Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
51В
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Милица Ижипац
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Марија Томашевић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ФВ
Илија Бижић
--- ---
51
ИР
Ненад Ђапић
51
НЈ
Сања Стојачић
51
Г
Станислава Луткић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Јасмина Фејсов
--- ---
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
М
Милица Ижипац
51
МК
Марија Томашевић
51
ФА
Золтан Павић
51
И
Јосип Халер
51
ЧО
Јелена Цимеша
--- ---
51
М
Милица Ижипац
51
Б
Александра Радиновић
51
ФВ
Илија Бижић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
Ве
Немања Војводић
--- ---
51
М
Милица Ижипац
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ТТ
Кристина Гундић
51
НЈ
Сања Стојачић
51
НА
Ненад Ђапић
--- ---
51Г
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
51
М
Милица Ижипац
51
Б
Александра Радиновић
51
МК
Марија Томашевић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ФВ
Илија Бижић
--- ---
51
ИР
Ненад Ђапић
51
НЈ
Сања Стојачић
51
Г
Станислава Луткић
51
ЛК
Јелена Златар
51
СЈ
Јасмина Фејсов
--- ---
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
М
Милица Ижипац
51
МК
Марија Томашевић
51
ФА
Золтан Павић
51
И
Јосип Халер
51
ЧО
Јелена Цимеша
--- ---
51
М
Милица Ижипац
51
Б
Александра Радиновић
51
ФВ
Илија Бижић
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ЕЈ
Светлана Калајџић
Гр
Станислава Луткић
--- ---
51
М
Милица Ижипац
51
СЈ
Јасмина Фејсов
51
ТТ
Кристина Гундић
51
НЈ
Сања Стојачић
51
НА
Ненад Ђапић
--- ---
52В
52
Б
Александра Радиновић
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ЕЈ
Светлана Калајџић
52
ФВ
Илија Бижић
52
МК
Марија Томашевић
52
НА
Ненад Ђапић
--- ---
52
М
Милица Ижипац
52
Г
Станислава Луткић
52
Б
Александра Радиновић
52
НЈ
Сања Стојачић
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ЧО
Јелена Златар
--- ---
52
ФА
Золтан Павић
52
ЛК
Јелена Златар
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
М
Милица Ижипац
52
МК
Марија Томашевић
--- ---
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ФВ
Илија Бижић
52
ТТ
Кристина Гундић
52
М
Милица Ижипац
Ве
Немања Војводић
--- ---
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
М
Милица Ижипац
52
ИР
Ненад Ђапић
52
И
Јосип Халер
52
ЕЈ
Светлана Калајџић
52
НЈ
Сања Стојачић
--- ---
52Г
52
Б
Александра Радиновић
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ЕЈ
Светлана Калајџић
52
ФВ
Илија Бижић
52
МК
Марија Томашевић
52
НА
Ненад Ђапић
--- ---
52
М
Милица Ижипац
52
Г
Станислава Луткић
52
Б
Александра Радиновић
52
НЈ
Сања Стојачић
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ЧО
Јелена Златар
--- ---
52
ФА
Золтан Павић
52
ЛК
Јелена Златар
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
М
Милица Ижипац
52
МК
Марија Томашевић
--- ---
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
ФВ
Илија Бижић
52
ТТ
Кристина Гундић
52
М
Милица Ижипац
Гр
Станислава Луткић
--- ---
52
СЈ
Јасмина Фејсов
52
М
Милица Ижипац
52
ИР
Ненад Ђапић
52
И
Јосип Халер
52
ЕЈ
Светлана Калајџић
52
НЈ
Сања Стојачић
--- ---
61В
61
М
Милица Ижипац
61
ФВ
Илија Бижић
