Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
СЈ
61
Соња Сретовић
72
Марија Живковић
62
Соња Сретовић
---
81
Соња Сретовић
51
Соња Сретовић
--- ---
71
Марија Живковић
--- --- ---
62
Соња Сретовић
51
Соња Сретовић
--- --- ---
51
Соња Сретовић
---
61
Соња Сретовић
7181
Марија ЖивковићСоња Сретовић
6272
Соња СретовићМарија Живковић
--- --- ---
81
Соња Сретовић
51
Соња Сретовић
6272
Соња СретовићМарија Живковић
61
Соња Сретовић
71
Марија Живковић
--- ---
71
Марија Живковић
---
6172
Соња СретовићМарија Живковић
---
81
Соња Сретовић
51
Соња Сретовић
--- ---
ЕЈ
81
Светлана Калајџић
61
Светлана Калајџић
---
62
Светлана Калајџић
51
Светлана Калајџић
71
Светлана Калајџић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Светлана Калајџић
81
Светлана Калајџић
--- ---
51
Светлана Калајџић
71
Светлана Калајџић
---
62
Светлана Калајџић
61
Светлана Калајџић
72
Светлана Калајџић
--- ---
НЈ --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Марија Живковић
62
Сања Стојачић
81
Сања Стојачић
---
61
Сања Стојачић
--- --- ---
72
Марија Живковић
71
Марија Живковић
51
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Марија Живковић
---
5161
Марија ЖивковићСања Стојачић
62
Сања Стојачић
81
Сања Стојачић
--- ---
И --- ---
81
Јосип Халер
71
Јосип Халер
62
Јосип Халер
61
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Јосип Халер
72
Јосип Халер
61
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
81
Јосип Халер
62
Јосип Халер
---
72
Јосип Халер
51
Јосип Халер
--- --- ---
Г --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
81
Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Станислава Луткић
72
Станислава Луткић
62
Станислава Луткић
--- --- --- --- ---
62
Станислава Луткић
81
Станислава Луткић
51
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
---
61
Станислава Луткић
--- ---
Б
71
Александра Радиновић
51
Александра Радиновић
---
61
Александра Радиновић
72
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
--- ---
51
Александра Радиновић
81
Александра Радиновић
71
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Александра Радиновић
---
72
Александра Радиновић
61
Александра Радиновић
81
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
М --- ---
72
Милица Ижипац
---
71
Милица Ижипац
81
Милица Ижипац
--- ---
81
Милица Ижипац
62
Ненад Ђапић
72
Милица Ижипац
5171
Ненад ЂапићМилица Ижипац
61
Ненад Ђапић
--- --- ---
6172
Ненад ЂапићМилица Ижипац
71
Милица Ижипац
5181
Ненад ЂапићМилица Ижипац
---
62
Ненад Ђапић
--- --- --- --- ---
61
Ненад Ђапић
51
Ненад Ђапић
62
Ненад Ђапић
--- --- ---
61
Ненад Ђапић
51
Ненад Ђапић
6271
Ненад ЂапићМилица Ижипац
81
Милица Ижипац
72
Милица Ижипац
--- --- ---
ИР
62
Ненад Ђапић
р1
71
Ненад Ђапић
р1
61
Ненад Ђапић
р1
72
Ненад Ђапић
р1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ненад Ђапић
р1
--- --- ---
Ненад Ђапић
р1
--- --- ---
Ненад Ђапић
р1
--- --- ---
Ненад Ђапић
р1
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ф --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Марија Сударић
72
Марија Сударић
81
Марија Сударић
61
Марија Сударић
--- --- --- --- --- --- ---
72
Марија Сударић
61
Марија Сударић
71
Марија Сударић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
81
Марија Сударић
---
71
Марија Сударић
62
Марија Сударић
--- ---
Х
72
Бојана Коњовић
81
Бојана Коњовић
71
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Бојана Коњовић
71
Бојана Коњовић
---
81
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ТТ --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Александар Вукадиновић
61
Александар Вукадиновић
--- ---
72
Александар Вукадиновић
72
Александар Вукадиновић
--- ---
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
62
Александар Вукадиновић
62
Александар Вукадиновић
---
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
71
Александар Вукадиновић
71
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ЛК --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Јелена Златар
51
Јелена Златар
51
Јелена Златар
62
Јелена Златар
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Јелена Златар
61
Јелена Златар
81
Јелена Златар
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
МК --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Огњен Петровић
61
Огњен Петровић
72
Огњен Петровић
81
Огњен Петровић
51
Огњен Петровић
51
Огњен Петровић
71
Огњен Петровић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ФЗ ---
фс
62
Илија Бижић
фс
фс
51
Илија Бижић
фс
фс
81
Илија Бижић
фс
фс
61
Илија Бижић
фс
фс
72
Илија Бижић
фс
фс
71
Илија Бижић
фс
--- --- --- --- ---
фс
81
Илија Бижић
фс
фс
71
Илија Бижић
фс
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
фс
81
Илија Бижић
фс
фс
62
Илија Бижић
фс
фс
71
Илија Бижић
фс
---
фс
51
Илија Бижић
фс
фс
72
Илија Бижић
фс
--- ---
фс
72
Илија Бижић
фс
фс
61
Илија Бижић
фс
--- --- --- --- --- ---
ОФ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
фс
51
ОФА и грађанско
фс
фс
62
ОФА и грађанско
фс
фс
61
ОФА и грађанско
фс
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ПК --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Немања Војводић
---
Немања Војводић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Немања Војводић
Немања Војводић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Гр --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ОФА и грађанско
---
ОФА и грађанско
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ОФА и грађанско
ОФА и грађанско
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ЧО --- --- ---
51
Соња Сретовић
--- ---
81
Јосип Халер
--- --- ---
61
Александар Вукадиновић
--- ---
62
Јелена Златар
--- ---
71
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
72
Милица Ижипац
---
СН
51
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6172
Марија СударићЈосип Халер
--- --- --- --- --- --- ---
81
Марија Живковић
--- --- --- --- --- ---
71
Јосип Халер
62
Марија Сударић
---
ВГ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Хо --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
дн --- --- --- --- --- ---
Милица Ижипац
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ТИ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32