Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Напомене:
Наставник има једну празнину
Наставник има граничну празнину
Наставник има велику празнину
Наставник мора да дође раније
Наставник мора да дође много раније
Наставник мора остати дуже
Наставник мора остати много дуже
Наставник има слободан дан
Наставник није доступан

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Наставнички' слободан период
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
Мора да дође раније:
Илија Бижић
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Милица Ижипац
Слободан дан:
Огњен Петровић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Једна празнина:
Соња Сретовић
Мора да дође раније:
Јосип Халер
Милица Ижипац
Слободан дан:
Огњен Петровић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Александра Радиновић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Слободан дан:
Огњен Петровић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Једна празнина:
Милица Ижипац
Мора остати дуже:
Бојана Коњовић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Слободан дан:
Огњен Петровић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Александра Радиновић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Милица Ижипац
Илија Бижић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Огњен Петровић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Уто
Мора да дође раније:
Ненад Ђапић
Мора да дође много раније:
Соња Сретовић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Слободан дан:
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Једна празнина:
Милица Ижипац
Мора да дође раније:
Сања Стојачић
Мора да дође много раније:
Соња Сретовић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Слободан дан:
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Једна празнина:
Ненад Ђапић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Мора да дође раније:
Станислава Луткић
Мора да дође много раније:
Соња Сретовић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Слободан дан:
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Једна празнина:
Александар Вукадиновић
Мора остати дуже:
Александра Радиновић
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Слободан дан:
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Једна празнина:
Сања Стојачић
Јелена Златар
Мора остати дуже:
Милица Ижипац
Марија Сударић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Александра Радиновић
Слободан дан:
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Једна празнина:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Марија Сударић
Слободан дан:
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александар Вукадиновић
Јелена Златар
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Марија Сударић
Слободан дан:
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Марија Живковић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Јелена Златар
Слободан дан:
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Сре
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Марија Сударић
Слободан дан:
Золтан Павић
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Марија Сударић
Слободан дан:
Золтан Павић
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Соња Сретовић
Мора да дође раније:
Јосип Халер
Марија Сударић
Слободан дан:
Золтан Павић
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Ненад Ђапић
Мора остати дуже:
Милица Ижипац
ОФА и грађанско
Слободан дан:
Золтан Павић
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Једна празнина:
Александар Вукадиновић
Мора остати много дуже:
Милица Ижипац
ОФА и грађанско
Слободан дан:
Золтан Павић
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Мора остати много дуже:
Милица Ижипац
ОФА и грађанско
Слободан дан:
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Марија Живковић
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Милица Ижипац
ОФА и грађанско
Слободан дан:
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Александар Вукадиновић
Марија Сударић
Огњен Петровић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Марија Живковић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
ОФА и грађанско
Слободан дан:
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Золтан Павић
Чет
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Ненад Ђапић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Једна празнина:
Александра Радиновић
Мора да дође много раније:
Марија Живковић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Једна празнина:
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Мора да дође раније:
Марија Живковић
Мора да дође много раније:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Једна празнина:
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Станислава Луткић
Јелена Златар
Мора да дође раније:
Светлана Калајџић
Мора да дође много раније:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Једна празнина:
Марија Живковић
Мора остати дуже:
Бојана Коњовић
Мора да дође раније:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Станислава Луткић
Јелена Златар
Слободан дан:
Милица Ижипац
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Александра Радиновић
Мора остати много дуже:
Станислава Луткић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Слободан дан:
Милица Ижипац
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Ненад Ђапић
Илија Бижић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Слободан дан:
Милица Ижипац
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Александар Вукадиновић
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Илија Бижић
Слободан дан:
Милица Ижипац
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Огњен Петровић
Золтан Павић
Пет
Мора да дође много раније:
Соња Сретовић
Милица Ижипац
Марија Сударић
Слободан дан:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Золтан Павић
Мора да дође раније:
Соња Сретовић
Милица Ижипац
Марија Сударић
Мора да дође много раније:
Сања Стојачић
Слободан дан:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Золтан Павић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Мора да дође раније:
Сања Стојачић
Слободан дан:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Једна празнина:
Соња Сретовић
Марија Сударић
Мора остати дуже:
Ненад Ђапић
Слободан дан:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Једна празнина:
Станислава Луткић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Мора остати много дуже:
Ненад Ђапић
Слободан дан:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Једна празнина:
Милица Ижипац
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Ненад Ђапић
Слободан дан:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Ненад Ђапић
Слободан дан:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Милица Ижипац
Марија Сударић
Мора остати много дуже:
Соња Сретовић
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Ненад Ђапић
Слободан дан:
ОФА и грађанско
Немања Војводић
Јосип Мијин
Није доступно:
Александра Радиновић
Александар Вукадиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Огњен Петровић
Илија Бижић
Золтан Павић
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32