61
МК
Марија Томашевић
61
И
Јосип Халер
61
ИР
Ненад Ђапић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
61
СЈ
Марија Живковић
61
ЛК
Јелена Златар
61
М
Милица Ижипац
61
Г
Станислава Луткић
61
Б
Александра Радиновић
61
ЧО
Марија Живковић
6
дн
Милица Ижипац
---
61
М
Милица Ижипац
61
ФА
Золтан Павић
61
И
Јосип Халер
61
Ф
Марија Сударић
61
СЈ
Марија Живковић
Ве
Немања Војводић
--- ---
61
ФВ
Илија Бижић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
Б
Александра Радиновић
61
Г
Станислава Луткић
61
НЈ
Марија Живковић
61
СЈ
Марија Живковић
61
НА
Ненад Ђапић
---
61
ТТ
Кристина Гундић
61
Ф
Марија Сударић
61
СЈ
Марија Живковић
61
М
Милица Ижипац
61
НЈ
Марија Живковић
--- ---
61Г
61
М
Милица Ижипац
61
ФВ
Илија Бижић
61
МК
Марија Томашевић
61
И
Јосип Халер
61
ИР
Ненад Ђапић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
61
СЈ
Марија Живковић
61
ЛК
Јелена Златар
61
М
Милица Ижипац
61
Г
Станислава Луткић
61
Б
Александра Радиновић
61
ЧО
Марија Живковић
6
дн
Милица Ижипац
---
61
М
Милица Ижипац
61
ФА
Золтан Павић
61
И
Јосип Халер
61
Ф
Марија Сударић
61
СЈ
Марија Живковић
Гр
Кристина Гундић
--- ---
61
ФВ
Илија Бижић
61
ЕЈ
Светлана Калајџић
61
Б
Александра Радиновић
61
Г
Станислава Луткић
61
НЈ
Марија Живковић
61
СЈ
Марија Живковић
61
НА
Ненад Ђапић
---
61
ТТ
Кристина Гундић
61
Ф
Марија Сударић
61
СЈ
Марија Живковић
61
М
Милица Ижипац
61
НЈ
Марија Живковић
--- ---
62В
62
И
Јосип Халер
62
СЈ
Марија Живковић
62
ФВ
Илија Бижић
62
ИР
Ненад Ђапић
62
Б
Александра Радиновић
62
МК
Марија Томашевић
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
62
Г
Станислава Луткић
62
М
Милица Ижипац
62
ТТ
Кристина Гундић
62
СЈ
Марија Живковић
62
Б
Александра Радиновић
6
дн
Милица Ижипац
---
62
Ф
Марија Сударић
62
И
Јосип Халер
62
М
Милица Ижипац
62
ЛК
Јелена Златар
62
ФА
Золтан Павић
Ве
Немања Војводић
--- ---
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
НЈ
Марија Живковић
62
М
Милица Ижипац
62
СЈ
Марија Живковић
62
ФВ
Илија Бижић
62
НА
Ненад Ђапић
62
ЧО
Милица Ижипац
---
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
Ф
Марија Сударић
62
НЈ
Марија Живковић
62
Г
Станислава Луткић
62
СЈ
Марија Живковић
62
М
Милица Ижипац
--- ---
62Г
62
И
Јосип Халер
62
СЈ
Марија Живковић
62
ФВ
Илија Бижић
62
ИР
Ненад Ђапић
62
Б
Александра Радиновић
62
МК
Марија Томашевић
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
62
Г
Станислава Луткић
62
М
Милица Ижипац
62
ТТ
Кристина Гундић
62
СЈ
Марија Живковић
62
Б
Александра Радиновић
6
дн
Милица Ижипац
---
62
Ф
Марија Сударић
62
И
Јосип Халер
62
М
Милица Ижипац
62
ЛК
Јелена Златар
62
ФА
Золтан Павић
Гр
Кристина Гундић
--- ---
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
НЈ
Марија Живковић
62
М
Милица Ижипац
62
СЈ
Марија Живковић
62
ФВ
Илија Бижић
62
НА
Ненад Ђапић
62
ЧО
Милица Ижипац
---
62
ЕЈ
Светлана Калајџић
62
Ф
Марија Сударић
62
НЈ
Марија Живковић
62
Г
Станислава Луткић
62
СЈ
Марија Живковић
62
М
Милица Ижипац
--- ---
71ВТ
71
СЈ
Марија Живковић
71
Х
Бојана Коњовић
71
И
Јосип Халер
71
Б
Александра Радиновић
71
ФВ
Илија Бижић
71
НА
Јосип Халер
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
ТТ
Кристина Гундић
71
НЈ
