Назив објекта: Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Напомене:

Садржај

 

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
СЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
71
Марија Живковић
61
Марија Живковић
51
Јасмина Фејсов
52
Јасмина Фејсов
52
Јасмина Фејсов
2
5262
Јасмина ФејсовМарија Живковић
--- ---
81
Јасмина Фејсов
51
Јасмина Фејсов
3 ---
82
Јасмина Фејсов
7181
Марија ЖивковићЈасмина Фејсов
71
Марија Живковић
82
Јасмина Фејсов
4
82
Јасмина Фејсов
7181
Марија ЖивковићЈасмина Фејсов
52
Јасмина Фејсов
5162
Јасмина ФејсовМарија Живковић
61
Марија Живковић
5
51
Јасмина Фејсов
5262
Јасмина ФејсовМарија Живковић
61
Марија Живковић
82
Јасмина Фејсов
62
Марија Живковић
6
81
Јасмина Фејсов
51
Јасмина Фејсов
---
61
Марија Живковић
---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ЕЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
51
Светлана Калајџић
--- ---
62
Светлана Калајџић
62
Светлана Калајџић
2 --- --- ---
61
Светлана Калајџић
82
Светлана Калајџић
3
52
Светлана Калајџић
--- --- ---
81
Светлана Калајџић
4 --- --- ---
71
Светлана Калајџић
---
5
82
Светлана Калајџић
--- ---
51
Светлана Калајџић
52
Светлана Калајџић
6
61
Светлана Калајџић
--- ---
81
Светлана Калајџић
71
Светлана Калајџић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
НЈ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
82
Марија Живковић
---
82
Марија Живковић
2 ---
5181
Сања СтојачићМарија Живковић
---
62
Марија Живковић
---
3 ---
71
Сања Стојачић
--- ---
62
Марија Живковић
4
81
Марија Живковић
52
Сања Стојачић
--- ---
71
Сања Стојачић
5 --- --- ---
61
Марија Живковић
51
Сања Стојачић
6 --- --- --- ---
5261
Сања СтојачићМарија Живковић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
И
Пон Уто Сре Чет Пет
1
62
Јосип Халер
---
71
Јосип Халер
--- ---
2 --- ---
62
Јосип Халер
--- ---
3
71
Јосип Халер
---
61
Јосип Халер
--- ---
4
61
Јосип Халер
--- --- ---
52
Јосип Халер
5
81
Јосип Халер
---
51
Јосип Халер
---
81
Јосип Халер
6 --- ---
82
Јосип Халер
---
82
Јосип Халер
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Г
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
62
Станислава Луткић
--- --- ---
2 ---
52
Станислава Луткић
---
82
Станислава Луткић
---
3 ---
51
Станислава Луткић
--- --- ---
4 ---
61
Станислава Луткић
---
61
Станислава Луткић
62
Станислава Луткић
5 ---
81
Станислава Луткић
---
71
Станислава Луткић
71
Станислава Луткић
6 ---
82
Станислава Луткић
--- ---
81
Станислава Луткић
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Б
Пон Уто Сре Чет Пет
1
52
Александра Радиновић
81
Александра Радиновић
---
71
Александра Радиновић
---
2
81
Александра Радиновић
82
Александра Радиновић
---
51
Александра Радиновић
---
3
51
Александра Радиновић
52
Александра Радиновић
---
61
Александра Радиновић
---
4
71
Александра Радиновић
--- --- --- ---
5
62
Александра Радиновић
61
Александра Радиновић
--- --- ---
6
82
Александра Радиновић
62
Александра Радиновић
--- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
М
Пон Уто Сре Чет Пет
1
61
Милица Ижипац
52
Милица Ижипац
61
Милица Ижипац
5182
Милица ИжипацНенад Ђапић
51
Милица Ижипац
2
5182
Милица ИжипацНенад Ђапић
62
Милица Ижипац
51
Милица Ижипац
---
5281
Милица ИжипацНенад Ђапић
3
81
Ненад Ђапић
6181
Милица ИжипацНенад Ђапић
62
Милица Ижипац
6281
Милица ИжипацНенад Ђапић
71
Милица Ижипац
4 ---
82
Ненад Ђапић
71
Милица Ижипац
---
82
Ненад Ђапић
5 ---
71
Милица Ижипац
52
Милица Ижипац
52
Милица Ижипац
61
Милица Ижипац
6 --- --- ---
71
Милица Ижипац
62
Милица Ижипац
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ИР
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
51
Ненад Ђапић
--- --- ---
2 ---
Ненад Ђапић
--- --- ---
3 --- --- --- ---
52
Ненад Ђапић
4
62
Ненад Ђапић
--- ---
82
Ненад Ђапић
---
5
61
Ненад Ђапић
--- ---
81
Ненад Ђапић
---
6 ---
Ненад Ђапић
--- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Ф
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
