Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
СЈ
71
Марија Живковић
5262
Јасмина ФејсовМарија Живковић
---
82
Јасмина Фејсов
51
Јасмина Фејсов
81
Јасмина Фејсов
--- ---
61
Марија Живковић
---
82
Јасмина Фејсов
7181
Марија ЖивковићЈасмина Фејсов
5262
Јасмина ФејсовМарија Живковић
51
Јасмина Фејсов
--- ---
51
Јасмина Фејсов
---
7181
Марија ЖивковићЈасмина Фејсов
52
Јасмина Фејсов
61
Марија Живковић
--- --- ---
52
Јасмина Фејсов
81
Јасмина Фејсов
71
Марија Живковић
5162
Јасмина ФејсовМарија Живковић
82
Јасмина Фејсов
61
Марија Живковић
--- ---
52
Јасмина Фејсов
51
Јасмина Фејсов
82
Јасмина Фејсов
61
Марија Живковић
62
Марија Живковић
--- --- ---
ЕЈ
51
Светлана Калајџић
---
52
Светлана Калајџић
---
82
Светлана Калајџић
61
Светлана Калајџић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Светлана Калајџић
61
Светлана Калајџић
---
71
Светлана Калајџић
51
Светлана Калајџић
81
Светлана Калајџић
--- ---
62
Светлана Калајџић
82
Светлана Калајџић
81
Светлана Калајџић
---
52
Светлана Калајџић
71
Светлана Калајџић
--- ---
НЈ --- --- ---
81
Марија Живковић
--- --- --- --- ---
5181
Сања СтојачићМарија Живковић
71
Сања Стојачић
52
Сања Стојачић
--- --- --- ---
82
Марија Живковић
--- --- --- --- --- --- --- ---
62
Марија Живковић
--- ---
61
Марија Живковић
--- --- ---
82
Марија Живковић
---
62
Марија Живковић
71
Сања Стојачић
51
Сања Стојачић
5261
Сања СтојачићМарија Живковић
--- ---
И
62
Јосип Халер
---
71
Јосип Халер
61
Јосип Халер
81
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Јосип Халер
62
Јосип Халер
61
Јосип Халер
---
51
Јосип Халер
82
Јосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
52
Јосип Халер
81
Јосип Халер
82
Јосип Халер
--- ---
Г --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Станислава Луткић
52
Станислава Луткић
51
Станислава Луткић
61
Станислава Луткић
81
Станислава Луткић
82
Станислава Луткић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
82
Станислава Луткић
---
61
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
--- --- --- --- --- ---
62
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
81
Станислава Луткић
--- ---
Б
52
Александра Радиновић
81
Александра Радиновић
51
Александра Радиновић
71
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
82
Александра Радиновић
--- ---
81
Александра Радиновић
82
Александра Радиновић
52
Александра Радиновић
---
61
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Александра Радиновић
51
Александра Радиновић
61
Александра Радиновић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
М
61
Милица Ижипац
5182
Милица ИжипацНенад Ђапић
81
Ненад Ђапић
--- --- --- --- ---
52
Милица Ижипац
62
Милица Ижипац
6181
Милица ИжипацНенад Ђапић
82
Ненад Ђапић
71
Милица Ижипац
--- --- ---
61
Милица Ижипац
51
Милица Ижипац
62
Милица Ижипац
71
Милица Ижипац
52
Милица Ижипац
--- --- ---
5182
Милица ИжипацНенад Ђапић
---
6281
Милица ИжипацНенад Ђапић
---
52
Милица Ижипац
71
Милица Ижипац
--- ---
51
Милица Ижипац
5281
Милица ИжипацНенад Ђапић
71
Милица Ижипац
82
Ненад Ђапић
61
Милица Ижипац
62
Милица Ижипац
--- ---
ИР --- --- ---
62
Ненад Ђапић
61
Ненад Ђапић
--- --- ---
51
Ненад Ђапић
Ненад Ђапић
--- --- ---
Ненад Ђапић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
82
Ненад Ђапић
81
Ненад Ђапић
--- --- --- --- ---
52
Ненад Ђапић
--- --- --- --- ---
Ф --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
62
Марија Сударић
82
Марија Сударић
---
61
Марија Сударић
81
Марија Сударић
71
Марија Сударић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Марија Сударић
62
Марија Сударић
61
Марија Сударић
81
Марија Сударић
82
Марија Сударић
--- --- ---
Х
81
Бојана Коњовић
71
Бојана Коњовић
82
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
81
Бојана Коњовић
71
Бојана Коњовић
82
Бојана Коњовић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ТТ --- --- --- --- --- --- --- ---
Кристина Гундић
Кристина Гундић
62
Кристина Гундић
62
Кристина Гундић
---
Кристина Гундић
Кристина Гундић
---
81
Кристина Гундић
81
Кристина Гундић
82
Кристина Гундић
82
Кристина Гундић
--- --- --- --- --- ---
52
Кристина Гундић
52
Кристина Гундић
--- --- --- ---
61
Кристина Гундић
61
Кристина Гундић
51
Кристина Гундић
51
Кристина Гундић
--- --- --- ---
ЛК --- --- --- --- --- --- --- ---
82
Јелена Златар
61
Јелена Златар
---
51
Јелена Златар
51
Јелена Златар
--- --- --- ---
52
Јелена Златар
52
Јелена Златар
62
Јелена Златар
71
Јелена Златар
81
Јелена Златар
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
МК --- ---
61
Марија Томашевић
51
Марија Томашевић
52
Марија Томашевић
62
Марија Томашевић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
71
Марија Томашевић
51
Марија Томашевић
81
Марија Томашевић
82
Марија Томашевић
52
Марија Томашевић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ФВ
82
Илија Бижић
61
Илија Бижић
62
Илија Бижић
52
Илија Бижић
71
Илија Бижић
51
Илија Бижић
--- --- --- --- --- ---
82
Илија Бижић
81
Илија Бижић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
61
Илија Бижић
52
Илија Бижић
51
Илија Бижић
81
Илија Бижић
62
Илија Бижић
82
Илија Бижић
71
Илија Бижић
---
81
Илија Бижић
71
Илија Бижић
--- --- --- --- --- ---
ФА --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
52
Золтан Павић
61
Золтан Павић
---
51
Золтан Павић
62
Золтан Павић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ве --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Немања Војводић
Немања Војводић
--- --- --- --- --- ---
Немања Војводић
Немања Војводић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
Гр --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Кристина Гундић
Кристина Гундић
--- --- --- --- --- ---
Станислава Луткић
Кристина Гундић
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
ЧО --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5261
Јелена ЗлатарМарија Живковић
81
Јасмина Фејсов
--- --- --- --- --- ---
51
Јелена Цимеша
--- --- --- --- --- --- --- ---
62
Милица Ижипац
--- --- --- --- --- --- ---
7182
Јосип ХалерКристина Гундић
---
НА --- --- --- --- ---
5271
Ненад ЂапићЈосип Халер
--- --- --- --- --- --- --- ---
82
Јелена Златар
--- --- --- --- --- --- ---
81
Јелена Златар
--- --- --- --- --- ---
62
Ненад Ђапић
61
Ненад Ђапић
--- --- --- --- --- ---
51
Ненад Ђапић
--- ---
ВГ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Хо --- --- --- --- --- ---
6, 7, 8
Марија Томашевић
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
дн --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6
Милица Ижипац
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ТИ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51