Сања Стојачић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
ИР
Ненад Ђапић
--- ---
71
И
Јосип Халер
71
МК
Марија Томашевић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
71
ЛК
Јелена Златар
71
Ф
Марија Сударић
Ве
Немања Војводић
---
71
Б
Александра Радиновић
71
Х
Бојана Коњовић
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Г
Станислава Луткић
71
М
Милица Ижипац
71
ФВ
Илија Бижић
---
71
Ф
Марија Сударић
71
ФВ
Илија Бижић
71
М
Милица Ижипац
71
НЈ
Сања Стојачић
71
Г
Станислава Луткић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
ЧО
Јосип Халер
---
71ВИ
71
СЈ
Марија Живковић
71
Х
Бојана Коњовић
71
И
Јосип Халер
71
Б
Александра Радиновић
71
ФВ
Илија Бижић
71
НА
Јосип Халер
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- ---
ИР
Ненад Ђапић
71
НЈ
Сања Стојачић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
ТТ
Кристина Гундић
---
71
И
Јосип Халер
71
МК
Марија Томашевић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
71
ЛК
Јелена Златар
71
Ф
Марија Сударић
Ве
Немања Војводић
---
71
Б
Александра Радиновић
71
Х
Бојана Коњовић
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Г
Станислава Луткић
71
М
Милица Ижипац
71
ФВ
Илија Бижић
---
71
Ф
Марија Сударић
71
ФВ
Илија Бижић
71
М
Милица Ижипац
71
НЈ
Сања Стојачић
71
Г
Станислава Луткић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
ЧО
Јосип Халер
---
71ГТ
71
СЈ
Марија Живковић
71
Х
Бојана Коњовић
71
И
Јосип Халер
71
Б
Александра Радиновић
71
ФВ
Илија Бижић
71
НА
Јосип Халер
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
ТТ
Кристина Гундић
71
НЈ
Сања Стојачић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
ИР
Ненад Ђапић
--- ---
71
И
Јосип Халер
71
МК
Марија Томашевић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
71
ЛК
Јелена Златар
71
Ф
Марија Сударић
Гр
Кристина Гундић
---
71
Б
Александра Радиновић
71
Х
Бојана Коњовић
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Г
Станислава Луткић
71
М
Милица Ижипац
71
ФВ
Илија Бижић
---
71
Ф
Марија Сударић
71
ФВ
Илија Бижић
71
М
Милица Ижипац
71
НЈ
Сања Стојачић
71
Г
Станислава Луткић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
ЧО
Јосип Халер
---
71ГИ
71
СЈ
Марија Живковић
71
Х
Бојана Коњовић
71
И
Јосип Халер
71
Б
Александра Радиновић
71
ФВ
Илија Бижић
71
НА
Јосип Халер
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
--- ---
ИР
Ненад Ђапић
71
НЈ
Сања Стојачић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
ТТ
Кристина Гундић
---
71
И
Јосип Халер
71
МК
Марија Томашевић
71
СЈ
Марија Живковић
71
М
Милица Ижипац
71
ЛК
Јелена Златар
71
Ф
Марија Сударић
Гр
Кристина Гундић
---
71
Б
Александра Радиновић
71
Х
Бојана Коњовић
71
СЈ
Марија Живковић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
Г
Станислава Луткић
71
М
Милица Ижипац
71
ФВ
Илија Бижић
---
71
Ф
Марија Сударић
71
ФВ
Илија Бижић
71
М
Милица Ижипац
71
НЈ
Сања Стојачић
71
Г
Станислава Луткић
71
ЕЈ
Светлана Калајџић
71
ЧО
Јосип Халер
---
81В
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
М
Ненад Ђапић
81
НЈ
Марија Живковић
81
И
Јосип Халер
81
СЈ
Јасмина Фејсов
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
81
Б
Александра Радиновић
81
НЈ
