Распоред часова ОШ „Иван Горан Ковачић“, Станишић од 5. септембра 2022.
ПонУтоСреЧетПет
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Све делатности
71516252618182
СЈ ЕЈ И Б М Х ФВ
Марија ЖивковићСветлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићМилица ИжипацБојана КоњовићИлија Бижић
52628151827161
СЈ СЈ Б М М Х ФВ
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићБојана КоњовићИлија Бижић
52715181826162
ЕЈ И Б М Х МК ФВ
Светлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићНенад ЂапићБојана КоњовићМарија ТомашевићИлија Бижић
82816171625152
СЈ НЈ И Б ИР МК ФВ
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићЈосип ХалерАлександра РадиновићНенад ЂапићМарија ТомашевићИлија Бижић
51828162615271
СЈ ЕЈ И Б ИР МК ФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићЈосип ХалерАлександра РадиновићНенад ЂапићМарија ТомашевићИлија Бижић
81618262527151
СЈ ЕЈ Б МК НА НА ФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићАлександра РадиновићМарија ТомашевићНенад ЂапићЈосип ХалерИлија Бижић
6, 7, 8
Хо
Марија Томашевић
---
616281525182
СЈ Г Б М ИР ЛК ТТ
Марија ЖивковићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићЈелена ЗлатарКристина Гундић
518152826261
НЈ НЈ Г Б М ЛК ТТИР
Сања СтојачићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићМилица ИжипацЈелена ЗлатарКристина ГундићНенад Ђапић
82715152618162
СЈ НЈ Г Б М М ТТ
Јасмина ФејсовСања СтојачићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићКристина Гундић
71815261826251
СЈ СЈ НЈ Г М ТТЛК
Марија ЖивковићЈасмина ФејсовСања СтојачићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићКристина ГундићЈелена Златар
52628161715182
СЈ СЈ Г Б М ЛК ФВ
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићМилица ИжипацЈелена ЗлатарИлија Бижић
518262816152
СЈ Г Б ФВЧО ЧО ТТИР
Јасмина ФејсовСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићИлија БижићМарија ЖивковићЈелена ЗлатарКристина ГундићНенад Ђапић
81826
ЧО НА дн ТТ
Јасмина ФејсовЈелена ЗлатарМилица ИжипацКристина Гундић
---
51827161628152
СЈ НЈ И М Ф ТТФА
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићЈосип ХалерМилица ИжипацМарија СударићКристина ГундићЗолтан Павић
62518281527161
И М Ф ТТЛК МК ФА
Јосип ХалерМилица ИжипацМарија СударићКристина ГундићЈелена ЗлатарМарија ТомашевићЗолтан Павић
71816162825251
СЈ СЈ И М ТТЛК МК
Марија ЖивковићЈасмина ФејсовЈосип ХалерМилица ИжипацКристина ГундићЈелена ЗлатарМарија Томашевић
52716182628151
СЈ М Ф ТТЛК МК ФА
Јасмина ФејсовМилица ИжипацМарија СударићКристина ГундићЈелена ЗлатарМарија ТомашевићЗолтан Павић
61515281718262
СЈ И М Ф ЛК МК ФА
Марија ЖивковићЈосип ХалерМилица ИжипацМарија СударићЈелена ЗлатарМарија ТомашевићЗолтан Павић
8271815251
И Ф ЛК МК Гр ЧО Ве
Јосип ХалерМарија СударићЈелена ЗлатарМарија ТомашевићКристина ГундићЈелена ЦимешаНемања Војводић
81
Гр НА Ве
Кристина ГундићЈелена ЗлатарНемања Војводић
---
52627151828161
СЈ ЕЈ Б М М Х ФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићБојана КоњовићИлија Бижић
81616282517152
СЈ ЕЈ НЈ Г Б Х ФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићАлександра РадиновићБојана КоњовићИлија Бижић
71616281825251
СЈ Б М М Х ТТФВ
Марија ЖивковићАлександра РадиновићМилица ИжипацНенад ЂапићБојана КоњовићКристина ГундићИлија Бижић
51627161825281
СЈ СЈ ЕЈ Г ИР ТТФВ
Јасмина ФејсовМарија ЖивковићСветлана КалајџићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићКристина ГундићИлија Бижић
82516171528162
СЈ ЕЈ НЈ Г М ИР ФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићМарија ЖивковићСтанислава ЛуткићМилица ИжипацНенад ЂапићИлија Бижић
6181718262
СЈ ЕЈ М ФВГр НА Ве
Марија ЖивковићСветлана КалајџићМилица ИжипацИлија БижићСтанислава ЛуткићНенад ЂапићНемања Војводић
716261
ФВГр ЧО НА Ве
Илија БижићКристина ГундићМилица ИжипацНенад ЂапићНемања Војводић
---
52628251716181
СЈ ЕЈ НЈ М Ф ТТФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићМарија ЖивковићМилица ИжипацМарија СударићКристина ГундићИлија Бижић
51825281626171
СЈ ЕЈ М М Ф ТТФВ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићМилица ИжипацНенад ЂапићМарија СударићКристина ГундићИлија Бижић
82816271526151
СЈ ЕЈ НЈ М ИР Ф ТТ
Јасмина ФејсовСветлана КалајџићМарија ЖивковићМилица ИжипацНенад ЂапићМарија СударићКристина Гундић
61715262828151
СЈ НЈ И Г М Ф ТТ
Марија ЖивковићСања СтојачићЈосип ХалерСтанислава ЛуткићНенад ЂапићМарија СударићКристина Гундић
62525181716182
СЈ ЕЈ НЈ И Г М Ф
Марија ЖивковићСветлана КалајџићСања СтојачићЈосип ХалерСтанислава ЛуткићМилица ИжипацМарија Сударић
71526182816251
ЕЈ НЈ НЈ И Г М НА
Светлана КалајџићСања СтојачићМарија ЖивковићЈосип ХалерСтанислава ЛуткићМилица ИжипацНенад Ђапић
7182
ЧО ЧО
Јосип ХалерКристина Гундић
---
Распоред створен са FET 5.48.1 у 19.10.22. 01:51