Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
51
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
СН
Марија Живковић
Б
Александра Радиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ЧО
Соња Сретовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
Б
Александра Радиновић
ЛК
Јелена Златар
М
Ненад Ђапић
ГрПК
ОФА и грађанскоНемања Војводић
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
ОФ фс
ОФА и грађанско
фс
СЈ
Соња Сретовић
М
Ненад Ђапић
НЈ
Марија Живковић
МК
Огњен Петровић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
СЈ
Соња Сретовић
М
Ненад Ђапић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
ЕЈ
Светлана Калајџић
М
Ненад Ђапић
Г
Станислава Луткић
НЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
51
ЧО
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
М
Ненад Ђапић
Гр
ОФА и грађанско
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
51
ОФ фс
ОФА и грађанско
фс
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
51
МК
Огњен Петровић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
Г
Станислава Луткић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
51
ЧО
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
М
Ненад Ђапић
ПК
Немања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
51
ОФ фс
ОФА и грађанско
фс
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
51
МК
Огњен Петровић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
Г
Станислава Луткић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
51
ЧО
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
М
Ненад Ђапић
ГрПК
ОФА и грађанскоНемања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
51
ОФ фс
ОФА и грађанско
фс
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
51
МК
Огњен Петровић
--- -x-
Чет
ТТ
Александар Вукадиновић
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
Пет
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
Г
Станислава Луткић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
51
СН
Марија Живковић
51
Б
Александра Радиновић
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
51
ЧО
Соња Сретовић
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Уто
51
Б
Александра Радиновић
51
ЛК
Јелена Златар
51
М
Ненад Ђапић
ГрПК
ОФА и грађанскоНемања Војводић
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Сре
51
ОФ фс
ОФА и грађанско
фс
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
НЈ
Марија Живковић
51
МК
Огњен Петровић
--- -x-
Чет ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
51
СЈ
Соња Сретовић
51
М
Ненад Ђапић
51
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Пет
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Ненад Ђапић
51
Г
Станислава Луткић
51
НЈ
Марија Живковић
51
И
Јосип Халер
51
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
61
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
СЈ
Соња Сретовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
ИР
Ненад Ђапић
р1
Б
Александра Радиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
И
Јосип Халер
--- -x-
Уто
ТТ
Александар Вукадиновић
ЧО
Александар Вукадиновић
Ф
Марија Сударић
М
Ненад Ђапић
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Сре
М
Ненад Ђапић
МК
Огњен Петровић
ОФ фс
ОФА и грађанско
фс
СЈ
Соња Сретовић
Ф
Марија Сударић
И
Јосип Халер
СН
Марија Сударић
-x-
Чет
Г
Станислава Луткић
ЛК
Јелена Златар
М
Ненад Ђапић
Б
Александра Радиновић
СЈ
Соња Сретовић
ПКГр
Немања ВојводићОФА и грађанско
--- -x-
Пет
М
Ненад Ђапић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
НЈ
Сања Стојачић
ЕЈ
Светлана Калајџић
Г
Станислава Луткић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
62
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
ИР
Ненад Ђапић
р1
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
ЕЈ
Светлана Калајџић
И
Јосип Халер
Б
Александра Радиновић
