Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Напомене:
Наставник има једну празнину
Наставник има граничну празнину
Наставник има велику празнину
Наставник мора да дође раније
Наставник мора да дође много раније
Наставник мора остати дуже
Наставник мора остати много дуже
Наставник има слободан дан
Наставник није доступан

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Наставнички' слободан период
1 2 3 4 5 6 7 8
Пон
Мора да дође раније:
Јасмина Фејсов
Ненад Ђапић
Слободан дан:
Кристина Гундић
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Немања Војводић
Јелена Цимеша
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Мора да дође раније:
Марија Томашевић
Слободан дан:
Кристина Гундић
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Марија Сударић
Золтан Павић
Немања Војводић
Једна празнина:
Јасмина Фејсов
Марија Живковић
Мора остати дуже:
Милица Ижипац
Слободан дан:
Кристина Гундић
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Марија Сударић
Золтан Павић
Немања Војводић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Мора остати дуже:
Бојана Коњовић
Мора остати много дуже:
Милица Ижипац
Слободан дан:
Кристина Гундић
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Марија Сударић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Мора остати много дуже:
Милица Ижипац
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Кристина Гундић
Марија Сударић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Милица Ижипац
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Кристина Гундић
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Марија Сударић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Јасмина Фејсов
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Илија Бижић
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Милица Ижипац
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Кристина Гундић
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Марија Сударић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Марија Томашевић
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Илија Бижић
Слободан дан:
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Кристина Гундић
Марија Сударић
Јелена Златар
Золтан Павић
Никола Стојанац
Немања Војводић
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Уто
Мора да дође много раније:
Јасмина Фејсов
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Јелена Цимеша
Мора да дође раније:
Јасмина Фејсов
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Једна празнина:
Марија Живковић
Јелена Златар
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Једна празнина:
Александра Радиновић
Милица Ижипац
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Једна празнина:
Ненад Ђапић
Мора остати дуже:
Сања Стојачић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Кристина Гундић
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Немања Војводић
Једна празнина:
Милица Ижипац
Мора остати много дуже:
Сања Стојачић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Станислава Луткић
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Сања Стојачић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Александра Радиновић
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Јасмина Фејсов
Милица Ижипац
Кристина Гундић
Јелена Златар
Мора остати много дуже:
Марија Живковић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Илија Бижић
Слободан дан:
Светлана Калајџић
Јосип Халер
Марија Сударић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Никола Стојанац
Немања Војводић
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Сре
Мора да дође раније:
Јелена Златар
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Марија Томашевић
Илија Бижић
Јелена Цимеша
Једна празнина:
Јасмина Фејсов
Марија Живковић
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Јелена Цимеша
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Илија Бижић
Једна празнина:
Марија Сударић
Золтан Павић
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Јелена Цимеша
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Илија Бижић
Једна празнина:
Марија Живковић
Јосип Халер
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Јелена Цимеша
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Јасмина Фејсов
Мора да дође раније:
Немања Војводић
Јелена Цимеша
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Кристина Гундић
Бојана Коњовић
Илија Бижић
Мора остати дуже:
Марија Живковић
Милица Ижипац
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Илија Бижић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић
Јелена Цимеша
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Марија Живковић
Милица Ижипац
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Илија Бижић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Кристина Гундић
Јелена Златар
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Марија Живковић
Јосип Халер
Милица Ижипац
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Јелена Цимеша
Слободан дан:
Светлана Калајџић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Ненад Ђапић
Бојана Коњовић
Илија Бижић
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Чет
Мора да дође раније:
Марија Живковић
Станислава Луткић
Мора да дође много раније:
Кристина Гундић
Немања Војводић
Слободан дан:
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Јелена Цимеша
Једна празнина:
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Мора да дође раније:
Кристина Гундић
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Слободан дан:
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Једна празнина:
Јасмина Фејсов
Светлана Калајџић
Станислава Луткић
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Слободан дан:
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Једна празнина:
Милица Ижипац
Мора остати дуже:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Мора да дође много раније:
Немања Војводић
Слободан дан:
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Мора да дође раније:
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Кристина Гундић
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Гранична празнина:
Кристина Гундић
Мора остати дуже:
Јасмина Фејсов
Мора остати много дуже:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Станислава Луткић
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Јелена Златар
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Марија Томашевић
Золтан Павић
Мора остати дуже:
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Кристина Гундић
Илија Бижић
Немања Војводић
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Станислава Луткић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Слободан дан:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Марија Сударић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Золтан Павић
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Пет
Мора да дође раније:
Ненад Ђапић
Мора да дође много раније:
Јосип Халер
Станислава Луткић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Није доступно:
Сања Стојачић
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Золтан Павић
Немања Војводић
Јелена Цимеша
Једна празнина:
Марија Живковић
Мора да дође много раније:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора да дође раније:
Сања Стојачић
Јосип Халер
Станислава Луткић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Једна празнина:
Светлана Калајџић
Милица Ижипац
Мора остати дуже:
Јасмина Фејсов
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Једна празнина:
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Александра Радиновић
Кристина Гундић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Гранична празнина:
Кристина Гундић
Мора остати дуже:
Марија Сударић
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Марија Сударић
Слободан дан:
Никола Стојанац
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Није доступно:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Илија Бижић
Золтан Павић
Немања Војводић
Мора остати дуже:
Јосип Халер
Кристина Гундић
Мора остати много дуже:
Јасмина Фејсов
Светлана Калајџић
Марија Живковић
Сања Стојачић
Станислава Луткић
Милица Ижипац
Ненад Ђапић
Марија Сударић
Илија Бижић
Слободан дан:
Александра Радиновић
Бојана Коњовић
Јелена Златар
Марија Томашевић
Золтан Павић
Никола Стојанац
Немања Војводић
Јосип Мијин
Јелена Цимеша
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51