
ЧО СН ЧО ТТ
Милица ИжипацМарија ЖивковићЈелена ЗлатарАлександар Вукадиновић
81
ЧО
Јосип Халер
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 3.9.23. 19:57