--- -x-
Уто
Ф
Марија Сударић
М
Ненад Ђапић
НЈ
Сања Стојачић
ЛК
Јелена Златар
СЈ
Соња Сретовић
ЧО
Јелена Златар
--- -x-
Сре
МК
Огњен Петровић
ОФ фс
ОФА и грађанско
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
М
Ненад Ђапић
СЈ
Соња Сретовић
--- -x-
Чет
Б
Александра Радиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Г
Станислава Луткић
СЈ
Соња Сретовић
М
Ненад Ђапић
ПКГр
Немања ВојводићОФА и грађанско
--- -x-
Пет
Г
Станислава Луткић
И
Јосип Халер
М
Ненад Ђапић
ЕЈ
Светлана Калајџић
НЈ
Сања Стојачић
Ф
Марија Сударић
СН
Марија Сударић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
6162
СЈ ИР
Соња СретовићНенад Ђапић
р1
6162
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
6162
ИР СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
р1
6162
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
6162
И Б
Јосип ХалерАлександра Радиновић
--- -x-
Уто
6162
ТТФ
Александар ВукадиновићМарија Сударић
6162
ТТМ
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
6162
ЧО НЈ
Александар ВукадиновићСања Стојачић
6162
Ф ЛК
Марија СударићЈелена Златар
6162
М СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
6162
НЈ ЧО
Сања СтојачићЈелена Златар
--- -x-
Сре
6162
М МК
Ненад ЂапићОгњен Петровић
6162
МК ОФ фс
Огњен ПетровићОФА и грађанско
фс
6162
ОФ фсТТ
ОФА и грађанскоАлександар Вукадиновић
фс
6162
СЈ ТТ
Соња СретовићАлександар Вукадиновић
6162
Ф М
Марија СударићНенад Ђапић
6162
И СЈ
Јосип ХалерСоња Сретовић
61
СН
Марија Сударић
-x-
Чет
6162
Г Б
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
6162
ЛКФЗ фс
Јелена ЗлатарИлија Бижић
фс
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
Б СЈ
Александра РадиновићСоња Сретовић
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
ПК
Немања Војводић
--- -x-
Пет
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
6162
НЈ ЕЈ
Сања СтојачићСветлана Калајџић
6162
ЕЈ НЈ
Светлана КалајџићСања Стојачић
6162
Г Ф
Станислава ЛуткићМарија Сударић
62
СН
Марија Сударић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
6162
СЈ ИР
Соња СретовићНенад Ђапић
р1
6162
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
6162
ИР СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
р1
6162
Б ЕЈ
Александра РадиновићСветлана Калајџић
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
6162
И Б
Јосип ХалерАлександра Радиновић
--- -x-
Уто
6162
ТТФ
Александар ВукадиновићМарија Сударић
6162
ТТМ
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
6162
ЧО НЈ
Александар ВукадиновићСања Стојачић
6162
Ф ЛК
Марија СударићЈелена Златар
6162
М СЈ
Ненад ЂапићСоња Сретовић
6162
НЈ ЧО
Сања СтојачићЈелена Златар
--- -x-
Сре
6162
М МК
Ненад ЂапићОгњен Петровић
6162
МК ОФ фс
Огњен ПетровићОФА и грађанско
фс
6162
ОФ фсТТ
ОФА и грађанскоАлександар Вукадиновић
фс
6162
СЈ ТТ
Соња СретовићАлександар Вукадиновић
6162
Ф М
Марија СударићНенад Ђапић
6162
И СЈ
Јосип ХалерСоња Сретовић
61
СН
Марија Сударић
-x-
Чет
6162
Г Б
Станислава ЛуткићАлександра Радиновић
6162
ЛКФЗ фс
Јелена ЗлатарИлија Бижић
фс
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
Б СЈ
Александра РадиновићСоња Сретовић
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
Гр
ОФА и грађанско
--- -x-
Пет
6162
М Г
Ненад ЂапићСтанислава Луткић
6162
ФЗ фсИ
Илија БижићЈосип Халер
фс
6162
СЈ М
Соња СретовићНенад Ђапић
6162
НЈ ЕЈ
Сања СтојачићСветлана Калајџић
6162
ЕЈ НЈ
Светлана КалајџићСања Стојачић
6162
Г Ф
Станислава ЛуткићМарија Сударић
62
СН
Марија Сударић
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
71
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
Б
Александра Радиновић
ИР
Ненад Ђапић
р1
Х
Бојана Коњовић
И
Јосип Халер
М
Милица Ижипац
ЕЈ
Светлана Калајџић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
-x-
Уто
СЈ
Марија Живковић
НЈ
Марија Живковић
Б
Александра Радиновић
М
Милица Ижипац
Г
