Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Напомене:
Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 1. септембра 2023.
Све делатности
Пон Уто Сре Чет Пет
1
618171627251
СЈ ЕЈ Б ИР Х СН
Соња СретовићСветлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићМарија Живковић
р1
715181626172
СЈ Б М Ф ТТЛК
Марија ЖивковићАлександра РадиновићМилица ИжипацМарија СударићАлександар ВукадиновићЈелена Златар
6172715162
М М ЧООФ фсТТМК
Ненад ЂапићМилица ИжипацМарија ЖивковићОФА и грађанскоАлександар ВукадиновићОгњен Петровић
фс
6272718161
Б Х ТТЛКФЗ фсГ
Александра РадиновићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићЈелена ЗлатарИлија БижићСтанислава Луткић
фс
715181617262
СЈ ЕЈ И М ФЗ фсГ
Марија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерНенад ЂапићИлија БижићСтанислава Луткић
фс
2
726151718162
СЈ ЕЈ Б ИР Х ФЗ фс
Марија ЖивковићСветлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићИлија Бижић
р1фс
718162726151
НЈ Б М Ф ТТЛК
Марија ЖивковићАлександра РадиновићНенад ЂапићМарија СударићАлександар ВукадиновићЈелена Златар
5172716261
СЈ НЈ М ОФ фсТТИР МК
Соња СретовићМарија ЖивковићМилица ИжипацОФА и грађанскоАлександар ВукадиновићНенад ЂапићОгњен Петровић
фср1
8172716162
СЈ Г ИР Х ТТЛКФЗ фс
Соња СретовићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар ВукадиновићЈелена ЗлатарИлија Бижић
р1фс
717281516162
ЕЈ НЈ Г М ФЗ фсИ
Светлана КалајџићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићИлија БижићЈосип Халер
фс
3
628172617151
СЈ И М ИР Х ФЗ фс
Соња СретовићЈосип ХалерМилица ИжипацНенад ЂапићБојана КоњовићИлија Бижић
р1фс
627172816151
НЈ Б М Ф ЧО ЛК
Сања СтојачићАлександра РадиновићМилица ИжипацМарија СударићАлександар ВукадиновићЈелена Златар
718151627261
НЈ М М ТТМКОФ фс
Марија ЖивковићМилица ИжипацНенад ЂапићАлександар ВукадиновићОгњен ПетровићОФА и грађанско
фс
517261817162
СЈ Б М ЛКФЗ фсГ
Соња СретовићАлександра РадиновићНенад ЂапићЈелена ЗлатарИлија БижићСтанислава Луткић
фс
726162718151
СЈ СЈ М М Ф Г
Марија ЖивковићСоња СретовићНенад ЂапићМилица ИжипацМарија СударићСтанислава Луткић
4
627161728151
ЕЈ И Б ИР ФЗ фсЧО
Светлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићНенад ЂапићИлија БижићСоња Сретовић
р1фс
817271516162
НЈ Г М М Ф ЛК
Сања СтојачићСтанислава ЛуткићМилица ИжипацНенад ЂапићМарија СударићЈелена Златар
615171726281
СЈ НЈ И Ф ТТМК
Соња СретовићМарија ЖивковићЈосип ХалерМарија СударићАлександар ВукадиновићОгњен Петровић
627261518171
СЈ СЈ Б М Х ТТ
Соња СретовићМарија ЖивковићАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићАлександар Вукадиновић
626151727181
ЕЈ НЈ НЈ И Г М
Светлана КалајџићСања СтојачићМарија ЖивковићЈосип ХалерСтанислава ЛуткићМилица Ижипац
5
815172716162
СЈ ЕЈ Б М ФЗ фсИ
Соња СретовићСветлана КалајџићАлександра РадиновићМилица ИжипацИлија БижићЈосип Халер
фс
6271617281
СЈ Г М ТТФЗ фсГрПК
Соња СретовићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићАлександар ВукадиновићИлија БижићОФА и грађанскоНемања Војводић
фс
718172626151
СЈ СЈ И М Ф МК
Марија ЖивковићСоња СретовићЈосип ХалерНенад ЂапићМарија СударићОгњен Петровић
617281627151
СЈ ЕЈ Б М ТТФЗ фс
Соња СретовићСветлана КалајџићАлександра РадиновићНенад ЂапићАлександар ВукадиновићИлија Бижић
фс
816162727151
СЈ ЕЈ НЈ М Ф И
Соња СретовићСветлана КалајџићСања СтојачићМилица ИжипацМарија СударићЈосип Халер
6
517162817261
СЈ ЕЈ Б М ФЗ фсИ
Соња СретовићСветлана КалајџићАлександра РадиновићМилица ИжипацИлија БижићЈосип Халер
фс
516181726271
СЈ НЈ Г ТТЧО ФЗ фс
Соња СретовићСања СтојачићСтанислава ЛуткићАлександар ВукадиновићЈелена ЗлатарИлија Бижић
фс
6272716151
СЈ СЈ Ф ТТИР И МК
Соња СретовићМарија ЖивковићМарија СударићАлександар ВукадиновићНенад ЂапићЈосип ХалерОгњен Петровић
р1
718172
СЈ ЕЈ ГрФЗ фсПКТТИР
Марија ЖивковићСветлана КалајџићОФА и грађанскоИлија БижићНемања ВојводићАлександар ВукадиновићНенад Ђапић
фср1
517281627161
СЈ ЕЈ НЈ Ф СН Г
Соња СретовићСветлана КалајџићСања СтојачићМарија СударићЈосип ХалерСтанислава Луткић
7
8171
ЧОдн ФЗ фс
Јосип ХалерМилица ИжипацИлија Бижић
фс
Гр ПК
ОФА и грађанскоНемања Војводић
716172
МКСНСН ТТ
Огњен ПетровићМарија СударићЈосип ХалерАлександар Вукадиновић
81
Гр СН ПК ТТ
ОФА и грађанскоМарија ЖивковићНемања ВојводићАлександар Вукадиновић
7262
ЧОСН
Милица ИжипацМарија Сударић
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 31.8.23. 13:32