Марија Живковић
81
М
Ненад Ђапић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
Г
Станислава Луткић
81
ФВ
Илија Бижић
81
ЧО
Јасмина Фејсов
---
81
ТТ
Кристина Гундић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
МК
Марија Томашевић
81
Ф
Марија Сударић
81
ЛК
Јелена Златар
81
НА
Јелена Златар
---
81
Х
Бојана Коњовић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
М
Ненад Ђапић
81
ФВ
Илија Бижић
81
ИР
Ненад Ђапић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
Ве
Немања Војводић
---
81
ФВ
Илија Бижић
81
М
Ненад Ђапић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
--- ---
81Г
81
Х
Бојана Коњовић
81
Б
Александра Радиновић
81
М
Ненад Ђапић
81
НЈ
Марија Живковић
81
И
Јосип Халер
81
СЈ
Јасмина Фејсов
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
81
Б
Александра Радиновић
81
НЈ
Марија Живковић
81
М
Ненад Ђапић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
Г
Станислава Луткић
81
ФВ
Илија Бижић
81
ЧО
Јасмина Фејсов
---
81
ТТ
Кристина Гундић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
МК
Марија Томашевић
81
Ф
Марија Сударић
81
ЛК
Јелена Златар
81
НА
Јелена Златар
---
81
Х
Бојана Коњовић
81
СЈ
Јасмина Фејсов
81
М
Ненад Ђапић
81
ФВ
Илија Бижић
81
ИР
Ненад Ђапић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
Гр
Кристина Гундић
---
81
ФВ
Илија Бижић
81
М
Ненад Ђапић
81
ЕЈ
Светлана Калајџић
81
Ф
Марија Сударић
81
И
Јосип Халер
81
Г
Станислава Луткић
--- ---
82В
82
ФВ
Илија Бижић
82
М
Ненад Ђапић
82
Х
Бојана Коњовић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
ЕЈ
Светлана Калајџић
82
Б
Александра Радиновић
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
82
ЛК
Јелена Златар
82
Б
Александра Радиновић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
М
Ненад Ђапић
82
ФВ
Илија Бижић
82
Г
Станислава Луткић
82
НА
Јелена Златар
---
82
НЈ
Марија Живковић
82
Ф
Марија Сударић
82
ТТ
Кристина Гундић
82
МК
Марија Томашевић
82
И
Јосип Халер
--- ---
82
М
Ненад Ђапић
82
Г
Станислава Луткић
82
Х
Бојана Коњовић
82
ИР
Ненад Ђапић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
ФВ
Илија Бижић
Ве
Немања Војводић
---
82
НЈ
Марија Живковић
82
ЕЈ
Светлана Калајџић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
М
Ненад Ђапић
82
Ф
Марија Сударић
82
И
Јосип Халер
82
ЧО
Кристина Гундић
---
82Г
82
ФВ
Илија Бижић
82
М
Ненад Ђапић
82
Х
Бојана Коњовић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
ЕЈ
Светлана Калајџић
82
Б
Александра Радиновић
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
82
ЛК
Јелена Златар
82
Б
Александра Радиновић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
М
Ненад Ђапић
82
ФВ
Илија Бижић
82
Г
Станислава Луткић
82
НА
Јелена Златар
---
82
НЈ
Марија Живковић
82
Ф
Марија Сударић
82
ТТ
Кристина Гундић
82
МК
Марија Томашевић
82
И
Јосип Халер
--- ---
82
М
Ненад Ђапић
82
Г
Станислава Луткић
82
Х
Бојана Коњовић
82
ИР
Ненад Ђапић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
ФВ
Илија Бижић
Гр
Кристина Гундић
---
82
НЈ
Марија Живковић
82
ЕЈ
Светлана Калајџић
82
СЈ
Јасмина Фејсов
82
М
Ненад Ђапић
82
Ф
Марија Сударић
82
И
Јосип Халер
82
ЧО
Кристина Гундић
---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51