Станислава Луткић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
--- -x-
Сре
ЧО
Марија Живковић
М
Милица Ижипац
НЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
СЈ
Марија Живковић
Ф
Марија Сударић
МК
Огњен Петровић
-x-
Чет
ЛК
Јелена Златар
Х
Бојана Коњовић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ТТ
Александар Вукадиновић
СЈ
Марија Живковић
ПК Гр
Немања ВојводићОФА и грађанско
-x-
Пет
СЈ
Марија Живковић
ЕЈ
Светлана Калајџић
М
Милица Ижипац
Г
Станислава Луткић
Ф
Марија Сударић
СН
Јосип Халер
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
72
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
Х
Бојана Коњовић
СЈ
Марија Живковић
М
Милица Ижипац
ИР
Ненад Ђапић
р1
Б
Александра Радиновић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
--- -x-
Уто
ЛК
Јелена Златар
Ф
Марија Сударић
М
Милица Ижипац
Г
Станислава Луткић
ТТ
Александар Вукадиновић
--- -x-
Сре
М
Милица Ижипац
НЈ
Марија Живковић
МК
Огњен Петровић
Ф
Марија Сударић
И
Јосип Халер
СЈ
Марија Живковић
СН
Јосип Халер
-x-
Чет
Х
Бојана Коњовић
Г
Станислава Луткић
Б
Александра Радиновић
СЈ
Марија Живковић
ЕЈ
Светлана Калајџић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
ПК Гр
Немања ВојводићОФА и грађанско
-x-
Пет
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
НЈ
Марија Живковић
СЈ
Марија Живковић
И
Јосип Халер
М
Милица Ижипац
ЕЈ
Светлана Калајџић
ЧО
Милица Ижипац
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
7172
Б Х
Александра РадиновићБојана Коњовић
7172
ИР СЈ
Ненад ЂапићМарија Живковић
р1
7172
Х М
Бојана КоњовићМилица Ижипац
7172
И ИР
Јосип ХалерНенад Ђапић
р1
7172
М Б
Милица ИжипацАлександра Радиновић
7172
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
-x-
Уто
7172
СЈ ЛК
Марија ЖивковићЈелена Златар
7172
НЈ Ф
Марија ЖивковићМарија Сударић
7172
Б М
Александра РадиновићМилица Ижипац
7172
М Г
Милица ИжипацСтанислава Луткић
7172
Г ТТ
Станислава ЛуткићАлександар Вукадиновић
7172
ФЗ фсТТ
Илија БижићАлександар Вукадиновић
фс
--- -x-
Сре
7172
ЧОМ
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
НЈ МК
Марија ЖивковићОгњен Петровић
7172
И Ф
Јосип ХалерМарија Сударић
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
Ф СЈ
Марија СударићМарија Живковић
7172
МКСН
Огњен ПетровићЈосип Халер
-x-
Чет
7172
ЛКХ
Јелена ЗлатарБојана Коњовић
7172
Х Г
Бојана КоњовићСтанислава Луткић
7172
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
7172
ТТСЈ
Александар ВукадиновићМарија Живковић
7172
ТТЕЈ
Александар ВукадиновићСветлана Калајџић
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
ПК
Немања Војводић
-x-
Пет
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
ЕЈ НЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
Г И
Станислава ЛуткићЈосип Халер
7172
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
7172
СН ЕЈ
Јосип ХалерСветлана Калајџић
72
ЧО
Милица Ижипац
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
7172
Б Х
Александра РадиновићБојана Коњовић
7172
ИР СЈ
Ненад ЂапићМарија Живковић
р1
7172
Х М
Бојана КоњовићМилица Ижипац
7172
И ИР
Јосип ХалерНенад Ђапић
р1
7172
М Б
Милица ИжипацАлександра Радиновић
7172
ЕЈ ФЗ фс
Светлана КалајџићИлија Бижић
фс
71
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
-x-
Уто
7172
СЈ ЛК
Марија ЖивковићЈелена Златар
7172
НЈ Ф
Марија ЖивковићМарија Сударић
7172
Б М
Александра РадиновићМилица Ижипац
7172
М Г
Милица ИжипацСтанислава Луткић
7172
Г ТТ
Станислава ЛуткићАлександар Вукадиновић
7172
ФЗ фсТТ
Илија БижићАлександар Вукадиновић
фс
--- -x-
Сре
7172
ЧОМ
Марија ЖивковићМилица Ижипац
7172
М НЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
НЈ МК
Марија ЖивковићОгњен Петровић
7172
И Ф
Јосип ХалерМарија Сударић
7172
СЈ И
Марија ЖивковићЈосип Халер
7172
Ф СЈ
Марија СударићМарија Живковић
7172
МКСН
Огњен ПетровићЈосип Халер
-x-
Чет
7172
ЛКХ
Јелена ЗлатарБојана Коњовић
7172
Х Г
