Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
5 6 7 8
П
о
н
1
51
СН
Марија Живковић
6162
СЈ ИР
Соња СретовићНенад Ђапић
р1
7172
Б Х
Александра РадиновићБојана Коњовић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
2
51
Б
Александра Радиновић
6162
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
7172
ИР СЈ
Ненад ЂапићМарија Живковић
р1
81
Х
Бојана Коњовић
3
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
6162
ИР СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
р1
7172
Х М
Бојана КоњовићМилица Ижипац
81
И
Јосип Халер
4
51
ЧО
Соња Сретовић
6162
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
7172
И ИР
Јосип ХалерНенад Ђапић
р1
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
5
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
7172
М Б
Милица ИжипацАлександра Радиновић
81
СЈ
Соња Сретовић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
6162
И Б
Јосип ХалерАлександра Радиновић
7172
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
81
М
Милица Ижипац
7 --- ---
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
ЧО
Јосип Халер
8 -x- -x- -x- -x-
У
т
о
1
51
Б
Александра Радиновић
6162
ТТФ
Александар ВукадиновићМарија Сударић
7172
СЈ ЛК
Марија ЖивковићЈелена Златар
81
М
Милица Ижипац
2
51
ЛК
Јелена Златар
6162
ТТМ
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
7172
НЈ Ф
Марија ЖивковићМарија Сударић
81
Б
Александра Радиновић
3
6162
ЧО НЈ
Александар ВукадиновићСања Стојачић
7172
Б М
Александра РадиновићМилица Ижипац
81
Ф
Марија Сударић
4
51
М
Ненад Ђапић
6162
Ф ЛК
Марија СударићЈелена Златар
7172
М Г
Милица ИжипацСтанислава Луткић
81
НЈ
Сања Стојачић
5
ГрПК
ОФА и грађанскоНемања Војводић
6162
М СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
7172
Г ТТ
Станислава ЛуткићАлександар Вукадиновић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
6
51
СЈ
Соња Сретовић
6162
НЈ ЧО
Сања СтојачићЈелена Златар
7172
ФЗ фсТТ
Илија БижићАлександар Вукадиновић
фс
81
Г
Станислава Луткић
7 --- --- ---
ПК Гр
Немања ВојводићОФА и грађанско
8 -x- -x- -x- -x-
С
р
е
1
51
ОФ фс
ОФА и грађанско
фс
6162
М МК
Ненад ЂапићОгњен Петровић
7172
ЧОМ
Марија ЖивковићМилица Ижипац
ТТ
Александар Вукадиновић
2
51
СЈ
Соња Сретовић
6162
МК ОФ фс
Огњен ПетровићОФА и грађанско
фс
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
3
51
М
Ненад Ђапић
6162
ОФ фсТТ
ОФА и грађанскоАлександар Вукадиновић
фс
7172
НЈ МК
Марија ЖивковићОгњен Петровић
81
М
Милица Ижипац
4
51
НЈ
Марија Живковић
6162
СЈ ТТ
Соња СретовићАлександар Вукадиновић
7172
И Ф
Јосип ХалерМарија Сударић
81
МК
Огњен Петровић
5
51
МК
Огњен Петровић
6162
Ф М
Марија СударићНенад Ђапић
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
81
СЈ
Соња Сретовић
6
6162
И СЈ
Јосип ХалерСоња Сретовић
7172
Ф СЈ
Марија СударићМарија Живковић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
7 ---
61
СН
Марија Сударић
7172
МКСН
Огњен ПетровићЈосип Халер
ТТ
Александар Вукадиновић
8 -x- -x- -x- -x-
Ч
е
т
1
ТТ
Александар Вукадиновић
6162
Г Б
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
7172
ЛКХ
Јелена ЗлатарБојана Коњовић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
2
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
6162
ЛКФЗ фс
Јелена ЗлатарИлија Бижић
фс
7172
Х Г
Бојана КоњовићСтанислава Луткић
81
СЈ
Соња Сретовић
3
51
СЈ
Соња Сретовић
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
7172
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
81
ЛК
Јелена Златар
4
51
М
Ненад Ђапић
6162
Б СЈ
Александра РадиновићСоња Сретовић
7172
ТТСЈ
Александар ВукадиновићМарија Живковић
81
Х
Бојана Коњовић
5
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
7172
ТТЕЈ
Александар ВукадиновићСветлана Калајџић
81
Б
Александра Радиновић
6
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ПКГр
Немања ВојводићОФА и грађанско
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
7
ТТ
Александар Вукадиновић
---
ПК Гр
Немања ВојводићОФА и грађанско
81
СН
Марија Живковић
8 -x- -x- -x- -x-
П
е
т
1
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
81
И
Јосип Халер
2
51
М
Ненад Ђапић
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
7172
ЕЈ НЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
81
Г
Станислава Луткић
3
51
Г
Станислава Луткић
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
81
Ф
Марија Сударић
4
51
НЈ
Марија Живковић
6162
НЈ ЕЈ
Сања СтојачићСветлана Калајџић
7172
Г И
Станислава ЛуткићЈосип Халер
81
М
Милица Ижипац
5
51
И
Јосип Халер
6162
ЕЈ НЈ
Светлана КалајџићСања Стојачић
7172
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
6
51
СЈ
Соња Сретовић
6162
Г Ф
Станислава ЛуткићМарија Сударић
7172
СН ЕЈ
Јосип ХалерСветлана Калајџић
81
НЈ
Сања Стојачић
7 ---
62
СН
Марија Сударић
72
ЧО
Милица Ижипац
---
8 -x- -x- -x- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх