Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
СЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
61
Соња Сретовић
71
Марија Живковић
--- ---
71
Марија Живковић
2
72
Марија Живковић
---
51
Соња Сретовић
81
Соња Сретовић
---
3
62
Соња Сретовић
--- ---
51
Соња Сретовић
6172
Соња СретовићМарија Живковић
4 --- ---
61
Соња Сретовић
6272
Соња СретовићМарија Живковић
---
5
81
Соња Сретовић
62
Соња Сретовић
7181
Марија ЖивковићСоња Сретовић
61
Соња Сретовић
81
Соња Сретовић
6
51
Соња Сретовић
51
Соња Сретовић
6272
Соња СретовићМарија Живковић
71
Марија Живковић
51
Соња Сретовић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ЕЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Светлана Калајџић
--- --- ---
51
Светлана Калајџић
2
61
Светлана Калајџић
--- --- ---
71
Светлана Калајџић
3 --- --- --- --- ---
4
62
Светлана Калајџић
--- --- ---
62
Светлана Калајџић
5
51
Светлана Калајџић
--- ---
72
Светлана Калајџић
61
Светлана Калајџић
6
71
Светлана Калајџић
--- ---
81
Светлана Калајџић
72
Светлана Калајџић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
НЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 ---
71
Марија Живковић
72
Марија Живковић
---
72
Марија Живковић
3 ---
62
Сања Стојачић
71
Марија Живковић
--- ---
4 ---
81
Сања Стојачић
51
Марија Живковић
---
5161
Марија ЖивковићСања Стојачић
5 --- --- --- ---
62
Сања Стојачић
6 ---
61
Сања Стојачић
--- ---
81
Сања Стојачић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
И
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- ---
81
Јосип Халер
2 --- --- --- ---
62
Јосип Халер
3
81
Јосип Халер
--- --- --- ---
4
71
Јосип Халер
---
71
Јосип Халер
---
72
Јосип Халер
5
62
Јосип Халер
---
72
Јосип Халер
---
51
Јосип Халер
6
61
Јосип Халер
---
61
Јосип Халер
--- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- ---
61
Станислава Луткић
62
Станислава Луткић
2 --- --- ---
72
Станислава Луткић
81
Станислава Луткић
3 --- --- ---
62
Станислава Луткић
51
Станислава Луткић
4 ---
72
Станислава Луткић
--- ---
71
Станислава Луткић
5 ---
71
Станислава Луткић
--- --- ---
6 ---
81
Станислава Луткић
--- ---
61
Станислава Луткић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Б
Пон Уто Сре Чет Пет
1
71
Александра Радиновић
51
Александра Радиновић
---
62
Александра Радиновић
---
2
51
Александра Радиновић
81
Александра Радиновић
--- --- ---
3 ---
71
Александра Радиновић
---
72
Александра Радиновић
---
4
61
Александра Радиновић
--- ---
61
Александра Радиновић
---
5
72
Александра Радиновић
--- ---
81
Александра Радиновић
---
6
62
Александра Радиновић
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
М
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
81
Милица Ижипац
6172
Ненад ЂапићМилица Ижипац
---
61
Ненад Ђапић
2 ---
62
Ненад Ђапић
71
Милица Ижипац
---
51
Ненад Ђапић
3
72
Милица Ижипац
72
Милица Ижипац
5181
Ненад ЂапићМилица Ижипац
61
Ненад Ђапић
6271
Ненад ЂапићМилица Ижипац
4 ---
5171
Ненад ЂапићМилица Ижипац
---
51
Ненад Ђапић
81
Милица Ижипац
5
71
Милица Ижипац
61
Ненад Ђапић
62
Ненад Ђапић
62
Ненад Ђапић
72
Милица Ижипац
6
81
Милица Ижипац
--- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ИР
Пон Уто Сре Чет Пет
1
62
Ненад Ђапић
р1
--- --- --- ---
2
71
Ненад Ђапић
р1
---
Ненад Ђапић
р1
Ненад Ђапић
р1
---
3
61
Ненад Ђапић
р1
--- --- --- ---
4
72
Ненад Ђапић
р1
--- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- ---
Ненад Ђапић
р1
Ненад Ђапић
р1
---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Ф
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
62
Марија Сударић
--- --- ---
2 ---
72
Марија Сударић
--- --- ---
3 ---
81
Марија Сударић
--- ---
81
Марија Сударић
4 ---
61
Марија Сударић
72