Бојана КоњовићСтанислава Луткић
7172
ФЗ фсБ
Илија БижићАлександра Радиновић
фс
7172
ТТСЈ
Александар ВукадиновићМарија Живковић
7172
ТТЕЈ
Александар ВукадиновићСветлана Калајџић
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
Гр
ОФА и грађанско
-x-
Пет
7172
СЈ ФЗ фс
Марија ЖивковићИлија Бижић
фс
7172
ЕЈ НЈ
Светлана КалајџићМарија Живковић
7172
М СЈ
Милица ИжипацМарија Живковић
7172
Г И
Станислава ЛуткићЈосип Халер
7172
Ф М
Марија СударићМилица Ижипац
7172
СН ЕЈ
Јосип ХалерСветлана Калајџић
72
ЧО
Милица Ижипац
-x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
81
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
ЕЈ
Светлана Калајџић
Х
Бојана Коњовић
И
Јосип Халер
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
М
Милица Ижипац
ЧО
Јосип Халер
-x-
Уто
М
Милица Ижипац
Б
Александра Радиновић
Ф
Марија Сударић
НЈ
Сања Стојачић
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
Г
Станислава Луткић
ПК Гр
Немања ВојводићОФА и грађанско
-x-
Сре
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
М
Милица Ижипац
МК
Огњен Петровић
СЈ
Соња Сретовић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Чет
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
СЈ
Соња Сретовић
ЛК
Јелена Златар
Х
Бојана Коњовић
Б
Александра Радиновић
ЕЈ
Светлана Калајџић
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
И
Јосип Халер
Г
Станислава Луткић
Ф
Марија Сударић
М
Милица Ижипац
СЈ
Соња Сретовић
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Х
Бојана Коњовић
81
И
Јосип Халер
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
ЧО
Јосип Халер
-x-
Уто
81
М
Милица Ижипац
81
Б
Александра Радиновић
81
Ф
Марија Сударић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Г
Станислава Луткић
ПК
Немања Војводић
-x-
Сре
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
М
Милица Ижипац
81
МК
Огњен Петровић
81
СЈ
Соња Сретовић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Чет
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Х
Бојана Коњовић
81
И
Јосип Халер
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
ЧО
Јосип Халер
-x-
Уто
81
М
Милица Ижипац
81
Б
Александра Радиновић
81
Ф
Марија Сударић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Г
Станислава Луткић
Гр
ОФА и грађанско
-x-
Сре
ТТ
Александар Вукадиновић
ТТИР
Александар ВукадиновићНенад Ђапић
р1
81
М
Милица Ижипац
81
МК
Огњен Петровић
81
СЈ
Соња Сретовић
ИР ТТ
Ненад ЂапићАлександар Вукадиновић
р1
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Чет
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Х
Бојана Коњовић
81
И
Јосип Халер
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
ЧО
Јосип Халер
-x-
Уто
81
М
Милица Ижипац
81
Б
Александра Радиновић
81
Ф
Марија Сударић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Г
Станислава Луткић
ПК Гр
Немања ВојводићОФА и грађанско
-x-
Сре
ТТ
Александар Вукадиновић
81
М
Милица Ижипац
81
МК
Огњен Петровић
81
СЈ
Соња Сретовић
ИР
Ненад Ђапић
р1
--- -x-
Чет
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Х
Бојана Коњовић
81
И
Јосип Халер
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
М
Милица Ижипац
81
ЧО
Јосип Халер
-x-
Уто
81
М
Милица Ижипац
81
Б
Александра Радиновић
81
Ф
Марија Сударић
81
НЈ
Сања Стојачић
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
Г
Станислава Луткић
ПК Гр
Немања ВојводићОФА и грађанско
-x-
Сре ---
ИР
Ненад Ђапић
р1
81
М
Милица Ижипац
81
МК
Огњен Петровић
81
СЈ
Соња Сретовић
ТТ
Александар Вукадиновић
-x-
Чет
81
ФЗ фс
Илија Бижић
фс
81
СЈ
Соња Сретовић
81
ЛК
Јелена Златар
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
СН
Марија Живковић
-x-
Пет
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
81
Ф
Марија Сударић
81
М
Милица Ижипац
81
СЈ
Соња Сретовић
81
НЈ
Сања Стојачић
--- -x-
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32

назад на врх