62
Марија Сударић
---
71
Марија Сударић
2 --- ---
82
Марија Сударић
---
62
Марија Сударић
3 --- --- --- ---
61
Марија Сударић
4 --- ---
61
Марија Сударић
---
81
Марија Сударић
5 --- ---
81
Марија Сударић
---
82
Марија Сударић
6 --- ---
71
Марија Сударић
--- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Х
Пон Уто Сре Чет Пет
1
81
Бојана Коњовић
--- ---
81
Бојана Коњовић
---
2
71
Бојана Коњовић
--- ---
71
Бојана Коњовић
---
3
82
Бојана Коњовић
--- ---
82
Бојана Коњовић
---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ТТ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
Кристина Гундић
81
Кристина Гундић
---
61
Кристина Гундић
2 ---
Кристина Гундић
81
Кристина Гундић
---
61
Кристина Гундић
3 ---
62
Кристина Гундић
82
Кристина Гундић
52
Кристина Гундић
51
Кристина Гундић
4 ---
62
Кристина Гундић
82
Кристина Гундић
52
Кристина Гундић
51
Кристина Гундић
5 --- --- --- --- ---
6 ---
Кристина Гундић
--- --- ---
7 ---
Кристина Гундић
--- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ЛК
Пон Уто Сре Чет Пет
1 ---
82
Јелена Златар
--- --- ---
2 ---
61
Јелена Златар
52
Јелена Златар
--- ---
3 --- ---
52
Јелена Златар
--- ---
4 ---
51
Јелена Златар
62
Јелена Златар
--- ---
5 ---
51
Јелена Златар
71
Јелена Златар
--- ---
6 --- ---
81
Јелена Златар
--- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
МК
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- ---
71
Марија Томашевић
--- ---
3
61
Марија Томашевић
---
51
Марија Томашевић
--- ---
4
51
Марија Томашевић
---
81
Марија Томашевић
--- ---
5
52
Марија Томашевић
---
82
Марија Томашевић
--- ---
6
62
Марија Томашевић
---
52
Марија Томашевић
--- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ФВ
Пон Уто Сре Чет Пет
1
82
Илија Бижић
--- ---
61
Илија Бижић
81
Илија Бижић
2
61
Илија Бижић
--- ---
52
Илија Бижић
71
Илија Бижић
3
62
Илија Бижић
--- ---
51
Илија Бижић
---
4
52
Илија Бижић
--- ---
81
Илија Бижић
---
5
71
Илија Бижић
82
Илија Бижић
---
62
Илија Бижић
---
6
51
Илија Бижић
81
Илија Бижић
---
82
Илија Бижић
---
7 --- --- ---
71
Илија Бижић
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ФА
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- ---
52
Золтан Павић
--- ---
2 --- ---
61
Золтан Павић
--- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- ---
51
Золтан Павић
--- ---
5 --- ---
62
Золтан Павић
--- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Ве
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- ---
Немања Војводић
Немања Војводић
---
7 --- ---
Немања Војводић
Немања Војводић
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Гр
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- ---
Кристина Гундић
Станислава Луткић
---
7 --- ---
Кристина Гундић
Кристина Гундић
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ЧО
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 ---
5261
Јелена ЗлатарМарија Живковић
51
Јелена Цимеша
--- ---
7 ---
81
Јасмина Фејсов
---
62
Милица Ижипац
7182
Јосип ХалерКристина Гундић
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
НА
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6
5271
Ненад ЂапићЈосип Халер
--- ---
62
Ненад Ђапић
51
Ненад Ђапић
7 ---
82
Јелена Златар
81
Јелена Златар
61
Ненад Ђапић
---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ВГ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
Хо
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7
6, 7, 8
Марија Томашевић
--- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
дн
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 ---
6
Милица Ижипац
--- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх

Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ТИ
Пон Уто Сре Чет Пет
1 --- --- --- --- ---
2 --- --- --- --- ---
3 --- --- --- --- ---
4 --- --- --- --- ---
5 --- --- --- --- ---
6 --- --- --- --- ---
7 --- --- --- --- ---
8 --- --- --- --- ---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51

назад на врх