Марија Сударић
--- ---
5 --- ---
61
Марија Сударић
---
71
Марија Сударић
6 --- ---
71
Марија Сударић
---
62
Марија Сударић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Х
Пон Уто Сре Чет Пет
1
72
Бојана Коњовић
--- ---
72
Бојана Коњовић
---
2
81
Бојана Коњовић
--- ---
71
Бојана Коњовић
---
3
71
Бојана Коњовић
--- --- --- ---
4 --- --- ---
81
Бојана Коњовић
---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ТТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
61
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
2 ---
61
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
3 --- ---
62
Александар Вукадиновић
--- ---
4 --- ---
62
Александар Вукадиновић
71
Александар Вукадиновић
---
5 ---
72
Александар Вукадиновић
---
71
Александар Вукадиновић
---
6 ---
72
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
7 --- ---
Александар Вукадиновић
Александар Вукадиновић
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ЛК
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
72
Јелена Златар
---
71
Јелена Златар
---
2 ---
51
Јелена Златар
---
61
Јелена Златар
---
3 ---
51
Јелена Златар
---
81
Јелена Златар
---
4 ---
62
Јелена Златар
--- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
МК
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
62
Огњен Петровић
--- ---
2 --- ---
61
Огњен Петровић
--- ---
3 --- ---
72
Огњен Петровић
--- ---
4 --- ---
81
Огњен Петровић
--- ---
5 --- ---
51
Огњен Петровић
--- ---
6 --- ---
51
Огњен Петровић
--- ---
7 --- ---
71
Огњен Петровић
--- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ФЗ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- ---
фс
81
Илија Бижић
фс
фс
72
Илија Бижић
фс
2
фс
62
Илија Бижић
фс
--- ---
фс
62
Илија Бижић
фс
фс
61
Илија Бижић
фс
3
фс
51
Илија Бижић
фс
--- ---
фс
71
Илија Бижић
фс
---
4
фс
81
Илија Бижић
фс
--- --- --- ---
5
фс
61
Илија Бижић
фс
фс
81
Илија Бижић
фс
---
фс
51
Илија Бижић
фс
---
6
фс
72
Илија Бижић
фс
фс
71
Илија Бижић
фс
---
фс
72
Илија Бижић
фс
---
7
фс
71
Илија Бижић
фс
--- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ОФ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
фс
51
ОФА и грађанско
фс
--- ---
2 --- ---
фс
62
ОФА и грађанско
фс
--- ---
3 --- ---
фс
61
ОФА и грађанско
фс
--- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ПК
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 ---
Немања Војводић
--- --- ---
6 --- --- ---
Немања Војводић
---
7 ---
Немања Војводић
---
Немања Војводић
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Гр
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 ---
ОФА и грађанско
--- --- ---
6 --- --- ---
ОФА и грађанско
---
7 ---
ОФА и грађанско
---
ОФА и грађанско
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ЧО
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
71
Марија Живковић
--- ---
2 --- --- --- --- ---
3 ---
61
Александар Вукадиновић
--- --- ---
4
51
Соња Сретовић
--- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 ---
62
Јелена Златар
--- --- ---
7
81
Јосип Халер
--- --- ---
72
Милица Ижипац
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
СН
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
Марија Живковић
--- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- ---
71
Јосип Халер
7 --- ---
6172
Марија СударићЈосип Халер
81
Марија Живковић
62
Марија Сударић
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ВГ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Хо
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
дн
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7
Милица Ижипац
--- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
ТИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх